Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: └rab Modern II

Codi de l'assignatura: 365980

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia ClÓssica, RomÓnica i SemÝtica

crŔdits: 6

Programa ˙nic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir els coneixements adquirits en l’assignatura d’Àrab I.

— Adquirir les competències bàsiques de la llengua per tal de comprendre i formular oracions elementals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar destresa en l’escriptura, la lectura i la comprensió de la llengua àrab.

— Aplicar nou lèxic i noves estructures gramaticals de la llengua àrab.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre les estructures de la llengua àrab.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Morfologia verbal: formes derivades

*  1.1. Perfectiu i imperfectiu

1.2. Noms verbals: màsdar i participi

2. Morfologia nominal: esquemes nominals

*  2.1. Derivatius

2.2. Demostratius

2.3. Noms d’instrument. Noms de lloc i temps

2.4. Diminutius

2.5. Noms amb dues terminacions (diptots)

3. Sintaxi

*  3.1. Oració nominal: negació

3.2. Oració nominal preposicional: l’expressió de possessió

3.3. Adjectius de color i particularitat, comparatiu i superlatiu

3.4. Oració verbal (casos i concordança del subjecte amb el verb)

4. Textos

*  Textos breus en llengua àrab destinats a practicar el nou vocabulari i les noves estructures gramaticals, i exercicis pràctics a partir dels textos per fixar els coneixements teòrics adquirits.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricoprÓctic que combina exposicions te˛riques breus, activitats d’aplicaciˇ, exercicis individuals, treballs sobre textos i diÓlegs en petits grups a l’aula.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El procediment de l’avaluació continuada té en compte els aspectes següents:

— Exercicis pràctics, al llarg del quadrimestre (10 %).

— Tres proves escrites: la primera, a començaments d’abril (20 %); la segona, a finals de maig (30 %), i la tercera, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas que algun estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ammar, S. & Dichy, J. (1999). Bescherelle. Les verbes arabes, Paris, Hatier

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1904450*  Enlla├ž

Calvo, E., Comes, M., Forcada, M, Puig, R.: Introducció a la llengua àrab, Publicacions UB, Textos docents 196, Barcelona, 2000.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1464203*  Enlla├ž

Haywood, D.A.; Nahmad, H.M.: Nueva Gramática Árabe, Coloquio, 1992

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1487419*  Enlla├ž

Corriente, F.: Gramática Árabe, Herder, Barcelona,1988.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1586607*  Enlla├ž

Salih, W. : Curso práctico de lengua árabe, vols. 1 y 2, Ibersaf, Madrid, 2003

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1739517*  Enlla├ž

Cowan, D. (1998): Gramática de la lengua árabe moderna, Madrid, Cátedra

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1737642*  Enlla├ž

Deheuvels, L. W. (1996): Manuel d’arabe moderne, París, Langues & Monde.

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?Deheuvels++Manuel+d%27arabe+moderne+&searchscope=1&SORT=D  Enlla├ž

Hernández Martínez, J. (2009): Gramática práctica de árabe (Nivel A1/B1), Albujayra.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2095088*  Enlla├ž

Rius, M., Calvo, E. , Comes, M., Puig, R.: Àrab en línia www.ub.edu/luga/AeL/ 

http://www.ub.edu/luga/AeL/  Enlla├ž

Badawi, E.; Carter, M.G.; Cully, A.: Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar, Routledge, Londres-Nova York, 2004.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1765138*  Enlla├ž