Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: TŔcniques de Comunicaciˇ en Seguretat AlimentÓria

Codi de l'assignatura: 571504

Curs acadŔmic: 2017-2018

Coordinaciˇ: JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCON

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

125

 

-  Teoria

 

15

 

-  TeoricoprÓctica

 

15

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

5

 

-  PrÓctiques de problemes

 

5

 

-  Exercicis prÓctics

 

10

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

 

10

 

-  PrÓctiques amb documents

 

5

 

-  PrÓctiques especials

 

5

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

 

10

 

-  Sortida de camp

 

5

 

-  Sortida cultural

 

5

 

-  Seminari

 

25

 

-  Taller experimental

 

10

 

 

Recomanacions

 

-Consultar mitjans de comunicació sobre seguretat alimentària

-Consultar el blog científic http://www.telecomunicacionesyperiodismo.com/


Altres recomanacions

-Consultar amb esperit crític pàgines web.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

CG1 - Ser capaz de saber aplicar las herramientas actuales para el análisis de los riesgos alimentarios.
CG2 - Dominar y saber aplicar la terminología propia del ámbito de seguridad alimentaria.
CG3 - Ser capaces de actuar en el ámbito de la seguridad alimentaria de manera ética y responsable

 

CT1 - Ser capaz de actualizar el conocimiento de forma autónoma.
CT4 - Desarrollar y mostrar habilidades para adaptarse a nuevas situaciones, asumir responsabilidades y actuar de forma
independiente y autónoma
CT8 - Compartir y divulgar el conocimiento académico y profesional, a través de una comunicación eficaz oral y/o escrita

CE5 - Saber utilizar las herramientas necesarias para la comunicación del riesgo alimentario.

CE11 - Dominar los protocolos de comunicación en seguridad alimentaria y saber aplicar rigor a la información que se genera sobre
problemas de seguridad alimentaria.
CE12 - Saber valorar la diferencia entre percepción del riesgo y riesgo real.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal rau a ensenyar l’alumne els trets angulars la comunicació científica alimentària la creació de continguts en l’entorn tecnològic i telecomunicatiu de la comunicació, el periodisme i la Societat de la Banda Ampla, la terminologia i els conceptes implicats en la creació i difusió periodística i en els nous canals que governen el mercat, liderats per Internet.

L’objectiu subsidiari és preparar l’alumnat per la seva tasca en qualsevol entorn de la societat digital.

 

Referits a habilitats, destreses

-Elaboració de continguts sobre comunicació en seguretat alimentària

-Coneixement sobre SEO en comunicació en seguretat alimentària

-Coneixement sobre SEM en comunicació en seguretat alimentària

-Coneixement sobre SMM en comunicació en seguretat alimentària

 

Referits a actituds, valors i normes

-Ètica sobre comunicació en seguretat alimentària

-Valors a l’hora de fer el tractament dels continguts

-Normes d’ús en comunicació digital (e-mail màrquerting, LOPD, LSSI)

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gestiˇ de la comunicaciˇ en seguretat alimentÓria

*  Gestió de la comunicació en seguretat  alimentària: xarxes d’alertes alimentàries i sistemes d’alerta ràpida. Casos reals empresarials. Casos reals empresarials i resolució (pràctica amb ordinadors).

2. Comunicaciˇ cientÝfica alimentÓria en la Societat de la Banda Ampla

*  Com elaborar un pla i protocols de comunicació (comunicació interna i externa)

3. Creaciˇ de continguts per a mitjans de comunicaciˇ

*  -Gèneres més habituals en seguretat alimentària, tradicionals i digitals (newsletters).

4. Gestiˇ de la comunicaciˇ cientÝfica alimentÓria en xarxes socials

*  -Com gestionar la comunicació científica alimentària en xarxes socials i fer-ne la divulgació.
-Paper de les autoritats sanitàries, mitjans de comunicació i experts.

