Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Visualització de la Informació

Codi de l'assignatura: 366150

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: LOURDES RODERO DE LAMO

Departament: Òrgans de govern

crèdits: 6

Programa únic: No definit

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

Assignatura optativa del grau de Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC (GCED). El calendari acadèmic, horaris, convocatòries d’avaluació, modalitat de docència (presencial o no presencial), normativa acadèmica, etc. són els propis del GCED, no els del grau d’Estadística. És responsabilitat de l’estudiant informar-se d’aquests punts via la web del GCED.

Només poden matricular aquesta assignatura els estudiants que hagin obtingut plaça a la prematrícula organitzada per la direcció del grau d’Estadística durant la segona meitat del mes de juliol. Les sol·licituds es prioritzen per nota mitjana d’expedient.

Consulteu aquí el Pla Docent.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Blocs temàtics