Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cultura Bíblica i Literatura Hebrea

Codi de l'assignatura: 568414

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE8 Generar coneixement sobre el Pròxim Orient Antic mitjançant l’anàlisi dels testimonis en les diverses llengües de la regió (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l’aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l’Assiriologia (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic).
CE11 Reconèixer la importància dels textos i la llengua de la Bíblia per tal de comprendre en tota la seva complexitat els aspectes literaris, lingüístics i ideològics de la cultura hebrea (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic – Matèria Bíblia).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura pretén que l’estudiant assoleixi una visió general del món bíblic i com la reelaboració d’aquest món en el pensament occidental, la filosofia jueva i la literatura hebrea post bíblica fins al dia d’avui fa que gairebé totes aquestes manifestacions culturals no deixin de ser un nou midrash.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció al món bíblic.

2

Cultura bíblica: trets principals.

3

Bíblia, crítica, interpretació.

4

Etnicitat israelita i arqueologia bíblica.

5

L’arqueologia i la qüestió de la identitat nacional.

6

Cultura bíblica i pensament jueu.

7

El pensament polític a través de la historia bíblica.

8

Institucions jueves.

9

La Bíblia hebrea i la seva interpretació: literatura i cultura rabínica.

10

Israel i els seus veïns: vida social i costums.

11

Estructures socioeconòmiques, religió i culte.

12

Bíblia i literatura hebrea: la literatura hebrea post bíblica com un nou midrash.

13

Bíblia i cultura occidental.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té un caràcter teòric complementat per una exemplificació pràctica mitjançant la realització de lectures comentades de textos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació serà continuada i comprendrà l’assistència a classe, a les tutories i la elaboració d’una ressenya d’un dels llibres o articles recomanats
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Avishur, Yitzhak. 2007. Comparative studies in Biblical and Ugaritic languages and literatures. Archaeological Center Publication, Tel Aviv.  Enllaç

Brenner, Michael. 2010. A short history of the Jews. Princeton University Press, Princeton, N.J.  Enllaç

Davis, Ellen Frances. 2010. Scripture, culture and agriculture; an Agrarian reading of the Bible. Cambridge University Press, New York.  Enllaç

Dever, William G. 2012. The lives of ordinary people: what the Bible and archaeology tell us about everyday life in ancient Israel. W.B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Mich.  Enllaç

Halbertal, Moshe. 2003. Idolatría: guerras por imágenes. Las raíces de un conflicto milenario. Gedisa Editorial, Barcelona.  Enllaç

en anglès  Enllaç

Hestrin, Ruth; Israeli, Yael. 1972. Inscriptions reveal. Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud. Israel Museum. Jerusalem.

Holloway, Steven W. 2006. Orientalism, Assyriology and the Bible. Sheffield Phoenix Press, Sheffield.  Enllaç

Jacobs, Jonathan A. 2011. Judaic Sources and Western thought: Jerusalem’s enduring presence. Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

Jacobson, David Cortell. 1987. Modern midrash: the retelling of tradicional Jewish narratives by twentieth-century Hebrew writers. State University of New York Press, Albany.   Enllaç

Johnson, Barbara. 2010. Moses and multiculturalism. University of California Press, Berkeley.  Enllaç

Kartun-Blum, Ruth. 1999. Profane Scriptures. Hebrew Union College Press, Cincinnati (Ohio)

Lange, Armin; Tov, Emmanuel i Weigold, Mattias. 2011. The Dead Sea Scrolls in context: integrating Dead Sea Scrolls in the Study of ancient texts, languages and cultures. Brill, Leiden.   Enllaç

Lerner, Anne. 2007. Eternally Eve: images of Eve in the Hebrew Bible, Midrash and Modern Jewish poetry. University Press of New England, Hanover; Brandais University Press, Waltham, Mass.   Enllaç

Millet, Olivier i De Robert, Philippe. 2003. Cultura bíblica. Editorial Complutense, Madrid.  Enllaç

Oz, Amos. 2012. Jews and words. Yale University Press, New Haven.  Enllaç

Paul, André. 2007. La Bible et l’Occident: de la bibliothèque d’Alexandrie à la culture européene. Bayard, Paris.  Enllaç

Roitman, Adolfo 2020. Historia mínima de los judíos en la Antigüedad. El Colegio Mayor de México.

Schweid, Eliezer. 2008. The philosophy of the Bible as foundation of Jewish culture: philosophy of biblical law. Academic Studies Press, Boston.  Enllaç

Trebolle Barrera, Julio. 1998. La Biblia judía y la Biblia cirstiana. Intorducción a la historia de la Biblia. Trotta, Madrid.

Yardeni, Ada. 2002. The Book of the Hebrew Script History, Palaeography, Script Style, Calligraphy & Design. The British Library and Oak Knoll Press.

Article

Feldman, Yael S. 2012. Scripture and modern Israeli literature, Jewish Concepts of Scripture, 280-298

Thomson, Thomas. 2009. Biblical Archaeology and the Politics of Nation-Building. Holy Land Studies, 8, 2, 133-142

Shaked, Gerson. 2004. Modern Midrash: tha Biblical canon and modern literature. AJS Review 28,1, 43-62

Shapira, Anita. 2004. The Bible and Israeli Identity. AJS Review 28,1, 11-41