Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Noves TendŔncies en l'Estudi de l'Exclusiˇ Social

Codi de l'assignatura: 570228

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Alberto Lopez Bargados

Departament: Departament d'Antropologia Social

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Compromís ètic  aplicat a l’antropologia (capacitat crítica i autocrítica/ capacitat de mostrar aptituts coherents davant dels conflictes socials)

 

Capacitat per comprendre i analitzar els principals processos d’exclusió social mitjançant els quals s’estructuren, organitzen i transformen les societats humanes i per reconèixer les situacions de canvi social i històric, així com les explicacions autòctones sobre aquestes situacions.

 


Familiaritat amb el treball de camp com a mètode fonamental de l’antropologia i capacitat per dur a terme descripcions etnogràfiques, observació participant i entrevistes orals per poder obtenir i interpretar comparativament les dades etnogràfiques (documents, textos primaris i secundaris, fonts orals i audiovisuals).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’assignatura pretén establir una genealogia del concepte d’exclusió social, i sotmetre’l a una revisió analítica que permeti comprendre tant les raons de la seva emergència com l’èxit del qual sembla gaudir els darrers anys, en particular en el disseny i gestió de les anomenades “polítiques públiques”. Alhora, mitjançant l’anàlisi exhaustiu d’una sèrie d’estudis de cas extrats de l’àmbit de l’intervenció social i de les polítiques socials contemporànies, l’assignatura pretén mostrar les inconsistències del concepte i oferir alternatives conceptuals que mostrin un respecte més gran per la complexitat de l’ordre social i evitin el recurs a categories reduccionistes d’aquesta complexitat

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

L’exclusiˇ social: cartografies de la modernitat tardana

2

El retorn de les "classes perilloses": la ciutat i els seus motins

3

Narratives de la por: exclusiˇ i "pÓnics morals" dins l’Europa contemporÓnia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Sessions presencials amb comentaris sobre les referències teòriques escolides per abordar el problema
— Comentaris de les monografies escollides, etnogràfiques i pròpies de l’àmbit de la intervenció social.
— Recerca i síntesi de materials etnogràfics regionals, en grup.
— Tutories individuals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació constarà de les següents proves:
Presentacions orals en el seminari de recerca de l’assignatura (50%)

Treball final (50%)

Reavaluació:

Examen final sobre el temari del curs (100%).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Examen final sobre el temari del curs (100%)

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

El format de la prova serà el mateix que a l’avaluació única (examen).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AOSPORI E. i MILLAR, J. (ed.) (2003): The dynamics of social exclusion in Europe. Northampton: Edward Elgar Pub.  Enlla├ž

BOURDIEU, P. (dir.) (1999) (1993): La miseria del mundo. Madrid: Akal  Enlla├ž

CHRISTIE, N. (1993): La industria del control del delito. Buenos Aires: Ed. del Puerto

COHEN, S. (1988): Visiones de control social. Barcelona: PPU  Enlla├ž

DECLERCK, P. (2006): Los náufragos. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría  Enlla├ž

DONZELOT, J. (1994): L’invention du social. Paris: Seuil  Enlla├ž

FOUCAULT, M. (2000): Los anormales. Curso en el Collège de France, 1974-1975. México: FCE  Enlla├ž

GARLAND, D. (2005): La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa  Enlla├ž

GOFFMAN, E. (2004): Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: Amorrortu  Enlla├ž

JOLONCH, A. (2008): L’exclusió social. Barcelona: Fundació Lluís Carulla

KARSZ, S. (2007): Problematizar el trabajo social. Definición, figuras, clínica. Barcelona: Gedisa  Enlla├ž

KESSLER, G. (2009): El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo XXI

LEWIS, O. (1961) (1959): Antropología de la pobreza. México: FCE

YOUNG, J. (2003): La sociedad «excluyente». Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía. Madrid: Marcial Pons

Lila Abu-Lughod "Do Muslim women need saving?" Cambridge: Harvard University Press, 2013  Enlla├ž

Kundnani, Arun. The muslims are coming: islamophobia, extremism, and the domestic war on terror. London: Verso, 2014.

   Enlla├ž

Gottschalk, Peter. Islamophobia: making muslims the enemy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.  Enlla├ž

Morey, Peter. Framing muslims: stereotyping and representation after 9/11 Cambridge: Harvard University Press, 2011
editorial:  Enlla├ž

Kumar, D. Islamophobia and the politics of empire Chicago: Haymarket books, 2012.
   Enlla├ž

Lean, Nathan "The islamophobia industry: how the right manufactures fear of muslims" London: Pluto Press, 2012.   Enlla├ž