Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura i Formació Estel·lar

Codi de l'assignatura: 568425

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Robert Estalella Boadella

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

44

 

-  Teoricopràctica

 

11

 

-  Seminari

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Saber redactar documents científics i técnics
 • Ser capaç de comunicar-se, realitzar presentacions i redactar artículs científics, en el camp del màster
 • Saber contrastar les prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals
 • Saber analitzar de forma crítica els resultats de càlculs, experiments o observacions, estimant-ne els possibles errors

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir conceptes bàsics sobre la Física del Medi Interstel·lar, amb especial èmfasi en els processos relacionats amb la formació estel·lar en la nostra Galàxia i amb l’evolució pre-seqüència principal dels objectes en els diferents rangs de massa (baixa, intermitja i alta).

 


 Aprofundir en l’aplicació de la física bàsica sobre gravetat, equilibri hidrostàtic, transport de calor i reaccions nuclears per comprendre l’estructura i l’evolució dels estels, i adquirir una visió dels problemes d’interès actual en estels compactes, supernoves, i el medi interestel.lar i intergalàctic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introduction

1.1. The Milky Way galaxy

1.2. The interstellar medium

2. Interstellar medium and star-forming regions

2.1. Interstellar dust. Composition, physical properties. Extinction, reddening, polarization. Thermal emission..

2.2. Atomic, ionized, and molecular gas. Spectral line emission. Free-free emission and recombination lines of HII, physical parameters from HII. Chemistry of the molecular gas, formation of molecules. Molecular lines, physical parameters from molecular-line observations.

2.3. Energy balance in molecular clouds. Virial theorem. Turbulence, magnetic field. Magnetically supported cores.

2.4. Molecular clouds. Morphology, filaments, dense cores. Sites of star formation, examples of TMC, Orion.

3. Young stellar objects

3.1. Spectral energy distribution. Classification of YSO, Observational properties.

3.2. PMS evolution. Hayashi and Nenyey tracks. ZAMS

3.3. TTauri stars, AeBe stars. Models and observations

3.4. Interaction of YSO with their environment.  Jets, Herbig-Haro objects, bipolar molecular outflows.

3.5. Accretion and supersonic ejection processes in YSO. Accretion disks. Observation and models

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes
 • Seminaris donats per especialistes externs convidats
 • Discusió d’articles publicats recentment
 • Discusió dels treballs presentats pels estudiants

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consistirà en:

 • Petits exercicis o problemes sobre la matèria del curs, per resoldre a casa i entregar per escrit.
 • Treball sobre un tema  relacionat amb la matèria del curs, del què s’haurà de presentar una memòria per escrit, d’extensió limitada, i una exposició oral de 15 min.


​Aquesta part de l’avaluació comptarà un 1/3 de la nota final.
 • Examen final per escrit, consistent en preguntes sobre conceptes físics tractats en el curs, a les què s’haurà de donar una resposta curta.


L’examen final comptarà 2/3 de la nota final.

La reavaluació consistirà en un examen per escrit, simliar al de l’avaluació, que comptarà el 100% de la nota final.

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en la presentació oral d’un treball, com per al cas de l’avaluació continuada, i una prova escrita amb preguntes sobre el temari del curs i algun problema a resoldre.