Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació i Empresa en l'Enginyeria Biomèdica

Codi de l'assignatura: 571450

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manel Gonzalez Piñero

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

— Capacitat per analitzar el mercat de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per resoldre les demandes d’innovació en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els ecosistemes d’innovació i el mercat biomèdic.

— Dissenyar cadenes de valorització i innovació tecnològica.

— Identificar les necessitats del sector biomèdic i idear plans de negoci.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria

1.1. R+D i desenvolupament econòmic: tendències mundials en innovació

1.2. Conseqüències econòmiques de les energies emergents i disruptives

1.3. Convergència de tecnologies

1.4. Escenaris i ecosistemes per a la innovació en enginyeria biomèdica

1.5. Transferència de tecnologia i coneixement com a eina d’innovació: tipus i característiques de les principals transferències tecnològiques

1.6. Cadena de valor i cadena de subministrament

1.7. Recerca col·laborativa i per contracte i desenvolupament de col·laboracions

1.8. Estratègia de gestió de la propietat intel·lectual: adopció d’una posició proactiva

1.9. Prova de concepte, desenvolupament del prototip i suport a la incubació

1.10. Innovació oberta

1.11. Rutes de comercialització i gestió d’alta tecnologia

1.12. Del concepte (o idea) de negoci al pla de negoci

1.13. Emprenedoria i creació d’empreses emergents

2. Pràctica

2.1. Projecte i taller

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials, estudis de casos i visites a empreses, bioincubadores i estructures de suport a la innovació tecnològica.

— Treballs d’anàlisi de casos pràctics.

— Disseny, elaboració i defensa d’un pla de negoci per a un producte o servei innovador en el camp de l’enginyeria biomèdica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats i disseny, elaboració i defensa d’un pla de negoci.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

RILEY, DANIEL. How to get a medical device sales job : your best resource to learn the secrets of landing a career in the lucrative medical device sales field. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011

PROVINER, CHRISTOPHER D. Strategic pricing for medical technologies : a practical guide to pricing medical devices & diagnostics. Christopher Proviner, 2012

WELLS, TERRI. Medical device marketing : strategies, gameplans & resources for successful product management. outskirts Press, Inc, 2010

BURGE, RYAN. Engineering solutions to America’s healthcare challenges. Productivity Press, 2013

LARSON, JEAN ANN. Management engineering : a guide to best practices for industrial engineering in health care. Productivity Press, 2013

SHEA, PETER [et al.]. Start your own business. Entrepreneur Media Inc, 2010

SUAREZ SANCHEZ-OCAÑA, ALEJANDRO. Ha llegado la hora de montar tu empresa. Bilbao. Deusto SA Ediciones, 2011

AMORÓS, V. Manual para la confección de estudios de viabilidad. Barcelona: Ediciones gestión 2000, 1991

ARJONA TORRES, M. Dirección estratégica: un enfoque práctico: principios y aplicaciones de la gestión del rendimiento. Madrid: Díaz de Santos, 1999

LUDEVID, M.; OLLÉ, M. Cómo crear su propia empresa: factores clave de gestión.  Barcelona: Marcombo, 1994

MUNDET HIERN, J. Creación de empresas: factores de éxito. Barcelona: Einia, 1991

OLLÉ, M. [et al.]. El Plan de empresa : cómo planificar la creación de una empresa. Barcelona: Marcombo, 1997

VECIANA,  JOSÉ MA. (JOSÉ MARÍA), 1932-2009. La creación de empresas. Barcelona: Servicio de estudios de la Caixa, 2005

MIRANDA OLIVÁN, ANTONIO  TOMÁS, A. Como elaborar un plan de empresa. Madrid: Thomson, 2004

SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ, PEDRO HERNÁN. ¿Qué debo saber de finanzas para crear mi propia empresa?. Barcelona: Marcombo, 1992

SAPAG CHAIN, NASSIR. Criterios de evaluación de proyectos : Cómo medir la rentabilidad de las inversiones. Madrid: MacGraw-Hill, 1993

PUCHOL, LUIS. El libro del emprendedor: cómo crear tu empresa y convertirte en tu propio jefe. Madrid: Diaz de Santos, 2005

PLANELLAS, MARCEL, 1956-. De la idea a la empresa. Barcelona: Gestión 2000, 2003