Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminaris sobre el Canvi Global

Codi de l'assignatura: 568369

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Joan Albert Lopez Bustins

Departament: Departament de Geografia

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

26

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

• Comprensió del funcionament integrat del sistema climàtic.

• Assoliment d’un bon nivell de coneixements sobre l’escalfament global i els seus senyals.

• Adquisició de coneixements sobre els fonaments i la utilització de models climàtics.

• Valoració crítica dels resultats obtinguts pels models climàtics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Mostrar els components del sistema climàtic.

• Presentar l’estat actual del coneixement sobre el canvi climàtic antròpic, amb especial referència a Espanya i Catalunya.

• Exercitar-se en l’ús bàsic de diferents models climàtics.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Sistema Terra - sistema climÓtic

2. Climatologia hist˛rica

3. DecÓleg del canvi climÓtic (variabilitat natural i antr˛pica, evoluciˇ tŔrmica planetÓria recent, gasos d’efecte hivernacle, riscos climÓtics, etc.)

4. Senyals del canvi climÓtic (evoluciˇ de la temperatura i la precipitaciˇ)

5. Teleconnexions (ENSO, NAO i WeMO)

6. El cinquŔ informe de l’IPCC

7. Bases fÝsiques de la modelitzaciˇ climÓtica

8. Aplicacions i simulacions mitjanšant llenguatge de programaciˇ

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals.

• Exercicis bàsics de modelització climàtica.

• Navegació per Internet.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació doble: prova de síntesi sobre qüestions relatives als continguts presentats (60% de la nota final) i resolució d’exercicis bàsics sobre modelització climàtica (40% de la nota final).

La qualificació final és la mitjana ponderada de les notes de la prova de síntesi i dels exercicis.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Article

Calbó, J. (2015). ¿Por qué cambia el clima? Revista Mètode, 87, 21-26.  Enlla├ž

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J. P., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. Nat. Clim. Change, 8, 972–980.  Enlla├ž

De Luis, M, Brunetti, M., Gonzalez-Hidalgo, J.C., Longares, L.A., Martin-Vide, J. (2010). Changes in seasonal precipitation in the Iberian Peninsula during 1946–2005. Global and Planetary Change, 74, 27–33.    Enlla├ž

González-Hidalgo, J.C., Lopez-Bustins, J.A., Stepanek, P., Martin-Vide, J., De Luis, M. (2009). Monthly precipitation trends on the Mediterranean façade of the Iberian Peninsula during the second half of the 20th century (1951-2000). International Journal of Climatology, 29, 1415-1429.  Enlla├ž

González-Hidalgo, J.C., Salinas, C., Peña-Angulo, D., Brunetti, M. (2018). A moving windows visual approach to analysing spatial variation in temperature trends on the Spanish mainland 1951–2010. International Journal of Climatology, 38, 1678-1691.    Enlla├ž

López-Bustins, J.A. (2009). Reseña de "Apaga la luz. El libro sobre el cambio climático" de MARTÍN VIDE, J. Y GALLEGO, J. L. Investigaciones Geográficas, 49, 221-222.  Enlla├ž

Lopez-Bustins, J.A., Lemus-Canovas, M. (2020). The influence of the Western Mediterranean Oscillation upon the spatio-temporal variability of precipitation over Catalonia (northeastern of the Iberian Peninsula). Atmospheric Research, 236, 104819.  Enlla├ž

Lopez-Bustins, J.A., Martin-Vide, J., Sanchez-Lorenzo, A. (2008). Iberian winter rainfall trends based upon changes in teleconnection and circulation patterns. Global and Planetary Change, 63, Issues 2-3, 171-176.  Enlla├ž

Lopez-Bustins, J. A., Arbiol-Roca, L., Martin-Vide, J., Barrera-Escoda, A., and Prohom, M. (2020). Intra-annual variability of the Western Mediterranean Oscillation (WeMO) and occurrence of extreme torrential rainfall in Catalonia (NE Iberia), Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 20, 2483–2501.  Enlla├ž

Martín-Vide, J. (2008). La nueva realidad del calentamiento global. Un decálogo del cambio climático. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XII, 270 (23), Barcelona, Universidad de Barcelona.  Enlla├ž

Martín-Vide, J. (2009). Conceptos previos y conceptos nuevos en el estudio del cambio climático reciente. Investigaciones Geográficas, 49, 51-63.  Enlla├ž

Martin-Vide, J., Barriendos, M. (1995). The use of rogation ceremony records in climatic reconstruction: a case study from Catalonia (Spain). Climatic Change, 30, 201-222.  Enlla├ž

Martínez-González, J.L., Suriñach, J., Jover, G., Martín-Vide, J., Barriendos-Vallvé, M., Tello, E. (2020). Assessing climate impacts on English economic growth (1645–1740): an econometric approach. Climatic Change, 160, 233-249.  Enlla├ž

Peña-Angulo, D., Gonzalez-Hidalgo, J.C., Sandonís, L., Beguería, S., Tomas-Burguera, M., Lopez-Bustins, J.A., Lemus-Canovas, M., Martin-Vide, J. (2021). Seasonal temperature trends on the Spanish mainland: A secular study (1916–2015). International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.7006, in press.  Enlla├ž

Prohom, M., Barriendos, M., Sanchez-Lorenzo, A. (2015). Reconstruction and homogenization of the longest instrumental precipitation series in the Iberian Peninsula (Barcelona, 1786-2014). International Journal of Climatology, 36, 3072-3087.  Enlla├ž

Tejedor, E., De Luis, M., Barriendos, M., Cuadrat, J.M., Luterbacher, J., Saz, M.A. (2019). Rogation ceremonies: a key to understanding past drought variability in northeastern Spain since 1650. Climate of the Past, 15, 1647–1664.  Enlla├ž

PÓgina web

www.ipcc.ch  Enlla├ž

http://www.magicc.org/  Enlla├ž

www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat  Enlla├ž