Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies d'Anālisi dels Aliments

Codi de l'assignatura: 572932

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinaciķ: Anna Vallverdu Queralt

Departament: Facultat de Medicina

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

70

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 Competències transversals comunes
— Capacitat creativa i emprenedora (capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds).

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat per prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

— Treball en equip (capacitat per col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat per col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat per mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat per cercar, usar i integrar la informació).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements sobre la naturalesa i composició dels aliments, necessaris per a l’exercici de les diverses funcions que pot desenvolupar el graduat en Ciència i Tecnologia dels Aliments dins del món professional.

— Adquirir criteris i coneixements sobre els processos d’obtenció i elaboració dels aliments, des de les matèries primeres fins als productes finals.

— Assolir un coneixement global i complet de l’aliment: de la composició química, les propietats i el valor nutritiu, les característiques sensorials, els processos tecnològics d’obtenció i elaboració, i els mecanismes d’alteració i la seva prevenció.

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la capacitat d’aprendre de manera autònoma i de discutir en grup per afavorir el desenvolupament del criteri i la creativitat davant de les actituds passives.

— Adquirir criteri científic per avaluar amb fonament dades i informacions sobre els aliments derivades de la seva composició i valor nutritiu.

 

 

Blocs temātics

 

1. Aliments amb especial funciķ energčtica

*  Productes rics en hidrats de carboni: cereals i derivats, patates. Productes rics en lípids: greixos i olis, fruits secs. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

2. Aliments amb especial funciķ plāstica o estructural

*  Productes rics en proteïnes d’origen animal: carns, peixos, llet i ous. Productes rics en proteïnes d’origen vegetal: llegums. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

3. Aliments amb especial funciķ reguladora

*  Verdures, hortalisses i fruites. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

4. Altres aliments

*  Aigües. Begudes refrescants. Begudes alcohòliques. Edulcorants naturals (sucres i mel). Productes estimulants (cafè, té, cacau i xocolata). Característiques. Condiments (sal, vinagre) i espècies. Composició i valor nutritiu

5. Efecte del processat en las composiciķ dels aliments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semipresencial.

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctics que permetin aplicar els coneixements adquirits. Tots el dimecres i dijous, de 16 a 20 h, entre el 13 de novembre fins el 21 de desembre 2017 (inclosos).

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar un treballs en grup que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes més nous referents als diferents temes del programa.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la presentació d’un treball realitzat per grups d’un nombre màxim de 6-7 alumnes. Es tindrà en compte l’assistència a les classes i la participació en els debats que se estableixin.