Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PsicoanÓlisi i Literatura Italiana

Codi de l'assignatura: 362056

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crŔdits: 6

Programa ˙nic: No definit

 

 

Consideracions prŔvies

 

Els blocs temàtics són un marc orientatiu. No indiquen, en cap cas, una seqüència en el temps per al desenvolupament del programa de l’assignatura, sinó els seus continguts de referència (blocs 1 a 3) i l’aplicació (bloc 4), a aquests continguts, d’un treball concret d’anàlisi que es durà a terme al llarg de tot el curs.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català i castellà.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Plantejament i resoluciˇ de problemes metodol˛gics i conceptuals de manera aut˛noma i en equip.

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber aplicar metodologies literàries diverses a l’anàlisi dels textos i dels fenòmens literaris.

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’aplicació de metodologies no literàries a l’anàlisi dels textos.

— Saber relacionar la literatura amb altres àmbits culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar les aportacions culturals diferents des d’una perspectiva de gènere

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi ha hagut al llarg de la història.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Els fonaments te˛rics de la psicoanÓlisi i els seus desenvolupaments: Sigmund Freud i el źretorn a Freud╗ de Jacques Lacan. Altres teories psicoanalÝtiques o d’inspiraciˇ psicoanalÝtica

2. Teoria literÓria, teoria lingŘÝstica i psicoanÓlisi. La crÝtica psicoanalÝtica a ItÓlia

3. Literatura occidental, literatura italiana i psicoanÓlisi

4. Exercicis d’anÓlisi de textos literaris i fÝlmics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb l’anàlisi de casos concrets.

S’estimula la reflexió crítica, el debat i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

S’estimula la reflexió crítica, l’actitud creativa i el debat, i s’impulsa el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i es basa en dos exercicis pautats i d’extensió limitada.

La data de realització del primer exercici es determinarà oportunament i tindrà un valor del 50 % de la nota final.

El segon exercici equivaldrà al 50 % de la nota final, i caldrà realitzar-lo en la data establerta per a l’examen final (gener).

Reavaluació de l’avaluació continuada

La reavaluació de l’avaluació continuada permet recuperar els exercicis suspesos en l’avaluació continuada. Constarà d’una prova escrita que caldrà realitzar en la data prevista per la Facultat

 

Avaluaciˇ ˙nica

Hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única constarà d’una sola prova escrita, que caldrà realitzar en la data prevista per la Facultat, i valdrà el 100 % de la nota final.

Reavaluació de l’avaluació única

La reavaluació de l’avaluació única constarà d’una sola prova escrita, que caldrà realitzar en la data prevista per la Facultat, i valdrà el 100 % de la nota final.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Sigmund Freud, Obras completas (diverses edicions i reedicions: Biblioteca Nueva; Alianza; RBA-Gredos; Amorrortu).

Jacques Lacan, El Seminario. Paidós

Escritos  Enlla├ž

Jacques Lacan, Escritos. Siglo XXI (diverses reedicions).

Els textos de lectura obligatòria i la bibliografia crítica específica es detallen en el programa de l’assignatura.