Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de les Arts Escèniques

Codi de l'assignatura: 360697

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Galmes Marti

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 


Requisits

360695 - Fonaments de les Arts Escèniques (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer el llegat escènic europeu des del Renaixement fins al segle xx, posant l’èmfasi en la creació de les anomenades dramàtiques nacionals vinculades a la literatura i la cultura dels principals països europeus. Estudi específic dels grans dramaturgs: Calderón, Goldoni, Ibsen, Molière, Schiller, Shakespeare.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La Commedia dell’Arte: naixement del teatre professional. Irradiació de la Commedia arreu d’Europa. Crisi i evolució de la Commedia: Carlo Gozzi i Carlo Goldoni

2. El teatre del Renaixement. Recepció del llegat clàssic: discussió sobre les unitats aristotèliques. Aparició de nous temes i gèneres davant els avenços científics i els descobriments geogràfics

3. Aparició del teatre clàssic espanyol: evolució des de La Celestina i l’escola senequista del segle xvi fins al teatre de Cervantes i l’aparició de la Comedia Nueva, de Lope de Vega. Estudi del gran mite del teatre espanyol: Don Joan. El llegat d’un clàssic universal: Calderón de la Barca. Lectures: Égloga de Plácida y Vitoriano, de Juan del Encina; La Numancia, de Cervantes; El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, i El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca

4. El teatre anglès. Els precedents a l’esclat del període elisabetià. Els teatres i les companyies teatrals. Els grans autors: Th. Kyd, Ch. Marlowe, B. Jonson, J. Webster. El gran cicle shakespearià: classificació de les seves obres. Els grans mites: Hamlet, Otel·lo, Ricard III, Falstaff. Lectura de Macbeth i El somni d’una nit d’estiu. El teatre de la restauració

5. El teatre clàssic francès. El triomf del classicisme sota Richelieu. Els grans tràgics: Pierre Corneille i Jean Racine. Lluís XIV i el teatre de Molière. El naixement de la Comédie Française. El segle xviii: Marivaux, Beaumarchais, Voltaire i Diderot. Evolució del teatre francès al segle xix: del romanticisme al simbolisme. L’aparició del concepte de mise-en-scène. Lectures: Fedra, de Racine; Don Joan, de Molière; Lorenzaccio, d’Alfred de Musset; Teresa Raquin, de Zola, i Ubú rei, d’A. Jarry

6. El teatre alemany. Influència dels jesuïtes en la creació d’una fórmula teatral. El Hanswurst i les màscares del teatre popular. El concepte de teatre nacional: des de Gottsched i Lessing fins a Goethe. El gran mite de la modernitat: Faust. El teatre de Schiller. El postromanticisme: H. Von Kleist i G. Büchner. Lectures: Nathan el savi, de Lessing; El príncep d’Homburg, de Von Kleist, i Woyzeck, de Büchner

7. El teatre rus. Evolució del teatre a Rússia des d’Ovstrovski i Gógol fins a Txékhov. El teatre de Txékhov i l’aparició del Teatre d’Art de Moscou. Stanislavski i Meyerhold. Els grans mestres del teatre escandinau: Henrik Ibsen i August Strindberg. El naixement del teatre modern. El simbolisme de Maeterlinck. Lectures: La gavina, de Txékhov; Un enemic del poble, d’Ibsen; La senyoreta Júlia, de Strindberg, i La intrusa, de Maeterlinck

8. Panorama del teatre del segle xx. Corrents principals: teatre polític i teatre poètic. Estudi d’alguns autors: Pirandello, Lorca, O’Neill, Brecht. Evolució del teatre als Estats Units: d’O’Neill a Miller. El teatre de l’absurd: Beckett, Ionesco i Genet. El teatre de Harold Pinter. El teatre de Koltès. El teatre a Espanya: de la generació realista als autors contemporanis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19i les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciarà amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria. 

— Aproximació a la història del teatre a partir de la visualització d’espectacles de la cartellera i de la lectura de peces clau del repertori occidental
— introducció al llenguatge teatral
— aprenentatge de la història del teatre a partir dels grans mites que el conformen: Don Joan, Faust, Hamlet

Els alumnes han de construir aquest itinerari amb l’objectiu d’interrelacionar els conceptes amb altres disciplines artístiques, han de conèixer el funcionament de la indústria cultural dedicada a les arts escèniques a Catalunya i els referents principals del teatre universal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— examen parcial, 50 %
— 1 treball amb un valor de 50% o bé 2 treballs amb un valor màxim de 50% (segons el criteri del professor/a)

 

Avaluació única

— examen: 50 %
— 1 treball amb un valor de 50% o bé 2 treballs amb un valor màxim de 50% (segons el criteri del professor/a)


Reavaluació

La reavaluació té lloc durant els mesos de març i juliol, per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament. Les dates, les hores i l’aulari es publiquen al web de la Facultat.


Un examen de tot el contingut de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARATA, J. O. Estética teatral. Lisboa: Moraes, 1981.  Enllaç

BERTHOLD, M. Historia social del teatro. Madrid: Guadarrama, 1974 (2 vols.)  Enllaç

BLOMM, H. Shakespeare: la invención de lo humano. Barcelona: Anagrama, 2002.  Enllaç

CASTAGNINO, R. H. Teatro: teorías sobre el arte dramático. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969.  Enllaç

D’AMICO, S. Historia del teatro universal. Buenos Aires: Losada, 1954-56 (4 vols.)   Enllaç

DORT, B. La representation emancipée. París: Actes Sud, 1988.  Enllaç

DUMUR, G. (Dir) Histoire des spectacles. París: Gallimard, 1965.  Enllaç

MELENDRES, J. La teoria dramàtica: un viatge a través del pensament teatral. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006.  Enllaç

MIKLASEVSKIJ, K. La Commedia dell’Arte. Venezia: Marsilio Editori, 1981.  Enllaç

NICOLL, A. Historia del Teatro Mundial: desde Esquilo a Anouilh. Madrid: Aguilar, 1964.  Enllaç

NICOLL, A. El mundo de Arlequín. Barcelona: Barral, 1977.  Enllaç

PANDOLFI, V. Història del teatre. Barcelona: Institut del Teatre, 1989-93 (3 vols.)  Enllaç

Edició 2001  Enllaç
Edició en francès  Enllaç

PAVIS, P. Diccionario de teatro. Dramatúrgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós, 1984.  Enllaç


Edició de 1998  Enllaç

QUENEAU, R. Histoire des littératures. París: Gallimard, 1978.  Enllaç


Edició 1968  Enllaç

SALVAT, R. Historia del teatro moderno. Barcelona: Península, 1981.  Enllaç

STANISLAVSKIJ, K. El arte escénico. México: Siglo XXI, 1968.  Enllaç

STEINER, G. La muerte de la tragedia. Caracas: Monte Ávila Editores, 1970.  Enllaç


Edició 1991  Enllaç
Edició 2001  Enllaç

SZONDI, P. Teoria del drama modern (1880-1950). Barcelona: Institut del Teatre, 1989.  Enllaç


Edició en castellà  Enllaç

VALBUENA PRAT, A. Historia de la Literatura Española. Barcelona: Gustavo Gili, 1950.  Enllaç

ARELLANO, Ignacio. Historia del teatro español del siglo XVII: Cátedra, Madrid, 2008.   Enllaç

FISCHER-LICHTE, Erika, Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores, 2011.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

HARTWOOD, R. All the world’s a stage. One man’s journey through the Theatre. Londres: BBC-TV productions, 1983.