Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pintura Espanyola del Segle d'Or

Codi de l'assignatura: 364070

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Silvia Canalda Llobet

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

(Exposiciˇ i anÓlisi del temari.)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

2

 

(Visita exposiciˇ temporal.)

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

7

 

(Visita Museu del Prado i El Escorial.)

Treball tutelat/dirigit

43

(Direcciˇ i tutoritzaciˇ d?exercicis i treballs que han de fer els alumnes.)

Aprenentatge aut˛nom

53

(Elaboraciˇ dels exercicis i treballs, consulta i lectura de la bibliografia recomanada, cerca d?imatges, participaciˇ crÝtica, etc.)

 

 

Recomanacions

 


• Haver cursat les assignatures troncals d’història de l’art del Renaixement, classicisme i manierisme, i història de l’art barroc.


Altres recomanacions


• Cursar assignatures d’història moderna universal i d’Espanya.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Dots d'observaciˇ visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer les manifestacions pictòriques del segle xvii a Espanya.

 

• Aprofundir en les fonts literàries de l’època.

 

• Analitzar la producció i la recepció pictòriques a l’Espanya del segle d’or.  

 

Referits a habilitats, destreses


• Aprofundir en els mètodes d’anàlisi historicoartístics.

 

• Familiaritzar-se amb les bases de dades bibliogràfiques i iconogràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Fomentar l’esperit crític davant els apriorismes i les fonts documentals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

1.1. Definició de conceptes

1.2. Marc històric i cultural del període

1.3. Fortuna crítica de la pintura del segle d’or espanyol

2. Context de la producciˇ pict˛rica

2.1. Literatura artística. La defensa de la noblesa de la pintura

2.2. Mercat artístic. Patrons, col·leccionistes i clients

2.3. Situació social de l’artista

2.4. Fonts literàries i visuals

2.5. Gèneres pictòrics menors i programes iconogràfics significatius

3. Desenvolupament hist˛ric de la pintura espanyola del segle xvii

3.1. Primer terç: el naturalisme incipient

3.2. La generació dels grans mestres

3.3. L’escola del barroc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de treball pot variar en funció de les directrius de salut pública. De moment es preveu pel Segon semestre presencialitat :

• classes magistrals: 70 minuts, aproximadament

• debat sobre el contingut de cada sessió: 15 minuts, aproximadament

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix a realitzar les següents evidències: 

1er parcial: 50% de la qualificació. 

2on parcial: 50% de la qualificació.

Cal realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Si una d’elles no es fa, es computarà sense la mateixa. 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació consisteix a fer un examen escrit sobre el contingut de l’assignatura amb un qüestionari teòric (30 %), un comentari extens d’imatges (50 %) i una bateria d’imatges per a la seva identificació (20 %)

 

 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANGULO INÍGUEZ, Diego: "Pintura del siglo XVII", a Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1971.
  Enlla├ž

BROWN, Jonathan: Imágenes e ideas de la pintura española, Madrid, Alianza Forma, 1980.
  Enlla├ž

BROWN, Jonathan: La Edad de Oro de la pintura en España, Madrid, Nerea, 1990.
  Enlla├ž

GALLEGO, Julián: El pintor de artesano a artista, Granada, Universidad, 1976.
  Enlla├ž

GALLEGO, Julián: Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid, Ensayos de Arte Cátedra, 1991.
  Enlla├ž

Ediciˇ de 1984.  Enlla├ž

HELLWIG, Karin: La literatura artística española del siglo XVII. Visor, col.lecció la Balsa de la Medusa, 1999.
  Enlla├ž

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Ensayos de Arte Cátedra, 1993 (2 ed.).
  Enlla├ž

MORAN TURINA, Miguel i PORTÚS PÉREZ, Javier: El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez. Madrid, Istmo, 1997.
  Enlla├ž

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pintura barroca en España, 1600-1750, Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 1992.
 
  Enlla├ž


Ediciˇ de 2010  Enlla├ž

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la pintura española. Madrid, Alianza Forma, 1993.
 
  Enlla├ž

El siglo de oro de la pintura española. Biblioteca Mondadori, Fundación Amigos del Museo del Prado, 1991.
  Enlla├ž

STOICHITA, Victor I: El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, Madrid, Alianza Forma, núm. 139, 1996 (1995).
  Enlla├ž

WALDMANN, Susann: El artista y su retrato en la España del siglo XVII. Una aportación al estudio de la pintura retratística española. Madrid, Alianza Forma (núm. 155), 2007.
  Enlla├ž

Fuentes y modelos de la pintura barroca madrileña. Madrid: Arco/ Libros, 2008.
  Enlla├ž

MUÑOZ GONZÁLEZ, Maria Jesús: El mercado español de pinturas en el siglo XVII. Madrid: Fundación Caja Madrid, 2008.
  Enlla├ž