Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Construcciˇ Te˛rica en Antropologia: Debats Avanšats

Codi de l'assignatura: 570222

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Roger Canals Vilageliu

Departament: Departament d'Antropologia Social

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

44

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

Recomanacions

 


Es recomana llegir anglès i francès.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Adquirir les eines teòriques i conceptuals necessàries per a interpretar des de l’antropologia social i cultural els fenòmens  contemporànis.

Familiaritzar-se amb els debats contemporanis de l’antropologia social i cultural.

Adquirir coneixements i habilitats per a redactar i defensar oralment un argument teòric consistent.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Conèixer els debats contemporànis més rellevants en el camp de l’antropologia social i cultural, fent èmfasi en els debats de l’escola britànica.
-Entendre el paper que tenen en els debats contemporànis alguns dels conceptes clàssics de la disciplina com ara els conceptes de "cultura" o "societat".
-Analitzar la relació entre allò local i allò global ens els processos identitàris, polítics i ètnics contemporanis.
 

 

Referits a habilitats, destreses


-Apendre a redactar un argument teòric en un format breu, pròxim al que s’exigeix per a congressos i col.loquis internacionals.
-Apendre a presentar i defensar oralment un argument.
-Familiaritzar-se amb els debats teòrics, aprenent a escoltar els altres a interpretar i a modular les pròpies opinions en funció dels arguments presentats al llarg de la sessió.

 

Referits a actituds, valors i normes


-Respectar les opinions dels altres i apendre a forjar una opinió teòrica pròpia tot recollint i assimilant els punts de vista aliens.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teoria i PrÓctica en l’Antropologia Social. Una dicotomia obsoleta?

2. L’Antropologia Social Ús una disciplina cientÝfica?

3. El concepte de "societat" avui

4. Els "mons" humans sˇn naturalment constru´ts? El debat Natura/Cultura avui.

5. El gir ontol˛gic i les "epistemologies" no occidentals

6. GŔnere, cos i identitat nacional

7. Debats a classe al voltant de problemÓtiques contemporÓnies de l’antropologia social i cultural.

7.1. L’antropologia com a forma de lluita política.

7.2. Identitats indígenes i locals emergents.

7.3. Globalització i homogeneització cultural.

7.4. Secularització i noves formes de religiositat

7.5. Drets humans i colonialisme.

7.6. Neoliberalisme i economia moral.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El curs s’organitza a partir de dues estratègies metodològiques diferents: D’una banda, hi les classes teòriques en què el mprofessor presenta debats conceptuals contemprànis de la disciplina (Blocs 1-6). D’altra banda, hi ha classes que s’estructuraran a partir d’un debat obert sobre qüestions plenament contemprànies de la disciplina (especificades en el Bloc 7). En aquestes classes, els alumnes hauran de ser capaços de fer servir els conceptes explicats a classe per a defensar les seves posicions respecte a aquests debats contemporanis. Les presentacions orals es prepararan previament amb el professor en el si de tutories grupals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Redacció d’un argument en defensa o rebuig d’un dels debats de discussió del curs (5-8 pàgines): 50%

Presentació oral i defensa de l’argument: 20%

Ressenya d’un article: 30%

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

Prova per a la reavaluació:

Treball escrit (5 pàgines) sobre una de les cinc temàtiques de discussió del bloc 7 del curs: 50%

Treball escrit (5 pàgines) en base a tres dels articles treballats durant el curs. 50%

 

Avaluaciˇ ˙nica

Treball escrit (5 pàgines) en base a tres dels articles treballats durant el curs. 50%

Ressenya escrita (5 pàgines) sobre una de les cinc temàtiques de discussió del bloc 7 del curs: 50%

Prova per a la reavaluació

Treball escrit (5 pàgines) en base a tres dels articles treballats durant el curs. 50%

Ressenya escrita (5 pàgines) sobre una de les cinc temàtiques de discussió del bloc 7 del curs: 50%

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ingold, T. (ed.) (1996), Key debates in Anthropology, London & New York: Routledge.

Lowenthal, David, (1985) The past is a foreign country, Cambridge: Cambrige University Press.

Godelier, Maurice (2007), Au fondement des sociétés humaines, Paris: Flammarion.