Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de l'Òpera

Codi de l'assignatura: 365046

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Radigales Babí

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

3

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals períodes, escoles i compositors operístics.

 

— Saber vincular el repertori operístic amb els fenòmens artístics, literaris i socials que li són contemporanis.

 


— Familiaritzar-se amb l’espectacle operístic contemporani, aprenent a llegir els codis de l’actual posada en escena.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Plantejaments preliminars

*  Introducció.

1.1. L’òpera, la denominació i la veu humana

2. Naixement i consolidació

*  Primera part: dels orígens a la consolidació de l’espectacle operístic.

2.1. De les camerates florentines a Monteverdi: L’Orfeo. Els primers teatres

2.2. L’espectacle barroc

2.3. Querelles i reformes al segle xviii

2.4. La consolidació dels gèneres i el camí cap al romanticisme

3. Cap a una obra artística integral

*  De Wagner al segle xxi.

3.1. El concepte de drama musical i les reformes de Wagner

3.2. L’òpera a la primera meitat del segle xx

3.3. Darreres tendències

3.4. La revolució escenogràfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— exposicions orals

— projeccions i audicions

— comentari de textos

— assistència a un espectacle del Gran Teatre del Liceu

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria els percentatges establertts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— assistència i comentari d’un espectacle (assaig, d’entrada gratuïta) al Gran Teatre del Liceu (20 %)

— dos comentaris de text (20 %)

— examen (60 %)

 

Avaluació única

IMPORTANT: Els alumnes que s’hi vulguin acollir ho han de notificar per escrit al professor@ abans del 15 de març

Examen (100 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.