Plan docente de la asignatura

 

 

Cerrar imatge de maquetació

 

Imprimir

 

Datos generales

 

Nombre de la asignatura: Identidad y Política en Contextos Indígenas

Código de la asignatura: 570230

Curso académico: 2019-2020

Coordinación: Monica Martinez Mauri

Departamento: Departamento de Antropología Social

créditos: 5

Programa único: S

 

 

Horas estimadas de dedicación

Horas totales 125

 

Actividades presenciales y/o no presenciales

50

 

-  Teórico-práctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorización por grupos

Presencial

 

2

 

-  Ejercicios prácticos

Presencial

 

6

Trabajo tutelado/dirigido

50

Aprendizaje autónomo

25

 

 

Recomendaciones

 


Bon nivell de comprensió de l’anglés, el francés i el portugués per lectura de textos.

 

 

Competencias que se desarrollan

 


Capacitat de manifestar visions holístiques i sistèmiques

 


Familiarització amb les aproximacions teòriques i conceptuals de l’antropologia social i cultural

 


Habilitat per reconèixer i analitzar els contextos en els quals les relacions de poder, dominació i hegemonia s’expressen en diferències de gènere, ètnia o raça.

 

Capacitat per reconèixer la diversitat cultural humana i vincular-la amb processos històrics i polítics que l’afecten

 

Saber presentar un argument públicament a partir de l’exposició a classe de les idees continugdes en una monografia etnogràfica recent

 

Capacitat per sintetizar i problematitzar els continguts d’una monografia etnogràfica recent

 

Capacitat d’analitzar críticament la construcció de categories socials i polítiques

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje

 

Referidos a conocimientos


Conèixer les principals teories de l’etnicitat

 


Distingir les principals aproximacions teòriques a l’estudi de la identitat cultural i la seva relació amb la política en contextos indígenes.

 


Aproximar-nos a l’estudi crític de conceptes com: mestissatge, poble indígena, natura, grup étnic.

 

Referidos a habilidades, destrezas


Reflexionar sobre l’articulació entre antropologia social i història en una investigació

 


Desenvolupar coneixements teòrics i etnogràfics que permetin construir explicacions i interpretacions sobre situacions actuals en el camp de les relacions inter-ètniques

 


Ser capaç d’interpretar observacions sobre identitat i política en contextos etnogràfics concrets.

 

Referidos a actitudes, valores y normas


Aplicar les habilitats analítiques a la selecció de lectures etnogràfiques i a les presentacions durant les classes pràctiques.

 


Incentivar la participació activa a classe.

 


Posar en pràctica l’experiència de l’observació i el distanciament antropològic

 

Reflexionar sobre les implicacions ètiques de la recerca i la professionalització.

 

 

Bloques temáticos

 

1. Introducció: Identitat i política en contextos indígenes des d’una perspectiva antropològica i històrica

2. Cultura i política en l’adscripció dels pobles indígenes a les àrees culturals

3. El Mestissatge a l Amèrica Llatina: realitat socio-cultural o política?

4. El concepte de poble indígena: una aproximació antropològica i jurídica

5. La construcció de identitats étniques i els censos de població

6. Identitat, medi ambient i territori

6.1. La percepció de l’entorn: natura, cultura i ontologia

6.2. Representació i apropiació del medi: terra, aire i aigua

6.3. Canvi climàtic i social

6.4. Conservació del medi ambient i polítiques indígenes

7. Cooperació al desenvolupament, ONG i governança indígena

8. Turisme, patrimonializació de la cultura i etnicitat S.A.

8.1. Nous debats sobre expressions culturals tradicionals, recursos genètics i biològics i drets de propietat intel·lectual.

9. 9. Els mitjans de comunicació indígenes, noves formes de governança i representació

 

 

Metodología y actividades formativas

 

Les sessions combinaran la presentació teòrica (acompanyada de recursos audiovisuals) amb el debat dels temes proposats i l’exposició de lectures per part dels estudiants. L’assignatura també preveu conferencies puntuals on es presentaran etnografies recents.

