Plan docente de la asignatura

 

Cerrar imatge de maquetació

 

Imprimir

 

Datos generales

 

Nombre de la asignatura: Relatividad General Avanzada

Código de la asignatura: 568435

Curso académico: 2019-2020

Coordinación: Roberto Alejandro Emparan Garcia De Salazar

Departamento: Departamento de Física Cuántica y Astrofísica

créditos: 6

Programa único: S

 

 

Horas estimadas de dedicación

Horas totales 150

 

Actividades presenciales

50

 

-  Teoría

 

44

 

-  Prácticas de problemas

 

6

Aprendizaje autónomo

100

 

 

Competencias que se desarrollan

 

Instrumentals
— Capacitat d’anàlisi i síntesi
— Coneixements d’anglès
— Capacitat de resolució de problemes

Personals
— Raonament crític
— Creativitat

Sistèmiques
— Capacitat d’aprendre de manera autònoma
— Capacitat d’adaptar-se a noves situacions

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje

 

Referidos a conocimientos

Familiaritzar-se amb els mètodes avançats de relativitat general, aplicats en particular a l’estudi dels forats negres i la cosmologia relativista, incloent la teoria d’inflació i formació d’estructura en l’univers. Es discuteix en detall la teoria clàssica en els dos contextos i s’obté una introducció als aspectes quàntics.

 

 

Bloques temáticos

 

1. Mathematical background

2. General formalism

2.1. Lagrangian formulation

2.2. Causal structure and conformal diagrams

3. Classical theory of black holes

3.1. General analysis and theorems

3.2. Charged and rotating black holes

4. Quantum fields in curved spacetime. Hawking radiation.

5. Black hole thermodynamics. Information paradox.

6. Basic notions in the quantum theory of gravity.

7. Relativistic cosmology. Causal structure of FRW universes.

8. Cosmological perturbation theory

8.1. Formalism

8.2. Transfer functions

8.3. CMB and matter density power spectra

9. Inflation as the origin of primordial perturbations. Predictions and observations.

 

 

Metodología y actividades formativas

 

Classes presencials amb desenvolupaments teòrics detallats a la pissarra. Entrega setmanal de problemes que l’alumnat haurà de resoldre individualment.    

 

 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

 


Avaluació basada en els problemes que es proposen setmanalment.

 

Evaluación única


Només quan l’avaluació continuada no sigui possible.
Reavaluació de la assignatura al setembre: examen.