Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Quàntica de Camps

Codi de l'assignatura: 568427

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Bartolome Santiago Fiol Nunez

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

51

 

-  Teoria

(Distribuició aproximada.)

 

42

 

-  Teoricopràctica

(Distribució aproximada)

 

9

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

59

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG3- Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant, tot interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

CB6- Poseir i comprendere coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7, CB8, CB9, CB10, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE5, CE9

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Saber renormalitzar a un loop teories escalars i QED.
Entendre les conseqüències de les simetries exactes i aproximades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. CLASSICAL FIELD THEORY

*  Motivations: from the quantum theory of relativistic particles to the quantum theory of fields. Classical field theory. Functional derivative. Lagrangian and Hamiltonian formulations. Noether’s theorem and conservation laws. Poincaré group generators.

2. QUANTIZATION OF FREE FIELD THEORY.

*  Harmonic oscillator and the real scalar field. Canonical quantization of a real scalar field. Klein-Gordon equation. Microcausality. Propagators of the Klein-Gordon operator: the retarded and the Feynman propagators. Particle creation by a classical source. The complex scalar field. Quantization of the Dirac field. Quantization of the electromagnetic field.

3. INTERACTING FIELD THEORY

*  The Ø^4 interaction. Interaction picture. Time evolution operator. Correlation functions. Wick’s theorem. Feynman diagrams. Feynman rules. Feynman rules for QED. Disconnected diagrams. The Kallen-Lehman spectral representation. Collisions and S-matrix. The LSZ reduction formula. Feynman diagrams and the KL and KLS formulas. The 1PI diagams and self-energy.

4. PATH INTEGRAL QUANTIZATION

*  Path integrals and quantum mechanics. Functional quantization of the scalar field. Correlation functions. Feynman rules for Ø^4 theory. Functional generator. Interactions. Functional quantization of spinor fields. The Schwinger-Dyson equations. Conservation laws: the Ward-Takahashi identity.

5. RENORMALIZATION

*  Ultraviolet divergences and renormalizable theories. Renormalized perturbation theory. Dimensional regularization. The Feynman parameters. One-loop renormalization of Ø^4 theory. One-loop renormalization of QED. Counterterms. Two-loop renormalization of Ø^4 theory. The Callan-Symanzik equation. Evolution of the coupling constants.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals.
Classes expositives.
Resolució de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació es basa en la resolució de problemes assignats al llarg del curs.
 
La reavaluació es basa en un examen al Juny.