Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art, Literatura i Pensament entre 1871 i 1945

Codi de l'assignatura: 364036

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Casals Navas

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres prąctiques

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autņnom

53

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comś / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literąries de la histņria de l'art.

   -

Afavorir el desenvolupament de l’esperit crític.

   -

Aprendre a fer comentaris de text i desenvolupar la interpretació i discussió tot reflexionant sobre textos interdisciplinars.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Familiaritzar-se amb les transformacions decisives del període tractat.
— Copsar el rigor qüestionador d’aquesta cultura crítica.
— Desenvolupar la capacitat de llegir, interpretar i relacionar textos i imatges.

 

 

Blocs temątics

 

1. 1871-1945: de la Commune a Ialta i Potsdam. Una cultura crķtica; revolta, conflicte i utopia. Fases i punts d’inflexió. La represa dels anys 60-70.

2. Parķs, capital del segle xix: l’čpoca dels passatges; Offenbach; Baudelaire; la Commune. La prostituta i l’autņmat. Villiers de l’Isle-Adam; Lautréamont; M. Blanchot, Julia Kristeva i la "culture-révolte".

3. El viatger i l’eremita. Mallarmé/Manet. Rimbaud/Gauguin. Conrad. L’animal i el salvatge. Leiris, Bataille, Foucault

4. De l’impressionisme al cinema: de Zola a Jean Renoir. Camille Claudel i Rodin. Cézanne / Rilke / Paula Modersohn-Becker. Proust

5. De Darwin a Freud. Dostoievski. Decadčncia i «transvaloració»: Nietzsche; Lou A. Salomé i el narcisisme. De Lombroso a Weininger; Munch, Kubin, Rops, etc.

6. Les tres generacions vieneses; Karl Kraus i Altenberg: de «l’čpoca del pare de famķlia» al segle del nen i la dona. Klimt, Kokoschka, Schiele, Gerstl, Schönberg, Loos, Trakl, Musil, Roth, etc.

7. El silenci i la mśsica: Mahler, Schönberg, Berg, Webern. El gest i el color: Hofmannsthal/Van Gogh/Bataille. Valéry. A. Breton i la constel·lació del surrealisme. R. Musil i la "sobre-realitat" (Überwirklichkeit) o "l’altre estat".

8. W. Benjamin/Klee. De Munich a Berlķn. Der Blaue Reiter. Der Sturm. Döblin. E. Lasker-Schüler/G. Benn/Grosz. Praga: Kubin, Kafka, els germans Capek, etc. El cirurgią i l’alquimista, l’ąngel i l’hermafrodita. L. Wittgenstein. V. Woolf

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Distribució de textos, audicions i projeccions

— Exposicions i discussions a l’aula

Les classes seran presencials, excepte si les directrius de les autoritats sanitàries imposen alguna restricció. 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Un treball tutoritzat (60 %) i un comentari de text o altres treballs sobre les classes pràctiques (40 %).

 

Avaluació śnica

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de notificar per escrit al professor abans del 15 de març.

L’avaluació única consisteix en un examen amb comentaris de text.


Reavaluació


La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA.DD.: Mallarmé. 1842-1898. R.M.N. París. 1898.
  EnllaƧ

AA.DD.: La Commune photographiée. R.M.N. París. 2000.
  EnllaƧ

BAUDELAIRE, CH.: Poesía completa (bilingüe), L. R.N., Barcelona, 1983.  EnllaƧ

BAUDELAIRE, CH.: El pintor de la vida moderna. C.O.A.A.T., Murcia, 1995
  EnllaƧ

BAUDELAIRE, CH.: El spleen de París, Jucar, Madrid, 1991
  EnllaƧ

Exemplar de l’editorial Fontmara del 1981.  EnllaƧ

BENJAMIN, W.: Iluminaciones, I, II, III, IV, Taurus, Madrid, 1971-1999  EnllaƧ

BENJAMIN, W.: París, capitale du XIX siècle. Le livre des Passages, Ed. du Cerf, París, 1997
  EnllaƧ

BENJAMIN, W.: Dirección única, Alfaguara, Madrid, 1987
  EnllaƧ

BENJAMIN, W.: Discursos interrumpidos, Taurus, Madrid, 1973
  EnllaƧ

BENJAMIN, W.: Angelus Novus, Edhasa, Barcelona, 1971
  EnllaƧ

CASALS, J.: Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte. Anagrama.Barcelona. 2003.
  EnllaƧ

CASALS, J. Constelación de pasaje. Imagen, experiencia, locura. Barcelona: Anagrama, 2015  EnllaƧ

HOFMANNSTHAL, H. V.: Carta de Lord Chandos, C.O.A.A.T., Múrcia, 1981
   EnllaƧ

KRISTEVA, J., Le temps sensible. Proust et l’expérience littéraire. Gallimard, Paris, 1994

