Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: RomÓnic i G˛tic: l'Art dels Segles XII i XIII

Codi de l'assignatura: 360106

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Pere Beseran Ramon

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funciˇ de les circumstÓncies sanitÓries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

(Visita a un edifici romÓnic o g˛tic.)

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Recomanacions

 


Es recomana que l’alumnat que es matriculi en aquesta assignatura hagi cursat prèviament Del Primer Art Medieval al Romànic (Segles VI-XI).


Altres recomanacions


És altament recomanable que l’alumnat tingui coneixements suficients d’anglès o de francès per poder accedir a una part important de la bibliografia recomanada.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Conèixer específicament les fonts, les tendències i els artistes, així com les obres més importants i representatives del període.
– Conèixer i utilitzar de manera rigorosa i ajustada el llenguatge específic i la terminologia adequada en les manifestacions del període.

 

Referits a habilitats, destreses

– Saber descriure i analitzar les obres d’art romàniques i gòtiques, així com interpretar el llenguatge de les seves formes i apreciar-ne els valors estètics.
– Poder aplicar una metodologia científica a l’hora de cercar i interpretar les fonts i els documents per a la història de l’art del període.
– Entrar en contacte directe amb les obres artístiques del període a través de visites a museus o monuments.

 

Referits a actituds, valors i normes

– Mostrar sensibilitat i receptivitat davant la varietat i la riquesa artística del període.
– Mantenir una actitud participativa en les activitats que es puguin organitzar.
– Adquirir consciència crítica i autocrítica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. QŘestions introduct˛ries. Historiografia i perioditzaciˇ. El context social, religiˇs i cultural.

2. El mˇn del romÓnic (1): arquitectura i escultura monumental

3. El mˇn del romÓnic (2): pintura i altres tŔcniques

4. L’art cistercenc.

5. El naixement del g˛tic a l’╬le-de-France. Saint-Denis i les primeres catedrals

6. La nova catedral: arquitectura i escultura monumental

7. Del g˛tic clÓssic al g˛tic radiant. Variants territorials i difusiˇ internacional

8. La renovaciˇ de les arts del color

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

– classes magistrals
– sortida de camp
– seminaris

_ tutorització per grups
– treball dirigit
– treball autònom

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació, i en cap cas no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

La programació i les activitats teoricopràctiques (classes magistrals, tutories, seminaris) s’adaptaran a la situació canviant, i la docència es farà de manera presencial o no presencial segons les possibilitats del moment. En el cas que calgui impartir les classes online, no es gravaran.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Segons la normativa vigent, l’avaluació de les assignatures de grau és continuada. 

Aquesta avaluació consisteix en 2 proves escrites (50% cadascuna)

 

Avaluaciˇ ˙nica

Si un alumne no es pot acollir a l’avaluació continuada, pot sol·licitar l’avaluació única. El 31 d’octubre és la data límit per a fer-ho. 

L’avaluació única consisteix en un examen final (100 %).

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única. L’aula, la data i l’hora de la reavaluació és publiquen al web de la Facultat

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AVRIL, F.; BARRAL, X.; GABORIT-CHOPIN, D. Le monde roman. Les temps des croissades (1060-1220). París: Gallimard, 1982 (L’Univers des Formes).  Enlla├ž

AVRIL, F.; BARRAL, X.; GABORIT-CHOPIN, D. Les royaumes d’occident. Le monde roman (1060-1220). París: Gallimard, 1983 (L’Univers des Formes).
  Enlla├ž

CONANT, K.,T. Arquitectura carolingia y románica. Madrid: Cátedra, 1987.
  Enlla├ž

DODWELL, C.R. Artes pictóricas en Occidente, 800-1200. Madrid: Cátedra, 1995 (Manuales Arte Cátedra).
  Enlla├ž

DURLIAT, M. El arte románico. Madrid: Akal, 1992 (París, 1982).
  Enlla├ž

LASKO, P. Arte sacro, 800-1200. Madrid: Cátedra, 1999 (1972).
  Enlla├ž

YARZA, J. Arte y arquitectura en España, 500-1200. Madrid: Cátedra, 1990 (6a. ed.)
  Enlla├ž

DIMIER, A.: L’art cistercien, 2 vols, París : Zodiaque, 1962 i 1971
  Enlla├ž

KINDER, Terryl Nancy: Architecture of silence: Cistercian abbeys of France,  New York: Harry N. Abrams, 2000.
  Enlla├ž

AZCÁRATE, José Maria: Arte gótico en España, , Madrid: Manuales de Arte Cátedra, 1990.
  Enlla├ž

DUBY, G.: La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Madrid: Cátedra, (1967) 2002.
  Enlla├ž

ERLANDE-BRANDENBURG, A.: El arte gótico, Madrid: Akal, (1983) 1993.
  Enlla├ž

MARTINDALE, A.: El arte gótico, Barcelona, Destino, (1967) 2002.
  Enlla├ž

SAUERLANDER, Williban.: Le monde gothique: Le siècle des cathédrales 1140-1260 (L’Univers des Formes), París, Gallimard, 1989.
  Enlla├ž

BONY, Jean: French Gothic Architecture of the 12th and 13th centuries, Berkeley. Los Ángeles & London, University of California Press, 1983.
  Enlla├ž

ERLANDE-BRANDERBURG, Alain : La catedral, Arte y Estética 33, Madrid: Akal, [1989] 1993.
  Enlla├ž

WILLIAMSON, P.: Escultura gótica 1140-1300, Madrid, Cátedra, (1987) 1997.
 
  Enlla├ž

DUPONT, J., GNUDI, J.: La peinture gothique, Ginebra: Skira, (1954) 1979.
  Enlla├ž

AVRIL, F. : L’enluminure à l’èpoque gothique: 1200–1420, París: Bibliothèque de l’Image, 1995.
  Enlla├ž

BAUD, A.: Cluny: Un grand chantier médiéval au cœur de l’Europe. Paris: Picard, 2003.
  Enlla├ž

BRAUNFELS, W. Arquitectura monacal en occidente. Barcelona: Barral, 1975.
  Enlla├ž

DEMUS, O; HIRMER, M. La peinture mural romane. París: Flammarion, 1970 (hi ha edició anglesa).
  Enlla├ž

TOMAN, Rolf (ed.). El románico. Arquitectura, Escultura, Pintura, Postdam: h.f.Ullmann, 2004