 

 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

 

Exposició oral a l’aula  (40%)

Presentació d’una ressenya d’un llibre recent (60 %)

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

Evaluación única

Examen

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

Fuentes de información básica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Libro

Briones, Claudia y Ramos, Ana (2016) Parentesco y política. Topologías indígenas en la Patagonia. Universidad de Río Negro, Argentina

  Enllaç

Wilkinson-Weber, C.M. and A. Ory DeNicola (2016) Critical Craft. Technology, Globalization and Capitalism. Bloomsbury, UK.

 and Capitalism

Editor(s): Clare M. Wilkinson-Weber, Alicia Ory DeNicola

- See more at: http://bloomsbury.com/uk/critical-craft-9781472594853/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=More%20info%20%C2%BB&utm_campaign=NL_CT_new%20titles%20in%20anthropology_Mar_US/#sthash.KGFrRgGs.dpuf

Critical Craft

Technology, Globalization, and Capitalism

Editor(s): Clare M. Wilkinson-Weber, Alicia Ory DeNicola

- See more at: http://bloomsbury.com/uk/critical-craft-9781472594853/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=More%20info%20%C2%BB&utm_campaign=NL_CT_new%20titles%20in%20anthropology_Mar_US/#sthash.KGFrRgGs.dpuf

Critical Craft

Technology, Globalization, and Capitalism

Editor(s): Clare M. Wilkinson-Weber, Alicia Ory DeNicola

- See more at: http://bloomsbury.com/uk/critical-craft-9781472594853/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=More%20info%20%C2%BB&utm_campaign=NL_CT_new%20titles%20in%20anthropology_Mar_US/#sthash.KGFrRgGs.dpuf
  Enllaç

Kradolfer, Sabine y Angosto Luis Fernando, (2012) Everlasting countdowns: race, ethnicity and national censuses in Latin American states Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Descola Philippe y Gisli Palsson, eds. (1996) Nature and Society: Anthropological Perspectives. Routledge, Londres.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (2009) Metafísicas caníbales. Katz Editores, Madrid/Buenos Aires.

Comaroff, John L. y Jean (2011) Etnicidad S.A., Buenos  Aires/Madrid: Katz editores. (Traducción al castellano del original en inglés: 2009. Ethnicity, Inc., Chicago: The University of Chicago, 251 p.)

Stefanie Wickstrom and Philip D. Young (eds) (2014) Mestizaje and Globalization. Transformations of Identity and Power in the Americas. University of Arizona Press.

Huanca, Tomàs y Victoria Reyes-García (ed.) (2015) Cambio global, cambio local. La sociedad tsimane’ ante la globalización. Icaria Editorial, Barcelona.

Fernando Santos-Granero (Ed) (2015) Images of Public Wealth or the Anatomy of Well-Being in Indigenous Amazonia. Arizona Press, 216 pp.

Drahos, Peter (2014) Intellectual Property, Indigenous People and their Knowledge. Cambridge University Press, CA.

Vacanti Brondo, Keri (2013) Land Grab. Green Neoliberalism, Gender, and Garifuna Resistance in Honduras. Arizona University Press

Tobin, Brendan (2014) Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Living Law Matters. Routledge ed.

Hamilton, Clive, François Gemenne, Christophe Bonneuil (2015) The Anthropocene and the Global Environmental Crisis Rethinking modernity in a new epoch. Routledge.

Mateo, Josep Lluis y Alexandre Coello (2016) Elogio de la antropología histórica. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.

Losonczy, Anne-marie y Valérie Robin Azevedo (2016) Retour des corps, parcours des âmes. Exhumantions et deuils collectifs dans le monde hispanophone. Paris, Editions Petra.

Velásquez Runk, Julie (2017) Crafting Wounaan Landscapes, Identity, Art and Environmental Governance in Panama’s Darién. Tucson: University of Arizona Press.  Enllaç

Campo, Lorena y Aparicio, Miguel (2017) Etnografías del suicidio en América del Sur. Quito: Editorial Abya Yala.

