Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Biologia Humana I

Codi de l'assignatura: 568581

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Gemma Armengol

A/e: gemma.armengol@uab.cat

 

 

Justificació

 

Laboratori de Biologia Humana I és una assignatura pràctica en la que s’aprenen algunes tècniques per l’estudi de la variabilitat humana, amb aplicacions en salut i en identificació d’individus. S’aprenen tècniques d’antropometria esquelètica, cineantropometria i estudi de dermatoglifs. L’alumnat també adquireix habilitats en l’estudi dels cromosomes amb tècniques de citogenètica convencional i molecular.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar les característiques biològiques de la naturalesa humana en tots els nivells d’organització.

— Aprendre a identificar restes esqueletitzades.

— Aprendre a descriure les característiques individuals d’identificació.

— Saber aplicar els protocols que s’utilitzen en un laboratori de biologia humana.

— Conèixer algunes tècniques d’anàlisi cromosòmica.

— Saber interpretar els resultats obtinguts de les anàlisis dutes a terme.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Antropometria esquelètica (4 hores)

*  Aplicacions als estudis d’osteobiografia, variabilitat i identificació humana

2. Cineantropometria (3 hores)

*  Aplicacions en la salut, la valoració de l’estat nutricional, estudi dels patrons de creixement i desenvolupament, i la identificació humana.

3. Estudi de dermatoglifs (3 hores)

*   Aplicacions a la salut i a la identificació humana.

4. Estudi dels cromosomes (6 hores)

*  Observació de cromosomes al microscopi i amb un sistema d’anàlisi d’imatges, realització de la tècnica de FISH amb diferents tipus de sondes, observació dels resultats de la FISH amb un sistema d’anàlisi d’imatges.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Activitat d’avaluació sobre antropometria esquelètica 22% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre cineantropometria 17% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre estudi de dermatoglifs 17% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre estudi dels cromosomes 34% de la nota final
  • Participació a classe 10% de la nota final