5. Gestiˇ de crisis alimentÓries

*  -Com crear continguts digitals que prioritzin la seguretat alimentària com a valor i marca dins l’estratègia empresarial.
-Risc real i percepció social del risc.

-Factors que influeixen en la percepció del risc.

-Tractament informatiu de les crisis alimentàries.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut del curs és teòric i pràctic, amb un qüestionari d’avaluació i dues pràctiques. Les sessions pretenen aproximar l’alumnat a la comunicació científica alimentària (crear continguts, gestionar-los, transmetre’ls) perquè se n’amarin i n’adquireixin una visió holística. També s’intentarà que consultin textos estratègics claus de seguretat alimentària i impactes comunicatius.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

-Un qüestionari d’avaluació

-Pràctica de crear una notícia per a mitjans de comunicació en paper, digital i newsletter.

-Pràctica d’article d’opinió sobre un Informe sobre seguretat alimentària i comunicació

-Pràctica optativa de creació de continguts sobre una sessió d’empresa alimentària

-Pràctica optativa de creació d’un Pla de Comunicació

 

Avaluaciˇ ˙nica

-Examen sobre el contingut de l’assignatura

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

-Castells, Manuel. La sociedad red. 1996.

-Comissió Europea. eEurope. Brussels: European Commission. 2002.

-Díaz León, E. J. ; Amorín, M. F. Comunicación científica y periodismo científico: de la cultura científica a la comunicación pública de la ciencia. Editorial Académica Española. 2012.

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2010). “Uso de la hipertextualidad en la prensa digital en Cataluña y en España”. En Sabés, Fernando; Verón, José Juan (eds.), El periodismo digital desde la perspectiva de la investigación universitaria. XI Congreso de Periodismo Digital de Huesca-2010, pp. 183-199. Huesca: Asociación de la Prensa de Aragón. ISBN: 978-84-87175-41-1

http://undecimo.congresoperiodismo.com/pdf/libro.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2011). “Aplicación semántica de la hipertextualidad en la prensa digital en España”. En Verón, José Juan; Sabés, Fernando (eds.). La investigación en periodismo digital. Algunos trabajos desde el ámbito universitario. XII Congreso de Periodismo Digital de Huesca-2011, pp. 169-180. Huesca: Asociación de la Prensa de Aragón. ISBN: 978-84-87175-44-2

http://duodecimo.congresoperiodismo.com/pdf/Libro%20electronico%202011.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2014). “Periodismo y publicidad digital en España: análisis empírico”. En Sabés Turmo, Fernando; Verón Lassa, José Juan (eds.), Universidad, investigación y periodismo digital. XV Congreso de Periodismo Digital de Huesca-2014, pp. 140-152. Huesca: Asociación de la Prensa de Aragón. ISBN: 978-84-87175-50-3. Depósito Legal: Z-283-2014

http://www.congresoperiodismo.com/pdf/libro2014.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN BAÑARES, Ana; BARBERO GONZÁLEZ, Victoria (2014). “Estudio de caso de prensa digital internacional: hipertextualidad, multimedia e interactividad en USA Today, Le Monde, The Telegraph y Clarín” (pp. 58-69). En  Raymond Colle, Francisco Campos, Joan Francesc Fondevila, Javier Bustos, Jaime Novoa (eds.). Estudios sobre la prensa digital iberoamericana. Santiago de Chile: Colección Mundo Digital de Revista Mediterránea. ISBN 978-956-353-778-9.