CANETTI, E.: La antorcha al oído . Muchnik. Madrid. 1982
  EnllaƧ

CANETTI, E.: El juego de ojos. Muchnik. Madrid. 1985
  EnllaƧ

CANETTI, E.: Masa y poder. Muchnik. Madrid. 1977
  EnllaƧ

CANETTI, E.: La conciencia de las palabras, EFE, Mèxic, 1981
  EnllaƧ

CONRAD, J.: El corazón de las tinieblas. Alianza. Madrid. 1976
  EnllaƧ

HOFMANNSTHAL, H. V.: Instantes griegos y otros sueños, Cuatro, Valladolid, 1998
  EnllaƧ


Exemplar al CCUC.  EnllaƧ

KAFKA, F.: Escritos sobre sus escritos. Anagrama. Barcelona. 1983
  EnllaƧ

KAFKA, F.: Novelas, C. de Lectores-Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2001
  EnllaƧ

KAFKA, F.: Diarios y carta al padre, C. de lectores - G. G. , Barcelona, 2001  EnllaƧ

KAFKA, F.: Narracions completes (2 vols.). Quaderns crema. Barcelona. 1982
  EnllaƧ

KAFKA, F.: Cartas a Milena. Alianza. Madrid. 1991
  EnllaƧ

KAFKA, F.: Cartas a Max Brod. Mondadori. Madrid. 1992


Exemplar al CCUC  EnllaƧ

KANDINSKY, W. - SCHONBERG, A.: Schönberg-Kandinsky. Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario, Madrid, Alianza, 1987
  EnllaƧ

KLEE, P.: Diarios. 1898-1918, Alianza, Madrid, 1987
  EnllaƧ

KRAUS, K.: Escritos, Visor, Madrid, 1990
  EnllaƧ

KRAUS, K.: Contra los periodistas y otros contras, Taurus, Madrid, 1981
  EnllaƧ

KRAUS, K.: Dichos y contradichos. Minúscula. Barcelona, 2003
  EnllaƧ

MAGRIS, C.: El anillo de Clarisse, Península, Barcelona, 1993
  EnllaƧ

MUSIL, R.: Páginas póstumas escritas en vida, Icaria, Barcelona, 1979
  EnllaƧ

MUSIL, R.: Ensayos, Visor, Madrid, 1992
  EnllaƧ

MUSIL, R.: Diarios, ed. Alfons el Magnànim, València, 1994
  EnllaƧ


Exemplar de l’editorial DeBolsillo del 2004.  EnllaƧ

PROUST, M.: En busca del tiempo perdido, Alianza, Madrid, 1966-1991
  EnllaƧ

MUSIL, R.: El hombre sin atributos, Seix Barral, Barcelona, 1969-1982
  EnllaƧ

PROUST, M.: Máximas y pensamientos, Edhasa, Barcelona, 1992
  EnllaƧ

PROUST, M.: Ecrits sur l’art, Flammarion, París, 1999
  EnllaƧ

RELLA, F.: Il silenzio e le parole. Il pensiero nel tempo della crisi. Feltrinelli, Milà, 1981  EnllaƧ

RELLA, F.: Pensare per figure.Freud. Platone, Kafka. Pendragon. Bolonia. 1999. 
  EnllaƧ

REWALD, J.: Historia de el impresionismo, Seix Barral, Barcelona, 1994
  EnllaƧ

RELLA, F.: El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin, Alianza. Madrid. 1988
  EnllaƧ

RILKE, R. M.: Teoría poética, Júcar, Barcelona, 1987
  EnllaƧ

RILKE, R. M.: Auguste Rodin, Poseidón, Buenos Aires, 1943
  EnllaƧ


Edició de 1987 de l’editorial Nuevo Arte Thor.  EnllaƧ

RILKE, R. M.: Cartas sobre Cezanne. Paidós, Barcelona, 1986
  EnllaƧ

RILKE, R. M.: Elegias de Duino - Sonetos de Orfeo, Cátedra, Madrid, 1990
  EnllaƧ


Exemplar de l’editorial Lumen de 1980.  EnllaƧ

STEINER, G.: En el castillo de Barba Azul, Gedisa, Barcelona, 1992
  EnllaƧ

STEINER, G.: Después de Babel, F. C. E., Mèxic-Madrid, 1980  EnllaƧ

VALERY, P.: Teoría poética y estética, Visor, Madrid, 1991
  EnllaƧ

VALERY, P.: Estudios literarios, Visor, 1995
  EnllaƧ

VALERY, P.: Estudios filosóficos, Visor, 1993
  EnllaƧ

VALERY, P.: Narcís, Ed. del Mall, Barcelona, 1986  EnllaƧ

VALERY, P.: Piezas sobre arte, Visor, 1999  EnllaƧ

VALERY, P.: Cahiers vol. I i II, Gallimard, París
  EnllaƧ

ZWEIG, S.: El mundo de ayer, El Acantilado, Barcelona
  EnllaƧ

RILKE, R. M.: Los apuntes de Malte Laurids Brigge. Alianza, Madrid, 1988
  EnllaƧ