Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Art de la Postmodernitat

Codi de l'assignatura: 364060

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ana Maria Guasch Ferrer

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funciˇ de les circumstÓncies sanitÓries que es produeixin durant el desenvolupament del curs )

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en l’art del segle xx, en les manifestacions artístiques de les tres últimes dècades que es corresponen al període de la postmodernitat.

— Estudiar l’art del segle xx des d’un punt de vista teòric i conceptual, que ajudi a entendre el pas de l’espai de la modernitat (idea de progrés, de telos, concepte d’estil, fe en el futur, interès per la novetat, per l’originalitat) al nou espai de la postmodernitat (apropiació, simulacre, idea de la mort de l’autor, desconstrucció, al·legoria).

— Després d’aquest aprenentatge teòric i epistemològic (de la mà de teòrics com Jean François Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Roland Barthes), el segon objectiu a assolir és conèixer casos d’estudi, és a dir, pràctiques d’artistes (pintors, escultors, fotògrafs, videoartistes) del panorama internacional que ajudin a entendre el concepte de postmodernitat i els diferents conceptes «post» definidors d’una època.

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1 Introducciˇ

2. 2 La primera postmodernitat

3. 3 La postmodernitat apropiacionista

4. 4 La postmodernitat i les noves tecnologies

5. 5 La postmodernitat i el retorn a all˛ real

6. 6 La postmodernitat i el discurs de les diferŔncies

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura està concebuda bàsicament com un seguit de classes magistrals en què el professor exposa les línies mestres de cada bloc i tema a estudiar. Les classes magistrals s’alternen al llarg del curs amb presentacions monogràfiques de diferents invitats: artistes, directors de museus o centres d’art contemporani i teòrics. També hi ha un apartat dedicat a les classes pràctiques en què es presenten i es debaten les exposicions que hagin tingut lloc durant el curs en museus i centres d’art i que tinguin una relació directa amb la matèria.

"En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria”

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura està concebuda bàsicament com un seguit de classes magistrals en què el professor exposa les línies mestres de cada bloc i tema a estudiar. Les classes magistrals s’alternen al llarg del curs amb presentacions monogràfiques de diferents invitats: artistes, directors de museus o centres d’art contemporani i teòrics. També hi ha un apartat dedicat a les classes pràctiques en què es presenten i es debaten les exposicions que hagin tingut lloc durant el curs en museus i centres d’art i que tinguin una relació directa amb la matèria.

Proves Avaluació continuada: Dos exàmens parcials (40 per cent cadascun) i un treball (20 per cent) 

 

Avaluaciˇ ˙nica


 

L’avaluació única consisteix en un examen de la matèria de l’assignatura al final del curs. La data límit per acollir-s’hi és el 31 d’octubre (primer quadrimestre). La prova tindrà un valor del 100% de la nota. 

 

Reavaluació

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament. Les dates, les hores i l’aula es publiquen al web de la Facultat.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

L’art i el seu doble : panorama de l’art a Nova York. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986.

BAUDRILLARD, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1978.

FOSTER, Hal (et al.). La posmodernidad. Barcelona:  Kairós, 1985 .

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Paidós, 2001.

GUASCH, Anna Maria. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997.

GUASCH, Anna Maria (coord.). De las Vanguardias a la Postmodernidad. Barcelona: Planeta, 1998-2001. Summa Pictorica : Historia Universal de la Pintura; 10.

GUASCH, Anna Maria. La crítica dialogada : entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006). Murcia: Centro de Documentación y Estudios Avanzados en Arte Moderno, 2006.    

JAMESON, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidos, 1995.