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2014). L’ús de la tecnologia als diaris de l’ACPC. Fórmules de millora de rendibilitat a través d’Internet (VII Premi de Recerca Associació Catalana de la Premsa Comarcal). Barcelona: Fundació Catalana de la Premsa Comarcal i Local. Pp.: 1-115.

http://www.premsacomarcal.cat/documents/lus-de-la-tecnologia-als-diaris-de-lacpc.pdf

CapÝtol

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2012). “La prensa digital en España: ¿un negocio viable para emprendedores?”. En Sabés, Fernando; Verón, José Juan (eds.). El periodismo digital analizado desde la investigación procedente del ámbito académico. XIII Congreso de Periodismo Digital de Huesca-2012 (15-16 marzo 2012), pp. 231-243. Huesca: Asociación de la Prensa de Aragón. ISBN: 978-84-87175-47-3

http://www.congresoperiodismo.com/pdf/Libroelectronico2012.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN BAÑARES, Ana y DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís (2013). “Hipertexto, multimedia e interactividad: comparativa empírica en el periodismo digital español”. En Zilles, Klaus; Cuenca, Joan; Rom, Josep (Eds.). Breaking the Media Value chain. VII International Conference on Communication and Reality. Barcelona: Universitat Ramon Llull, pp. 41-50. ISBN: 978-84-936959-9-6. DL: B 14.227-2013

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; LAMELO VARELA, Carles (2014). “La interacción entre redes sociales y medios de comunicación: el caso de la radio en España”. En Juan Enrique GONZÁLVEZ VALLÉS y Mónica VALDERRAMA SANTOMÉ (coords.): Comunicación actual: Redes sociales y lo 2.0 y 3.0. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. ISBN: 978-84-4819-746-9 y E-ISBN: 978-84-4819-732-2

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; LÓPEZ GARCÍA-NAVAS, Raúl (2015). “New Digital Production Models: The Consolidation of the Copyleft” (pp. 64-74). En Dànielle Nicole DEVOSS y Martine COURANT RIFE, Cultures of Copyright. New York: Peter Lang Publishing, Inc. ISBN 978-1-4331-2562-1 (hardcover), 978-1-4331-2561-4 (paperback), 978-1-4539-1347-5 (e-book), ISSN 2153-1390

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2015). “Análisis comparativo de factores cualitativos en el periodismo digital”. En Sabés Turmo, Fernando, y Verón Lassa, José Juan. Innovación y cambio en la comunicación postindustrial. XVI Congreso de Periodismo Digital-2015, pp. 74-87. Huesca: Asociación de la Prensa de Aragón. ISBN: 978-84-87175-52-7

http://www.congresoperiodismo.com/pdf/libro2015.pdf

Article

-Cortiñas, Sergi. “Un recorrido por la historia del libro de divulgación científica”, a Quark: Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 37-38,  58-64, Barcelona. 2006.

-Cortiñas, Sergi. “La globalización del periodismo científico bajo patrones anglosajones: un estudio de caso en la periferia”, a Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 13, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007.

-Fondevila Gascón, Joan Francesc. Periodismo ciudadano y cloud journalism: un flujo necesario en la Sociedad de la Banda Ancha. Comunicación y Hombre, 9, 25-41. 2013.

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2009). “Adaptació dels gèneres periodístics al periodisme digital: estudi empíric comparatiu”. A Trípodos (Extra 2009-V Congrés Internacional Comunicació i realitat, La metamorfosi de l’espai mediàtic, Universitat Ramon Llull). Vol. 1, pp 657-666. ISSN: 1138-3305

http://cicr.blanquerna.url.edu/5congres/Conclusions/data/Ambit_3.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2009). “El papel decisivo de la banda ancha en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad–CTS, nº  2 (julio de 2009), pp. 1-15. Portafolio CTS. ISSN: 1850-0013 www.revistacts.net,

http://www.revistacts.net/index.php?option=com_content&view=article&id=240:el-papel-decisivo-de-la-banda-ancha-en-el-espacio-iberoamericano-del-conocimiento&catid=80:articulos&Itemid=23#JOSC_TOP

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2010). “El cloud journalism: un nuevo concepto de producción para el periodismo del siglo XXI”. Observatorio (OBS*) Journal, Vol. 4, Núm. 1 (2010), pp. 19-35. ISSN: 1646-5954 http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/315/321

