Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Traducció del Portuguès i del Gallec

Codi de l'assignatura: 365035

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CE6. Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a diversos fins (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió general de la problemàtica de la traducció literària.

 

— Incrementar la consciència contrastiva entre portuguès i gallec, i català o castellà.

 

— Conèixer algunes de les fonts documentals més importants per a la traducció del portuguès i del gallec.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de traduir textos literaris del/al portuguès i del/al gallec.

 

— Habituar-se a fer ús de diferents fonts i recursos documentals, especialment terminològics i enciclopèdics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la complexitat de la traducció literària.

— Adquirir consciència de la importància social i cultural de la traducció.

— Aprendre a respectar i a treballar amb persones de diferents opinions i identitats.

— Fer pràctiques d’ús del llenguatge inclusiu en gallec i en portuguès.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la traducció: què és traduir? La traducció literària

2. Conceptes bàsics de traducció

3. La gramàtica del text, tipologies de textos i la traducció del lèxic i dels estils

4. L’expressió del passat en gallec i en portuguès: especificitats

5. La traducció de la probabilitat

6. Les oracions d’infinitiu i la seva traducció

7. El tractament dels noms propis en la traducció

8. Traducció de marques culturals

9. Pràctica de la traducció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura presenta tres tipus d’activitats:
— Sessions teòriques en què el professor exposa els continguts del temari.
— Sessions d’exposició de traduccions i de discussió col·lectiva, en què l’alumnat presenta i defensa solucions de traducció de problemes concrets plantejats en els exercicis.
— Treball pràctic individual de traducció literària tutoritzat pel professor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix a presentar traduccions de textos literaris, les quals s’elaboren al llarg del curs i es discuteixen a classe. A més, el professor pot proposar alguna activitat complementària d’incentiu durant les classes per apujar la nota final.

Per poder aprovar l’assignatura cal participar en almenys dues posades en comú de les traduccions avaluables i presentar la traducció final d’un text en gallec o en portuguès tutelat pel professor.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen teoricopràctic amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ÁLVAREZ, Román [ed.] (2001). Cartografías de la traducción: del post-estructuralismo al multiculturalismo. Salamanca: Almar.

BRITTO, Paulo Henriques (2012). A tradução Literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

CHAUME, Frederic; García del Toro, Cristina (2010). Teories actuals de la traductologia. Alzira: Bromera.

DUARTE, Carlos Alberto (1999). Diferencias de usos gramaticales entre español / portugués. Madrid: Edinumen.

ECO, Umberto (2012), Decir casi lo mismo, Barcelona: DeBolsillo; Penguin Random House

FÉRRIZ, María del Carmen; Gorgori, Rita; Pitta, Paulo (2012). Diccionari de paranys de traducció portuguès-català (falsos amigos). Barcelona: Proa.

HURTADO, Amparo (2001). Traducción y traductodología: introducción a la traductodología. Madrid: Cátedra.

LAFARGA, Francisco; PEGENAUTE; Luis (2009). Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos.

LEFEVERE, André (1992). Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario. Salamanca: Colegio de España, 1997

NEWMARK, Paul (1992), Manual de traducción, Madrid: Cátedra.

VIDAL CLARAMONTE, María Carmen África (1998). El futuro de la traducción: últimas teorías, nuevas aplicaciones. València: Institució Alfons el Magnànim.