Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Models Experimentals en Biomedicina

Codi de l'assignatura: 569886

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Rafael Oliva Virgili

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

11

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per discernir els avantatges i els inconvenients de diferents models experimentals com a mètodes d’aproximació a la malaltia humana.

 

— Coneixement de les limitacions que té qualsevol model experimental d’acord amb el principi segons el qual «Un model és una mentida que ajuda a veure la veritat» (Howard Skipper).

 

— Capacitat per interpretar els motius que justifiquen l’ús d’un determinat model experimental en un article científic i capacitat per fer una defensa pública d’aquesta elecció.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber reconèixer els models experimentals utilitzats per investigadors de diferents camps en la investigació de la malaltia humana, l’estudi de la qual no es pot dur a terme de cap altra manera per raons ètiques.

 

— Familiaritzar-se amb diferents articles, llibres i materials audiovisuals, principalment de la revista Journal of Visualized Experiments, els quals pretenen completar la informació donada a la classe.

 

Referits a habilitats, destreses

— Estudiar el temari i preparar i presentar el model experimental escollit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Recursos d’aprenentatge

2. El llevat com a sistema model

3. Les planàries com a sistema model

4. L’embrió com a sistema model

5. Models experimentals per a l’estudi del càncer

6. El Caenorhabditis elegans com a sistema model

7. Les cèl·lules pluripotents com a model per a la malaltia humana

8. Models experimentals en neurociència

9. Models experimentals en biologia de la reproducció

10. Models experimentals de l’envelliment

11. Models de la biologia de sistemes

12. Les drosòfiles com a sistema model

13. El peix zebra com a sistema model

14. Els canals iònics com a model experimental per a l’estudi del dolor

15. Models biofísics de la malaltia humana

16. La modelització molecular

17. Models experimentals de la diabetis

18. El gall (Gallus gallus domesticus) com a sistema model

19. El ratolí domèstic (Mus musculus) com a sistema model

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius de l’assignatura, es fan servir els recursos metodològics següents:
— Classes.
— Sessions en línia.
— Presentacions de l’alumnat, orals i en línia, seguides de debat.
— Seminaris.
— Tutorials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per al càlcul de la nota final s’avaluen les activitats següents de la manera que s’indica a continuació:
— Participació en les sessions de debat: 15 %.
— Presentacions de l’alumnat: 35 %.
— Examen final: 50 %.