Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Temes de Política Internacional

Codi de l'assignatura: 570427

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Sonia Andolz Rodriguez

Departament: Departament de Cičncia Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Recomanacions

 

Qualsevol estudiant pot cursar i seguir l’assignatura, encara que és útil i convenient tenir coneixements derivats de les ciències socials més afins, com ara les ciències polítiques i la sociologia.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Disposar de tècniques, procediments i instruments d’anàlisi de la política internacional.
 • Aconseguir una mentalitat analítica i investigadora, amb perspectiva global.
 • Dominar les diferents formes de presentació de les investigacions.
 • Conèixer les diferents escoles i aproximacions epistemològiques i metodològiques que constitueixen la ciència política i les relacions internacionals.
 • Raonar críticament davant dels problemes polítics i socials de l’actualitat.
 • Distingir el nivell normatiu i el nivell empíric en la reflexió politològica, i saber-los utilitzar de manera adequada al problema plantejat.
 • Ser capaç de reflexionar amb perspectiva estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Analitzar la naturalesa del sistema internacional contemporani en procés de globalització.
 • Analitzar els actors del sistema, les tipologies i els processos relacionals.
 • Analitzar les tendències estructurals de continuïtat i canvi en el sistema.
 • Analitzar amb criteris de rellevància diversos estudis de casos concrets.
 • Parar atenció especialment al procés europeista, la seva naturalesa i les seves funcions en el sistema global.

 

 

Blocs temātics

 

1. El sistema internacional: conceptes bāsics i introducciķ. Sistema, estructura, actors, relacions

2. El sistema internacional des de 1945. Repās de les fases, canvis en l’estructura, actors, sistema

3. Els principals corrents teōrics i escoles de pensament aplicats al sistema global

4. Els actors del sistema internacional i les possibles tipologies: l’Estat, les organitzacions internacionals i els actors transnacionals

5. Els processos de relaciķ entre actors: conflicte, cooperaciķ, ús de la forįa, integraciķ, interdependčncia

6. L’agenda internacional. Qui la marca? Quč inclou? Quins efectes té? Política exterior

7. Les dināmiques transnacionals i el seu pes en l’agenda internacional i les agendes regionals

8. La qüestiķ de la seguretat comprensiva a escala global i els seus problemes d’implementaciķ. És possible una governanįa global? L’expansiķ de les anomenades estructures de govern multinivell

9. Les regions del mķn. Anālisi de l’agenda, dināmiques i estructures regionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es desenvolupa a partir de:

 • Classes presencials dirigides i conduïdes per la professora, que tenen un enfocament de participació col·lectiva valorada en l’avaluació final.
 • Sessions monogràfiques en funció dels temes d’actualitat o d’especial rellevància acadèmica.
 • L’avaluació continuada (treballs individuals i/o en grup) es detalla a l’inici de l’assignatura.


Advertiment: aquesta assignatura s’imparteix en anglès.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en els aspectes següents:

 • El 20 % de la qualificació final es basa en l’avaluació d’una activitat individual que es detalla a l’inici del curs.
 • El 10 % de la qualificació es basa en la participació en els debats de classe.
 • El 70 % de la qualificació final s’obté a partir d’un treball final.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARBÉ, E. Relaciones internacionales. 3ª ed. Madrid: Tecnos, 2007.

Catāleg UB  Enllaç

BAYLIS, J. SMITH. S. The globalization of World politics. 7th ed. Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2017.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (6a ed., 2014)  Enllaç
Catāleg UB (4a ed., 2008)  Enllaç
Catāleg UB (3a ed., 2005)  Enllaç

BERRIDGE, G.R. International politics: states, power and conflicts since 1945. 3rd ed. New York [etc.] : Harvester-Wheatsheaf, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

BRZEZINSKI, Z. El Gran tablero mundial. Barcelona: Paidós, 1998.

Catāleg UB  Enllaç

HALLIDAY, Fred. The World at 2000: perils and promises. Basingstoke: Palgrave, 2001 .

Catāleg UB  Enllaç

HUNTINGTON, S. P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona [etc.]: Paidós, 2005.

Catāleg UB  Enllaç

NYE, J.S. & DONAHUE J.D. Governance in a Globalizing World. Cambridge (Mass.): Visions of Governance for the 21st Century ; Washington (Wash.): Brookings Institution Press, cop. 2000.

Catāleg UB  Enllaç

VILANOVA, P. Orden y desorden a escala global. Madrid: Síntesis, DL 2006.

Catāleg UB  Enllaç

ZORGBIBE, Ch. Historia de las relaciones internacionales. Madrid: Alianza, cop. 1997. 2 vols.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

VILANOVA, P. "El Estado y el sistema internacional". A:  Manual de Ciencia Política. 3a ed. Madrid : Tecnos, 2006.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (4a ed., 2015)  Enllaç