Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Barcelona 1900

Codi de l'assignatura: 364038

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Teresa Montserrat Sala Garcia

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funciˇ de les circumstÓncies sanitÓries que es produeixin durant el desenvolupament del curs)

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observaciˇ visual.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer bé la matèria.

• Identificar, comprendre i relacionar la contemporaneïtat i el passat.

• Sensibilitzar-se i ser capaç de traçar relacions entre les arts, la literatura i el pensament a partir d’un enfocament d’història cultural de la diversitat. 

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber discriminar la informació i identificar els referents.

• Planificar el temps i saber emprar els recursos.

• Coordinar el treball individual amb el col·lectiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Fomentar el diàleg i la participació a l’aula.

• Exercir l’autocrítica i valorar les accions de cooperació.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Hist˛ria de l’art com a hist˛ria de la ciutat

2. La transformaciˇ de Barcelona i la construcciˇ de la capital industrial, comercial i cultural

3. Les imatges de la ciutat

4. La representaciˇ dels obrers, els burgesos i els menestrals

4.1. El període de la Febre d’Or i l’anecdotisme 

La Sala Parés

La funció social de l’art 

De l’estètica del Naturalisme al Realisme

El compromís de l’artista

5. Els creadors: artistes i escriptors

*  Les figures de la diferència: dandismes i bohèmia

La modernitat 

El viatge a París

Les festes modernistes a Sitges i el Quatre Gats

6. Espais de confrontaciˇ i d’intercanvi

*  Entre Llotja i els ateneus

7. Les arquitectures de la vida privada

*  Canvi de registres en les maneres de viure: de Ciutat Vella a l’Eixample

Els municipis de la corona de Barcelona

De la façana als interiors de les cases

El revestiment i la decoració 

Universos simbòlics 

8. La ciutat enjoiada

*  La joia com a ornament. Els Masriera

La joia de viure i els espais de l’oci

Teatre, música, cinema

9. La ciutat rebel

*  La Rosa de Foc

El lliurepensament i l’anarquisme

L’art social i les revistes (els escrits sobre art a La Revista Blanca)

10. Els emblemes arquitect˛nics i monumentals

*  Monumentalització i espais urbans

Usos i funcions

Escultors, arquitectes i col·laboradors

11. Els suburbis i els rostres de la misŔria

*  Artistes joves o "postmodernistes"

L’anomenat "miserabilisme" de la Colla del Safrà (Nonell, Vallmitjana, Pichot, Mir...)

Pablo Ruiz Picasso, entre Barcelona i París

 

12. La ciutat dels morts

*  Arquitectes i escultors als cementiris de la ciutat

         El Cementiri de Montjuïc

13. Hist˛ries de Barcelona, un repÓs a la historiografia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació acreditativa dels aprenentatges de l’assignatura és continuada i s’hauran d’avaluar per part del professor i autoavaluar per part de cada alumne a partir de la rúbrica de les següents categories (presentació/plantejament, originalitat, vocabulari, to, desenvolupament de continguts, reflexions i conclusions).

Es demana un assaig crític (40 %) i una prova escrita (40 %). També es valora la presentació oral a classe (20 %).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a fer un únic examen al final del curs equivalent al 100% de la nota que consistirà en un qüestionari, amb comentari de text en relació a determinades manifestacions artístiques. La data límit és el 31 d’octubre.


Reavaluació

La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol, per a les assignatures del primer semestre i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CABANA, F., Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Barcelona, 4 vols, Enciclopedia Catalana, 1992.
  Enlla├ž

CAPEL, H., La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano, Barcelona, Serbal, 2002.
  Enlla├ž

FABRE, J., HUERTAS, J.M., Barcelona 1888-1988: la construcció d’una ciutat, Barcelona, Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, 1988.
 
  Enlla├ž

IZARD, M., Revolució industrial i obrerisme. Les “Tres Classes de Vapor” a Catalunya (1869-1913), Barcelona, Ariel, 1970.

 

  Enlla├ž

LITVAK, L., España 1900. Modernismo, Anarquismo y Fin de Siglo, Barcelona, Anthropos, 1990
  Enlla├ž

LITVAK, L., Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913). Editada por la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid, 2001.  Enlla├ž

McDONOGH, G. Las buenas familias de Barcelona. Historia social de poder en la era industrial, Barcelona, Omega, 1989.  Enlla├ž

París-Barcelona 1888-1937, Barcelona-París, Museu Picasso-Réunion des Musées Nationaux, 2002.  Enlla├ž

ROMERO-MAURA, J., La Rosa de Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Barcelona, Grijalbo, 1984.  Enlla├ž

SALA, T.M., La vida cotidiana en la Barcelona de 1900, Madrid, Sílex, 2005  Enlla├ž

SÁNCHEZ, A. (dir.), Barcelona 1888-1929. Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada, Madrid, Alianza Editorial, 1992.  Enlla├ž

VÁZQUEZ MONTALBAN, M., Barcelonas, Barcelona, Ed. Empúries, 1990 (1987)  Enlla├ž

SALA, T.M. (ed.), Barcelona 1900, catàleg exposició Museu Van Gogh, Mercatofonds, 2007. 
  Enlla├ž

PÓgina web

GRACMON

 

  Enlla├ž