Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Gestió de Continguts al Web

Codi de l'assignatura: 569082

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Miquel Termens Graells

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les eines necessàries per gestionar els continguts web amb què funcionen un conjunt important dels portals accessibles per Internet.
— Conèixer les fases principals d’implementació d’un gestor de continguts web en una institució o empresa.
— Adquirir els coneixements per utilitzar un gestor de continguts web tant a nivell d’usuari com d’administrador.

 

Referits a habilitats, destreses

— Configurar un sistema de gestió de continguts, a partir de la tria i la configuració dels mòduls pertinents, a més del redisseny de la interfície general.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la gestió de continguts

2. Sistemes de gestió de continguts (CMS): definició i estructura

3. CMS: funcionalitats, mòduls, configuració de l’aspecte i edició en línia

4. CMS: tipus

4.1. Portals: Drupal, OpenCMS, Joomla!

4.2. Blogs: Wordpress

4.3. E-learning: Moodle

4.4. Gestió de repositoris: Dspace

4.5. Gestió editorial: OJS, OCS

4.6. Gestió documental: Alfresco, Documentum

5. Pràctiques amb Drupal: instal·lació i administració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura teòrica i pràctica. A la part teòrica, es fa una descripció general dels CMS i dels diferents tipus segons la funcionalitat: portals, blogs, e-learning, dipòsits de documents, gestió de processos editorials, etc.

A la part pràctica, cada estudiant disposa també d’una instal·lació individual d’un sistema de gestió de continguts (Drupal), amb què pot interaccionar com a administrador. L’alumne ha de configurar-lo per a una funcionalitat concreta, instal·lant els mòduls necessaris i personalitzant la interfície.

Al llarg de l’assignatura es duen a terme presentacions de casos reals de professionals o entitats que hagin implementat un gestor de continguts (Dspace, OJS, Documentum).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumne ha d’escollir un lloc (real o fictici) a partir del qual dissenyar un portal web. L’alumne presenta al final de l’assignatura un petit informe on es descriu el lloc escollit, quines necessitats de difusió d’informació planteja, quines persones o grups hi participen, quins són els fluxos de treball per a la creació/publicació d’informació (40 %), etc.

Juntament amb aquest informe presenta una maqueta desenvolupada amb Drupal on ha d’haver personalitzat l’aspecte del lloc, creat els usuaris i grups implicats en la gestió i instal·lat i configurat els mòduls que consideri oportuns (60 %).

Aquesta maqueta es desenvolupa al llarg de l’assignatura presentant els següents punts bàsics mínims:
— Creació d’usuaris, rols, d’acord amb els fluxos de treball descrits.
— Personalització de la imatge corporativa (tema, logo, etc.).
— Instal·lació/activació dels mòduls requerits.
— Introducció dels continguts bàsics.

 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova pràctica al laboratori d’informàtica on l’alumne ha de demostrar coneixements en la configuració del gestor de continguts. Cal haver obtingut una nota mínima de 3,5 en el conjunt de l’avaluació continuada per optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova pràctica al laboratori on l’alumne ha de demostrar els coneixements anteriors.

 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova pràctica al laboratori d’informàtica on l’alumne ha de demostrar coneixements en la configuració del gestor de continguts. Cal haver obtingut una nota mínima de 3,5 en l’avaluació única per optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beighley, Lynn. Drupal for dummies. 2010. Hoboken, NJ : Wiley Pub. ISBN: 9780470556115

Catàleg CCUC  Enllaç

Byron, Angela. Drupal.  2009. Madrid : Anaya Multimedia : O’Reilly. ISBN 9788441526129

Catàleg CCUC  Enllaç

Ferran Ferrer, Núria; Minguillón Alfonso, Julià  (eds). Content management for e-learning. 2011. New York ; London : Springer, ISBN: 9781441969583.

Catàleg CCUC  Enllaç

Rice, William H. Moodle : desarrollo de cursos e-learning. 2010. Madrid : Anaya Multimedia, cop. ISBN 9788441527485.

Catàleg UB  Enllaç

Tramullas, Jesús (ed). Drupal para bibliotecas y archivos. 2010. Fund. Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

En línia  Enllaç

Article

Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario (2005). Sistemes de gestió de continguts en la gestió del coneixement. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 14.  [Consulta: 15 juny 2015]

En línia  Enllaç

Caraballo-Pérez, Y. (2007) La gestión de contenidos en portales Web. ACIMED. Vol 15, num. 3. [Consulta: 15 juny 2015]

En línia  Enllaç

Portales y gestión de contenidos.  El professional de la información. 2007. Vol 16, n.3. [Consulta: 15 juny 2015]

Catàleg UB  Enllaç
En línia (accés restringit als usuaris de la UB)  Enllaç
En línia (accés restringit als usuaris de la UB)  Enllaç

Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2011).  "Uso de un sistema de elearning como intranet en la Fac. de BiblioteconomIa I Documentació de la Univ. de Barcelona".  El profesional de la información. Num. 20. pp.196-201. [Consulta: 15 juny 2015]

Catàleg UB (revista)  Enllaç
En línea   Enllaç

Serrano-Cobos, Jorge. (2007) Evolución de los sistemas de gestión de contenidos (CMS). Del mainframe al open source. El profesional de la información. vol 16, n.3 . pp.213-215. [Consulta: 15 juny 2015]

Catàleg UB (revista)  Enllaç
En línia   Enllaç

Text electrònic

Calvo Vidal, Oscar. Introducción a los gestores de contenido de software libre. Departmental Technical Report, Proyecto Convergencia, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 2007. [Consulta: 15 juny 2015]

En línia  Enllaç