Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568424

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Maria Solanes Majua

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 24

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 600

 

Treball tutelat/dirigit

300

Aprenentatge autònom

300

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per identificar una o diverses àrees apropiades per fer-hi recerca.

— Capacitat per definir objectius de recerca.

— Capacitat per localitzar, organitzar i analitzar críticament la informació rellevant i la literatura acreditada.

— Capacitat per idear una metodologia de recerca adequada.

— Capacitat per extraure conclusions.

— Capacitat per fer recomanacions i indicacions pertinents de cara seguir fent recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Mostrar que s’han assolit els coneixements i les habilitats necessaris per organitzar i portar a terme un projecte de recerca.

 

 

Blocs temàtics