Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Hist˛rica, Filos˛fica i Comparativa

Codi de l'assignatura: 570729

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Hector A. Salinas Fuentes

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

3

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Cerca i ús de les diferents tècniques de la investigació filosòfiques, històriques i comparatives.
Seleccionar i utilitzar la informació en relació al desenvolupament d’una investigació concreta.
saber dissenyar i exposar una investigació d’acord a diferents objectius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer diferents models de recerca en els àmbits de la filosofia, de la història i de la comparació.
Aprendre a aplicar les diferents metodologies filosòfiques, històriques i comparatives.
Ser capaç d’aplicar bé els coneixements envers el desenvolupament de la pròpia investigació.
Dominar els aspectes teòrics i pràctics de la recerca als àmbits esmentats.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1.- De la cultura occidental.


*  
1.- De la cultura occidental.

Recorregut i algunes mutacions sifnificatives.
Naixement de conceptes: teoria, poesia, sabiduria, historia, cièncie(s), filosofia.
Èpoques i paradigmes.
Autors significatius: Platón,  Aristóteles, S. Agustín, Descartes, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Habermas, Morin.

 

http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/spacer.gif

 

2. 2.- Visiˇ de les investigacions

*  
2.1.- El què i el com de l’anàlisi filosòfico.
    Algunes metodologies reconegudes.
    Exemple d’investigació:creació d’un nou espai interpretatiu
    Exemple d’investigació filosòfica: La dona a l’època clàssica.
2.2.- El què i el com de la investigació en teoria de l’Educació.
    El què i el com de l’anàlisi en teories de l’Educació
    Del què tracta la Teoria, del com segons la forma de crear coneixement
    Exemple: Análisi d’un article: "utopies i significat de la ciutadania".
2.3.- Visió de la investigació històrico-educativa..
    El què i el com de l’anàlisi històrico-educatiu.
    La Història com a camp d’investigació.
2.4.- Visió de la investigació comparativa.
    El què i el com de l’anàlisi comparatiu.
    La comparació com a procediment d’investigació científica. L’analogia.
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/spacer.gif

Diferents activitats: classes magistrals, seminaris, lectures i anàlisi de textos i/o documents rellevants, debats, etc.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Diferents treballs, acordats amb els professors, basats sobretot en l’anàlisi de textos i/o documents.

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALTBACH, P. G. Y KELLY, G.P. (Comp.) Nuevos enfoques en educación comparada. Madrid: Mondadori,1990.
 

RAVENTOS, f.: Metodología comparativa y Pedagogía comparada. Barcelona: Boixareu Universitaria, 1990.

HABERMAS, J.: El discurso filosófico de la modernidad. Madrid Alianza, 2000.

HEIDEGGER, M.: Conferencias y artículos. Barcelona: Del Serbal, 2001.

FOUCAULT, M.: Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia: Pre-textos, 1988.

DESCARTES, R.: Discurso del método. Madrid: Alianza, 1999.

 

 

ADAPTACIË DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOC╚NCIA EN L═NIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Esta asignatura es del primer semestre, por lo tanto, ya estaba resuelta, sin embargo, estamos  a la espera de resolver las actas finales.