Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Barroc en els Segles XVII i XVIII

Codi de l'assignatura: 360643

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Laura Garcia Sanchez

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials i no presencials en funciˇ de les circumstÓncies sanitÓries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs )

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

(Classes magistrals)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

 

(AnÓlisi imatges)

 

-  Altres prÓctiques

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(Direcciˇ i tutoritzaciˇ: exercicis i treballs.)

Aprenentatge aut˛nom

53

(Elaboraciˇ: exercicis i treballs.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir coneixements de l’art grecollatí i del manierisme.


Altres recomanacions

Tenir coneixements de francès, anglès i italià per poder llegir textos en aquests idiomes bàsics de la cultura occidental.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

—  Assolir un coneixement global de les arts de l’època del barroc (segles xvii i xviii).

—  Situar les arts en el seu context històric i cultural.

—  Aprofundir l’anàlisi de les diferents tipologies artístiques.

 

— Distingir entre els diferents estils o tendències del període barroc.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Fonts literÓries i teoria de l’art, 1600-1750

2. El terme barroc. CaracterÝstiques conceptuals. Art i societat. Artista i p˙blic

3. L’arquitectura i l’urbanisme a ItÓlia

4. L’arquitectura i l’urbanisme a Franša, Anglaterra i l’Europa Central

5. L’escultura europea: Bernini i la seva influŔncia

6. La pintura europea: realisme, naturalisme, classicisme, academicisme, barroc i rococˇ

7. L’arquitectura i pintura a Espanya i HispanoamŔrica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria”.

En cas de docència no presencial per raons sanitàries, les classes no quedaran enregistrades. Es facilitarà a través del Campus Virtuals les eines necessaries per tal que l’ alumne pugui seguir el desenvolupament de l’ assignatura amb tota normalitat.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’ avaluació continuada consta de la realització de tres proves: 

–Urbanisme i arquitectura, equivalent al 40% total de la nota final. La prova s’estructurarà en dos exercicis: identificació d’obres i reflexió (30% de l’ examen parcial) i un altre de contingut teòric (50% de l’ examen parcial). Mes d’ abril. 

–Escultura i pintura, equivalent al 40% total de la nota final. La prova s’estructurarà en dos exercicis: identificació d’obres i reflexió (30% de l’examen parcial) i un altre de contingut teòric (50% de l’examen parcial). Dia i lloc fixat per la facultat.

-Treball de grup: Barroc participatiu. 20% de la nota final. La entrega es farà en les dates i mitjans indicats pel docent. 

És necessari realitzar totes les proves  per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única té lloc el dia oficial d’examen i consistirà en una única prova. El termini de sol.licitud es el 15 de març.  

 

Reavaluació

La reavaluació té lloc als mesos de març i juliol, per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLUNT, A. Arte y Arquitectura en Francia. 1500-1700, Madrid: Manuales Arte Cátedra, 1977 [1953].
  Enlla├ž

FERNÁNDEZ ARENAS, J.; BASSEGODA HUGAS, B. (eds.)  Barroco en Europa. “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, V. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
  Enlla├ž

FERNÁNDEZ ARENAS, J.; BASSEGODA HUGAS, B. (eds.) Renacimiento y Barroco en España. “Fuentes y Documentos para la Historia del Arte”, VI. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
  Enlla├ž

FRANCASTEL, P. Historia de la Pintura Francesa, Madrid: Alianza, 1970,
  Enlla├ž

HASKELL, F. Patronos y pintores. Arte y Sociedad en la Italia Barroca, Madrid:  Cátedra, 1984 (1963) .
  Enlla├ž

LEVEY, M. Pintura y escultura en Francia. 1700-1789, Madrid: Cátedra, 1994 (1972).
  Enlla├ž

NORBERG-SCHULZ, CH. Arquitectura barroca, “Historia Universal de la Arquitectura”, Madrid: Aguilar 1990 (1972).
  Enlla├ž

NORBERG-SCHULZ, CH.Arquitectura barroca tardía y Rococó, “Historia Universal de la Arquitectura”, Madrid: Aguilar, 1991 (1971).
  Enlla├ž

PÉREZ SÁNCHEZ, A.E. Pintura barroca en España. 1600-1750, Madrid: Cátedra, 1992.
  Enlla├ž

ROSENBERG, J.; SLIVE, S.; TER KUILE, E.H. Arte y Arquitectura en Holanda. 1600-1800, Madrid, Manuales Arte Cátedra, 1981 (1966)
  Enlla├ž

VLIEGHE, H. Arte y arquitectura flamenca. 1585-1700, Madrid: Cátedra, 2.000 (1998).
  Enlla├ž

WATERHOUSE, E. Pintura en Gran Bretaña. 1530-1790, Madrid: Cátedra, 1994.
  Enlla├ž

WITTKOWER, R. Arte y Arquitectura en Italia. 1600-1750, Madrid: Manuales Arte Cátedra, 1992 (1958).
  Enlla├ž