Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Promociˇ de la Salut i Morbiditat Diferencial

Codi de l'assignatura: 569009

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: FRANCESC VALLS FONANYET

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

12

 

(Inclou PrÓctiques, Seminaris de Recerca i ConferŔncies)

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

 

G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad

G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el

proceso de ejecución.

G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su

carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).

G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.

E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o

las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)

E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.

(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).

E11 - Ser capaz de aplicacar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas

públicas¿).

E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de

resultados

E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,

las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de

manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.

(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").

E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixement per intervenir socialment en temes de salut i dones. Conèixer drets i deures en relació a temes de salut

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar situacions de desigualtat en salut entre homes i dones. Ser capaç de proposar perspectives transversals a les polítiques sanitàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

Incorporar la perspectiva de gènere en aspectes relacionats amb la salut Prendre consciència del rol individual per gaudir de més salut Promoure la participació dels col·lectius per afavorir l’equitat en salut

 

 

Blocs temÓtics

 

1. AnÓlisi de situaciˇ dels problemes de salut a Catalunya

1.1. Enquesta de salut Catalunya

1.2. Pla de salut de Catalunya

2. Morbiditat diferencial

2.1. Morbiditat diferencial i mortalitat prematura

2.2. Morbiditat diferencial més prevalent

2.3. Morbiditat invisible

3. Desigualtats en salut

3.1. Anàlisi de situació

3.2. Determinants de salut

4. Promociˇ de la Salut

4.1. Conceptes bàsics de la Promoció de la Salut

4.2. Salutogènesi

4.3. Entorns

5. PolÝtiques de Salut

5.1. El Sistema de Salut a Espanya

5.2. El model Sanitari a Catalunya

5.3. El treball intersectorial en salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

DocŔncia impartida pel professorat. ╔s obligat˛ria l’assistŔncia a un 80% de les classes te˛riques. Conjuntament amb l’explicaciˇ te˛rica es plantejaran problemÓtiques entorn la matŔria presentades per la professora que es debatran en les classes te˛riques.

Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat.

Tutories individuals i/o colĚlectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarÓ com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Borrell, C.; Benach J. Desigualtats de salut a Catalunya, Informe CAPS 2002

Ministerio de Sanidad y Consumo. Promoción de la salud: glosario. Ministerio de sanidad y consumo Madrid:. 1999

Revista

Borrell C, Artazcoz L. Las políticas para disminuir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, Barcelona Sept.-Oct. 2008, vol.22 no.5. Generalitat de Catalunya: Salut en Xifres.