Artaud, Hélène & Alexandre Surrallés (2017) Mar adentro – Tenencia marina y debates cosmopolíticos. IWGIA: Copenhagen/Perú.

Briones, C.; Ramos, A. Parentesco y política: topologías indígenas en la Patagonia [Argentina]: Universidad de Río Negro, 20016.  Enllaç

Gascón, Jordi y Claudio Milano (coord.) (2017) El turismo en el mundo rural ¿Ruina o consolidación de las sociedades campesinas e indígenas?, Tenerife y Barcelona: PASOS, RTPC; Foro de Turismo Responsable; Ostelea.

Kraus, Michael; Ernst Halbmayer y Ingrid Kummels (eds.) (2018) Objetos como testigos del contacto cultural. Perspectivas interculturales de la historia y del presente de las poblaciones indígenas del alto río Negro (Brasil/Colombia). Indiana, 11. Berlin: Gebr. Mann Verlag

Huertas Bailén, Amparo y Maria Luna (Eds.) (2018): Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias. InCom-UAB Publicacions, 16. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

Santos-Granero, Fernando (2018) Slavery & Utopia. The wars & dreams of an Amazonian World Transformer. Austin: University of Texas Press.

Ventura, Montserrat; Josep Lluis Mateo y Montserrat Clua (eds.) (2018) Humanidad, Categoría o condición. Un viaje antropológico, Barcelona: Edicions Bellaterra.

Hernández Castillo, R. Aída; Suzi Hutchings, Brian Noble (eds) (2019) Transcontinental Dialogues. Activist Alliances with Indigenous Peoples of Canada, Mexico, and Australia. University of Arizona Press.

Ndlovu, Morgan (2019) Spectacles of Culture and Identity in Coloniality. Pluto Press.

Salazar, Juan Francisco; Sarah Pink, Andrew Irving, Johannes Sjöberg. (2017) Anthropologies and Futures Researching Emerging and Uncertain Worlds. Londres: Bloomsbury

Capítulo

STOLCKE, Verena (2010) “A propósito de fronteras y mestizajes”. En: M. Ventura (ed.) Fronteras y mestizajes Sistemas de clasificación social en Europa, América y África. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

Kertzer, David y Arel, Dominique (2002) “Censuses, identity formation, and the struggle for political power”. En: Kertzer y Arel (eds.) Census and Identity. The politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. Cambridge University Press.

Breton Solo de Zaldívar, Víctor (2009) “La deriva identitaria del movimiento indígena en los Andes ecuatorianos o los límites de la etnografía”. En: Carmen Martínez (comp.) Repensando los movimientos indígenas. FLACSO, Quito.

Martínez Mauri, M. (2014) Relaciones de género, vestimenta y artesanías indígenas: el caso de la mola de los kunas en Panamà, en: Celigueta, G; Orobitg, G & Pitarch, P. Modernidad indígena, indigeneidad e innovación social desde la perspectiva del género. Barcelona: Ed. i Publ. UBe: 11-23.

Artículo

Strathern, M. (1996) Potential property: Intellectual rights and property in persons. Social Anthropology, 4(1):17–32.

KUPER, Adam (2003) ‘The return of the native’, Current Anthropology 44: 389–402.

Martínez Mauri, Mònica i Marco Aparicio Wilhelmi (2012) “Alguns debats oberts per l’emergència jurídica dels pobles indígenes”, Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, Número 17 (1) pp. 1-9, ISSN: 1696-8298.

CHAUMEIL, Jean-Pierre (2009) “El comercio de la cultura: el caso de los pueblos amazónicos”, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 38 (1): 61-74.

Brown, M.F. (1998) Can Culture Be Copyrighted?. Current Anthropology, 19 (2): 193-222.

Viveiros de Castro, E. (2015) Who is Afraid of the Ontological Wolf? Some Comments on an Ongoing Anthropological Debate. The Cambridge Journal of Anthropology 33(1): 2–17.