Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mārqueting

Codi de l'assignatura: 360052

Curs acadčmic: 2012-2013

Coordinaciķ: Carina Rey Martin

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(Activitats formatives planificades, dutes a terme en un espai i en un horari regulat i amb la presčncia del professor.)

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

(Activitats formatives planificades, perō que duu a terme l’alumne sense la presčncia del professor —inclou les lectures obligatōries i/o avaluables.)

Aprenentatge autōnom

50

(Treball que duu a terme l’alumne sense la presčncia del professor en tasques no planificades per docent —inclou l’estudi per a les proves d’avaluaciķ.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Anàlisi de Necessitats d’Informació, Mètodes i Tècniques de Planificació, i Teoria de les Organitzacions.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis teòrics i metodològics de la gestió del màrqueting.

 

— Conèixer les línies generals de l’evolució i les formes més actuals del màrqueting de serveis d’informació.

 

— Dur a terme una anàlisi estratègica de la unitat d’informació i del seu posicionament en relació amb la competència des del punt de vista del producte o servei, del cost i de les facilitats per obtenir-lo.

 

— Analitzar l’entorn i els possibles mercats d’un producte o servei.

 

— Dissenyar i/o redissenyar productes i serveis adequats a l’entorn analitzat.

 

— Crear estratègies de promoció de productes, serveis i/o activitats mitjançant els instruments adequats de captació i fidelització del mercat.

 

 

Blocs temātics

 

1. Productes i serveis de la informaciķ. Les professions de la informaciķ

1.1. Conceptes clau

1.2. Tipus de públics. Coneixement i segmentació

1.3. Demanda de serveis o productes d’informació, segons els diferents segments

2. Tčcniques de mārqueting

2.1. El pla de màrqueting en les unitats d’informació: elaboració i aplicació

2.2. Les diferents estratègies genèriques del màrqueting segons l’emissor, el destinatari i el contingut: estratègia de líder, estratègia de seguidor i estratègia de reptador

2.3. Màrqueting mix: elements bàsics i complementaris

3. Estratčgies de promociķ, difusiķ i comunicaciķ

3.1. La promoció com a conseqüència

3.2. Estratègies més usuals segons l’emissor, el destinatari i el contingut

4. Tipologies del mārqueting

4.1. Evolució del màrqueting

4.2. Nous camps de treball i noves modalitats de màrqueting en Biblioteconomia i Documentació. Tendències

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en la combinació de classes magistrals, exercicis duts a terme a l’aula (individuals o en grup), treball a l’aula d’informàtica, estudi de casos, xerrades de professionals de reconegut prestigi i visites a organitzacions que estan desenvolupant plans de màrqueting d’interès en el nostre sector professional. Aquestes activitats es complementen amb la lectura d’articles d’interès (alguns en anglès) i amb treballs dirigits i tutelats pel professor.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova escrita individual sobre una lectura (10 %). Lliurament la primera quinzena de març. No reavaluable.
— Treball d’anàlisi de l’entorn en grup d’un màxim de 3 membres (20 %). Lliurament la primera quinzena d’abril. No reavaluable. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.
— Treball sobre el pla de màrqueting (30 %). Redacció en grup d’un màxim de 3 membres i defensa oral individual. Són obligatòries dues tutories. Lliurament la primera quinzena de maig. Reavaluable a partir d’una nota igual o superior a 4. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.
— Prova escrita individual (25 %). Lliurament a final de maig. No reavaluable. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.
— Projecte individual amb defensa oral (15 %). Lliurament a final de maig. No reavaluable. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.

 

Avaluaciķ única

— Treball escrit: estudi crític de cas (70 %). Reavaluable a partir d’una nota igual o superior a 4. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.
— Prova escrita (20 %). No reavaluable. Si no es presenta la nota final és un no presentat.
— Defensa oral del treball durant 20 minuts (10 %). No reavaluable. Si no es presenta, la nota final és un no presentat.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

De Sáez, Eileen E. Marketing concepts for libraries and information services. 2nd ed. London: Facet, 2002. XVI, 224 p. ISBN 1-85604-426-2.

Catāleg UB  Enllaç

Gupta, Dinesh K. [et al.] (eds.). Marketing library and information services: international perspectives. München: K.G. Saur, 2006. XV, 419 p. ISBN 3-598-11753-1.

Catāleg UB  Enllaç

Kendrick, Terry. Developing strategic marketing plans that really work: a toolkit for public libraries. London: Facet, 2006. XII, 225 p. ISBN 1-85604-548-X.

Catāleg UB  Enllaç

Kerr, George D. Fidelizar clientes en la biblioteca pública. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000. 115 p. ISBN 84-930934-5-9.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Klaassen, U.; Wiersma, C.; Giappiconi T. Gestión de la calidad y marketing en las bibliotecas públicas. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 1999. 187 p. ISBN 84-930934-1-6.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Kotler, Neil; Kotler, Philip. Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel, 2001. 448 p. ISBN 84-344-6627-9.

Catāleg UB  Enllaç

Kotler, Philip; Trías de Bes, Fernando. Marketing lateral: nuevas técnicas para encontrar las ideas más rompedoras. Madrid: Pearson Educación, 2004. XX, 208 p. ISBN 84-205-4280-6.

Catāleg UB  Enllaç

Reinares Lara, Pedro. Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2.ª ed. Madrid: Financial Times Prentice Hall, 2004. XIV, 303 p. ISBN 84-205-4315-2.

Catāleg UB  Enllaç

Siess, Judith A. The visible librarian: asserting your value with marketing and advocacy. Chicago: American Library Association, 2003. XVI, 154 p. ISBN 0-8389-0848-9.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

Levitt, Theodore. “Marketing myopia”.  En: Cronin, Blaise (ed.). The marketing of library and information services. London: Aslib, 1981, p. 8-19.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Fernández Marcial, Viviana. ”Promoción de los servicios de la biblioteca [en línia]: un enfoque desde el marketing no convencional”. Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, vol. 5, nº 20 (oct.-dic. 2004), p. 3-13. Disponible a: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1063947&orden=0>. [Consulta: 14 de gener de 2012].

Congrés

Savard, Réjean. “La perception du marketing chez les bibliothécaires”. En: Adapting marketing to libraries in a changing and world-wide environment: papers presented at the 63th IFLA Conference, Copenhagen, September 1997. München: K.G. Saur, 2000, p. 12-32.

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Bennett, Peter D.(ed.). Glossary of marketing definitions [en línia]. Chicago, IL, USA: IFLA. Section on Management and Marketing, 1998. Disponible a: <http://archive.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm>. [Consulta: 14 de gener de 2012].

Text electrōnic

Strategic marketing for academic and research libraries [en línia]: facilitator guide, 2003. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/marketing/FacilitatorGuide.pdf>. [Consulta: 27 de juny 2012].

Strategic marketing for academic and research libraries [en línia]: participant manual, 2003. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/marketing/ParticipantManual.pdf>. [Consulta: 14 de gener de 2012].