Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractament de les Patologies AlimentÓries i Nutricionals

Codi de l'assignatura: 572930

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Josep Vidal Cortada

Departament: Facultat de Medicina

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge aut˛nom

66

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS INSTRUMENTALS EN L’APRENENTATGE DE L’ASSIGNATURA
1-Conèixer els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics de l’obesitat des d’un punt de visa multidisciplinar.

2-Identificar els diferents tipus de trastorns de la conducta alimentària i les seves bases terapèutiques

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1-Conèixer les bases d’avaluació de la persona amb obesitat. Conèixer el paper de la microbiota intestinal en la patogènia de l’obesitat i malalties assocaides

2-Conèixer les bases del tractament dietètic de l’obesitat

3-Conèixer les bases de l’activitat física en el tractament de l’obesitat

4-Conèixer les bases del tractament congitivo-conductual en obesitat

5-Conèixer les bases del tractament farmacològic i quirúrgic de l’obesitat

6-Conèixer les bases diagnòstiques i terapèutiques dels trastorns de la conducta alimentària no especificats

7-Conèixer les bases diagnòstiques i terapèutiques dels trastorns de la conducta alimentària especificats 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Criteris diagnòstic de l’obesitat
 • Coneixement de fisiopatologia clàssica del control del balanç energètic i l’obesitat
 • Conèixer els determinants ambientals i no ambientals de l’obesitat
 • Conèixer les peculiaritats de l’obesitat en persones d’edat avançada
 • Identificar el paper de la microbiota intestinal en la patogènia de l’obesitat i malalties associades com la diabetis tipus 2 i la malaltia cardiovascular
 • Bases per a la formulació de dietes hipocalòriques amb diferent composició en micronutrients per al tractament de l’obesitat
 • Identificar els diferents tipus d’activitat física
 • Bases per a la prescripció d’activitat física per al tractament de l’obesitat
 • Conèixer les bases del tractament cognitivo-conductual en obesitat i en què es justifica
 • Conèixer estratègies de valoració de l’adherència terapèutica.
 • Conèixer estratègies per potenciar l’adherència terapèutica en obesitat
 • Conèixer les dianes farmacològiques disponibles en obesitat i els resultats associats al seu ús
 • Conèixer les tècniques emprades en el tractament quirúrgic de l’obesitat i els resultats obtinguts
 • Conèixer les bases diagnòstiques i terapèutiques dels trastorns de la conducta alimentària no especificats
 • Conèixer les bases diagnòstiques i terapèutiques dels trastorns de la conducta alimentària especificats 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Obesitat

1.1. Introducció i epidemiologia

1.2. Concepte, diagnòstic i evaluació del pacient amb obesitat

2. Microbiota intestinal i obesitat

2.1. Rellevància de la microbiota intestinal en l’obesitat

2.2. Malalties associades a l’obesitat

3. Obesitat i enfocament terapŔutic inicial

3.1. Paper de la dieta hipocalòrica i adherència terapèutica 

3.2. Bases de la terapia cognitivoconductual en el pacient amb obesitat

3.3. Tractament farmacològic de l’obesitat

4. Tractament quir˙rgic de l’obesitat

4.1. Indicacions i contradiccions

4.2. Debat de tècniques i impacte sobre la salut

4.3. Obesitat i diabetes tipus 2: mecanismes implicats en els beneficis de la cirurgia bariàtrica

4.4. Aportació proteica en dietes per a pèrdua de pes i en cirurgia bariàtrica

5. Trastorns de la conducta alimentÓria

5.1. Trastorns de la conducta alimentària especificats: diagnòstic i abordatge teapèutic

5.2. Trastorns de la conducta alimentària no especificats i trets de personalitat en persones amb obesitat: diagnòstic i implicacions terapèutiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes teòriques interactives
 • Treball personalitzat 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 • Presencialitat (35%)
 • Treball personal (35%)
 • Qüestionari sobre continguts de l’assignatura (30%)->consistent en 30 preguntes curtes tipus elecció múltiple