Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art de les Civilitzacions Antigues

Codi de l'assignatura: 360102

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: N˙ria Torras Benezet

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Altres prÓctiques

Presencial i no presencial

 

6

 

(Activitats online o a classe -projeccions, sessions metodol˛giques, fitxes catalogrÓfiques etc.- o fora del centre -visites a exposicions, etc.-, en funciˇ del volum del grup i de les circumstÓncies externes.)

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Recomanacions

 

Segons la dinàmica de cada grup es recomana fer un seguiment regular dels missatges i materials penjats al Campus Virtual. Es recomana també fer un seguiment de la bibliografia a la biblioteca del centre o en altres biblioteques especialitzades.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Adquirir coneixements diacrònics generals de la història de les civilitzacions antigues.
– Adquirir coneixements sobre els factors socials, econòmics, polítics i religiosos que incideixen en la creació artística.
– Conèixer la bibliografia específica i les seves fonts textuals.
– Conèixer les eines i els instruments adequats per estudiar el període artístic. 

 

Referits a habilitats, destreses

– Ser capaç d’analitzar i d’interpretar les obres d’art de les civilitzacions antigues.
– Ser capaç d’interpretar les fonts i els documents per a la història de l’art del període.
– Ser capaç de treballar en equip. 

 

Referits a actituds, valors i normes

– Desenvolupar sensibilitat i receptivitat davant la varietat i riquesa artística del període.
– Mantenir una actitud respectuosa i participativa en les activitats que s’organitzin.
– Mostrar consciència crítica i autocrítica. 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a les źcivilitzacions antigues╗: diacronies i sincronies al Pr˛xim Orient

2. L’art de l’antic Egipte

3. L’art de MesopotÓmia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

– Classes magistrals (presencials)
– Treball autònom

– Tutories (presencials o online)

Les 45h de classes teòriques es preveuen en la modalitat presencial. En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria”. En el cas que, per raons sanitàries, calgués impartir les classes online, NO es gravaran.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

GRUPS A1 i B1:

L’avaluació continuada consisteix en dues activitats:

50% prova escrita 

50% prova escrita coincident amb el dia i hora marcats per la Facultat com a prova final.

GRUPS C1 i D1:

40% prova escrita parcial

40% prova escrita parcial coincident amb el dia i hora marcats per la Facultat com a prova final.

20% participació en activitats pràctiques i debats

Al Campus Virtual de cada grup es concretaran els continguts i les condicions de les proves. És necessari realitzar totes les proves d’avaluació continuada per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única es fa a partir d’una sola prova d’anàlisi i de desenvolupament de continguts (100 %). L’aula, el dia i l’hora de la prova són fixats per la Facultat a la Guia de l’estudiant. La data límit per demanar avaluació única és el 15 de març.


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única. L’aula, el dia i l’hora de la reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

L’Art égyptien au temps des pyramides <catàleg d’exposició>. Paris: Réunion des musées nationaux, 1999.  Enlla├ž

BRESCIANI, Edda. A orillas del Nilo: Egipto en tiempos de los faraones. Barcelona: Paidós, 2001.  Enlla├ž

EGGEBRECHT, Arne. (dir.). El Antiguo Egipto: 3000 años de historia y cultura del imperio faraónico. Barcelona: Plaza & Janés, 1984.  Enlla├ž

LECLANT, J. (Dir.). El Egipto del crepúsculo: de Tanis a Meroe: 1070 a de C.- siglo IV d. de C. ("El universo de las formas"), Madrid: Aguilar, 1980.  Enlla├ž

FRANKFORT, Henri. Reyes y dioses: estudio de la religión del Oriente Próximo en la Antigüedad en tanto que integración en la sociedad y la naturaleza. Madrid: Alianza, 1998.  Enlla├ž

LECLANT, J. (Dir.). El Imperio de los Conquistadores: Egipto en el Nuevo Imperio: 1560-1070 a de C. ("El universo de las formas"). Madrid: Aguilar, 1979.  Enlla├ž

MANNICHE, Lise. El Arte Egipcio. Madrid: Alianza, 1997.  Enlla├ž

MATTHIAE, Paolo. L’Arte degli assiri: cultura e forma del rilievo storico. Roma: Laterza, 1996.  Enlla├ž

MATTHIAE, Paolo. La storia dell’arte dell’Oriente Antico. Milano: Electa, 1996.  Enlla├ž

MICHALOWSKI, Kazimierz. El arte del antiguo Egipto. Madrid: Akal, 1991.  Enlla├ž

PARROT, André. Sumer. Madrid: Aguilar, 1981. El universo de las formas.  Enlla├ž

LECLANT, J. (Dir.). Los tiempos de las piràmides: de la prehistoria a los hicsos: 1560 a. de C. ("El universo de las formas"). Madrid: Aguilar, 1978.  Enlla├ž

ZIEGLER, Chr. Reines d’Égypte d’Hétephérès à Cléopâtre, <catàleg d’exposició>. Monaco: Forum Grimaldi-Somogy éditions d’Art, 2008 (edició anglesa).

MANLEY, B. Egyptian Art, Nova York: Thames & Hudson, 2018.

WILKINSON, R.H. The Complete Temples of Ancient Egypt. El Caire: The American University in Cairo Press, 2007.

BAHRANI, Z. Art of Mesopotamia. Nova York: Thames & Hudson, 2016.

FOSTER, B.R. – K. POLINGER FOSTER. Las Civilizaciones antiguas de Mesopotamia. Barcelona: Crítica, 2011.

HARTWIG, M. K, (ed.). A companion to Ancient Egyptian Art. Wiley ans sons Ltd.: Chichester,2015.

SHAW, Ian (ed.). Historia del antiguo Egipto. Madrid: La Esfera de los Libros, 2007.

KEMP, B.J. Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización. Barcelona: Crítica, 1992.