Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art Contemporani Xinès

Codi de l'assignatura: 364028

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laia Manonelles Moner

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

( )

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

— Lectura de la bibliografia que es comenta a l’aula.

— Aproximació a la cinematografia i a la literatura contemporània xinesa. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals moviments artístics i culturals de l’art xinès contemporani.

— Relacionar els moviments i tendències xineses amb l’escenari artístic transnacional.

— Aprofundir en l’impacte de l’art contemporani xinès en el circuit expositiu internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Orientalismes i occidentalismes. Les influències recíproques entre la Xina i «Occident» en la producció artística.

2. El trencament amb la tradició: el moviment del 4 de maig de 1919

*  Les primeres manifestacions de l’avantguarda artística a la Xina.
 

3. Mao i la revolució

*  L’art com a instrument de propaganda política.

4. El naixement de les avantguardes artístiques xineses després de la Revolució Cultural

*  De 1979 a l’any 1989.

5. El procés cap a la consolidació de l’art xinès contemporani en un escenari de grans transformacions socioeconòmiques i polítiques

*  De 1989 a l’actualitat.

6. El nou mil·lenni: l’impacte de l’art xinès en el marc internacional

*  El circuit expositiu i el mercat de l’art.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals

— Lectura i comentari d’obres d’art, articles i vídeos d’entrevistes a artistes

— Possible visita a una exposició sobre art contemporani xinès (a concretar depenent de la programació)

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Treball de recerca (40 %)

— Examen (desenvolupar una pregunta i comentar una imatge, 60 %)

 

Avaluació única

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a fer un únic examen al final del curs que consistirà en desenvolupar una pregunta (50 %) i comentar una imatge (50 %). La data límit per lliurar la sol.licitud és el 15 de març.


Reavaluació

Examen: desenvolupar una pregunta (50 %) i comentar una imatge (50 %).

La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol, per a les assignatures del primer semestre i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV (2008) THE REAL THING, art contemporani de la Xina. Tate i IVAM.
  Enllaç

Edició en anglès.  Enllaç

  FÉRNANDEZ DEL CAMPO, E.; SANZ, S. (2011):  Arte chino contemporáneo. Ed. Nerea  Enllaç

AAVV (2008) Vermell a part: art xinès contemporani de la col.lecció Sigg. Barcelona: Fundació Joan Miró.
  Enllaç

GAO MINGLU (1999): New Chinese art. Inside out. Nova York.
  Enllaç

--- (2005) The Wall, reshaping contemporary chinese art. The Buffalo Fine Arts Academy and the Millenium art museus.
  Enllaç

GLADSTON, P. (2014): Contemporary chinese art, a critical history. Reaktion books, London  Enllaç

GONZÁLEZ PUY, I., LI XIANTING (1995): Des del país del centre: avantguardes artístiques xinesa. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona.
  Enllaç

HOU HANRU (2002): On the mid-ground. Fus horari 8, Hong Kong.
  Enllaç

MANONELLES MONER, L. (2011): Arte experimental  en China, conversaciones con artistas. Editorial Bellaterra, Colección de China contemporánea. Barcelona.
  Enllaç

SULLIVAN, M. (1996): Art and artists of Twentieth-century Xina. Berkeley: University of California Press
  Enllaç

WU HUNG (2000): Exhibing Experimental Art in China. The David and Alfred Smart Museum of art, Universitat de Chicago.  Enllaç

FÉRNANDEZ DEL CAMPO, E.; SANZ, S. (2011):  Arte chino contemporáneo. Ed. Nerea
  Enllaç

MANONELLES MONER, L. (2017): La construcción de la(s) historias del arte contemporáneo en China. Editorial Bellaterra, Colección de China contemporánea. Barcelona.  Enllaç

WANG QINGSONG (2010), FOLLOW ME. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

GALIKOWSKI, MARIA (1998), Art and Politics in China, 1949-84, Hong Kong: The Chinese University Press.                                                                                                                                      

CHIU, Melissa (2007), Breakout: Chinese Art Outside China, Charta.