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2010). “Visual Impact in the Digital Press: a Spanish Empirical Research". Brazilian Journalism Research-Vol. 6, Número 2, 2010, pp. 120-137. ISSN: 1981-9854

http://bjr.libertar.org/index.php/bjr/article/view/7/7

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; SIERRA SÁNCHEZ, Javier y DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís (2011). “New communicative markets, new business models in the digital press”. Trípodos (Extra 2011-VI International Conference on Communication and Reality-Life without Media, Universitat Ramon Llull), pp. 301-310.

http://cicr.blanquerna.url.edu/actas/dades/ambit2/12.Fontdevila,%20Sierra.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2012). “El uso de recursos del periodismo digital en la prensa del Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico (EMP), vol. 18-1 (enero-junio 2012): 73-87. ISSN en papel: 1134-1629. ISSN electrónico: 1988-2696. Sección Estudios, Monográfica “Fuentes, movimientos y redes sociales”.

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/download/39355/37902

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc y SEGURA, Herlaynne (2012). “Hypertextuality in digital journalism in Colombia”. Hipertext.net. Anuario Académico sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva (UPF-Digidoc), 10. ISSN 1695-5498, Legal deposit B-49106-2002  http://www.upf.edu/hipertextnet/en/numero-10/hypertextuality-in-digital-journalism-in-colombia.html

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc y SEGURA JIMÉNEZ, Herlaynne (2012). “The Weight of the Hypertext in the Digital Journalism: a Comparative Study”. Cuadernos de Información, 30 (enero-junio): 31-40. ISSN 0716-162x / Versión electrónica: www.cuadernos.info. ISSN 0717-8697

http://cuadernos.uc.cl/uc/index.php/CDI/article/view/420

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; VALERO, Juan Carlos; BERIAIN, Ana; DEL OLMO, Josep Lluís (2012). “Impact of the management theories in journalism: the case of the Spanish newspaper ABC”. Otázky Zurnalistiky (Questions of Journalism), 1-2, vol. 55, pp. 15-27. Eslovaquia. ISSN 0322-7049. Published/Hosted by Academic Electronic Press. C.E.E.O.L. database.

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9b456faf-3b24-4f83-ab8f-7eb8d56a2512

 

 

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc y SEGURA JIMÉNEZ, Herlaynne (2012). “Uso del hipertexto en el ciberperiodismo: el caso de Colombia”. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), 8-10-2012. ISSN-e: 1390-1079

http://www.ciespal.net/chasqui/index.php?Itemid=37&catid=142%3Aensayos&id=270%3Auso-del-hipertexto-en-el-ciberperiodismo-el-caso-de-colombia&option=com_content&view=article

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; BRAVO NIETO, Vanesa (2012). "Presencia y reputación digital en social media: comparativa en el sector de la moda/Digital presence and reputation in social media: comparative in the fashion industry". Fonseca, Journal of Communication, nº 5 (Diciembre de 2012), pp. 92-116. ISSN: 2172-9077

http://fjc.usal.es/images/stories/fonseca/documents/articles/presencia_y_reputacin_digital_en_social_media.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2012). “Impacto del periodismo digital en los géneros periodísticos: estudio empírico comparativo”. Comunicación e Cidadanía. Revista Internacional de Xornalismo Social/Social Journalism International Review, 4, 251-270. ISBN1886-8975 | DL C-3660-07. Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2012). “Connected Television: Advantages and Disadvantages of the HbbTV Standard”. Cuadernos de Información, 32, pp. 11-20. ISSN 0716-162x / Versión electrónica: www.cuadernos.info ISSN 0717-8697.

http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:cuadernos.uc.cl:article/452&oai_iden=oai_revista597

http://cuadernos.uc.cl/uc/index.php/CDI/article/view/452

http://www.redalyc.org/pdf/971/97124883002.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN, Ana (2013). “Social Media Interactivity: A Case Study”. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, Volume 7, Issue 1, 2013, pp. 45-61. Illinois, USA, Common Ground Publishing University of Illinois Research Park. 2254-7207

http://ijicost.cgpublisher.com/product/pub.271/prod.8

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2013). “Características de la publicidad en el ciberperiodismo en España: el caso de ‘El Mundo’ y ‘El País’”. index.comunicación, nº 3, 2013, Páginas 41-61. ISSN: 2174-1859.

