Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria del Jazz

Codi de l'assignatura: 364053

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jaume Carbonell Guberna

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

(Sempre que es condicions sanitÓries ho permetin.)

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

9

 

(Sempre que les condicions sanitÓries ho permetin)

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Recomanacions

 

L’assistència a classe és obligatòria per poder assolir els coneixements que s’especifiquen en l’apartat corresponent.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visiˇ integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artÝstics, de les tŔcniques de producciˇ artÝstica i dels instruments d'anÓlisi aplicats a la hist˛ria de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literÓries de la hist˛ria de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement prÓctic dels processos bÓsics de la metodologia cientÝfica en hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer i distingir els diferents gèneres, estils i tendències que hi ha hagut en la història del jazz, i situar-los en el seu context històric i estètic.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Antecedents i elements formatius del jazz. L’espiritual, el g˛spel, el blues i el ragtime

2. El jazz de Nova Orleans

3. El jazz de Chicago

4. El jazz de Nova York

5. La revoluciˇ del bebop

6. El cool, el hard bop, el free-jazz i la fusiˇ

7. Les noves tendŔncies i les darreres figures

8. El jazz a Europa i a Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Desenvolupament del temari a partir de la presentació dels temes a classe amb comentari d’audicions, i de lectures i audicions recomanades.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

• Un primer examen parcial de demostració d’assoliment dels objectius de l’assignatura, que val el 50 % de la nota.

• Un segon examen parcial de demostració d’assoliment dels objectius de l’assignatura, que val el 50 % de la nota.

•  Un treball optatiu de caràcter bibliogràfic o de recerca sobre un músic, una banda o un aspecte relacionat amb el jazz, amb un comentari discogràfic. En cas d’optar per fer el aquest treball, la nota seria el resultat dels dos exàmens i el treball, a un terç cadascun. L’estudiant que vulgui optar per fer el treball ho ha de notificar per escrit abans de la data del primer parcial, i se’n farà un seguiment durant el curs.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’opció d’avaluació única consisteix en un examen final, que val el 100% de la nota, i els alumnes que s’hi vulguin acollir ho han de notificar per escrit al professor abans del 31 d’octubre.


Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen final, que val el 100% de la nota

La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol, per a les assignatures del primer semestre i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.