http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/50/57

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; HERRANDO SORIA, Carolina; BERIAIN BAÑARES, Ana; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís (2013). “Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicacional”. DOXA COMUNICACIÓN Revista Interdisciplinar de comunicación y ciencias sociales, 16: 151-172.

http://www.doxacomunicacion.es/pdf/pginasdesdedoxa167.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; SEEBACH, Swen; CARDONA PÉREZ, Carlos (2013). “Photography in digital journalism: a comparative case-study analysis between newspapers in Canada, France, Italy and Spain”. Research Open Journal of Science and Technology (ROJST), Vol. 1, No. 5, November 2013, pp. 51-62. ISSN: 2331-2149

http://scitecpub.com/Research%20Open%20Journal%20of%20Science%20and%20Technology/ROJST_Vol.%201,%20No.%205,%20November%202013/PHOTOGRAPHY%20IN%20DIGITAL.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; PERELLÓ SOBREPERE, Marc (2014). “The rise of Twitter in the Latin American landscape: a study of the most followed accounts in Brazil, Mexico, Argentina, Colombia and Venezuela”. ALAIC (Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación), v. 10, n. 19, 108-119. ISSN: 1807-3026.

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2014). “El uso de hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital: propuesta metodológica de ranking de calidad”. ZER, Revista de Estudios de Comunicación (Journal of Communication Studies), Vol. 19, Núm. 36, pp. 55-76, Semestral, Mayo de 2014. ISSN: 1137-1102.

http://www.ehu.es/zer/es/hemeroteca/articulo/El-uso-de-hipertexto-multimedia-e-interactividad-en-periodismo-digital-propuesta-metodolgica-de-ranking-de-calidad/552

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer36-03-fondevila.pdf

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN BAÑARES, Ana; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; VALERO HERMOSILLA, Juan Carlos (2014). “Interactividad, multimedia e hipertextualidad en el periodismo digital deportivo en España” (pp. 229-241). En Fernández Paradas, Antonio (coord.): Interactividad y redes sociales. Madrid: Asociación Cultural y Científica Iberoamericana (ACCI) y Visión Libros. ISBN: 978-84-15705-24-6

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; CARRERAS ALCALDE, Marta; MIR BERNAL, Pedro; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; PESQUEIRA ZAMORA, María Jesús (2014). "El impacto de la mensajería instantánea en los estudiantes en forma de estrés y ansiedad para el aprendizaje: análisis empírico”. Didáctica, Innovación y Multimedia, Cuatrimestral. Año 10 - Nº 30-Diciembre 2014. ISSN: 1699-3748. Red DIM. Grupo de investigación DIM. UAB.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20875810/dim/revistaDIM30/revista30ARwhatsapp.htm

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; ROM RODRÍGUEZ, Josep; SANTANA LÓPEZ, Eva (2016). “Comparativa internacional del uso de recursos digitales en el periodismo digital deportivo: estudio de caso de España y Francia”. Revista Latina de Comunicación Social, Año 18, 124-140, 07-1087--- ISSN: 1138-5820 --- DOI: 10.4185/RLCS-2016-1087

http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1087/07es.html

Comunicacions, ponŔncies

-FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; SANTANA LÓPEZ, Eva; ROM RODRÍGUEZ, Josep; MIR BERNAL, Pedro; MARQUÉS PASCUAL, Joaquín;  CRESPO, Javier L.; FELIU ROÉ, Lluís; PERELLÓ SOBREPERE, Marc (2015). “Análisis cualitativo sobre el periodismo digital especializado en moda”. VII Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao, 9 y 10 de noviembre (pp.127-140). ISBN: 978-84-9082-236-4

http://www.ehu.eus/documents/3399833/0/Actas_Aktak_ConferenceProceedings_VIICiberpebi.pdf