Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Utilitzaciˇ d'Animals d'Experimentaciˇ

Codi de l'assignatura: 569694

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Josefa Badia Palacin

Departament: Departament de BioquÝmica i Fisiologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

75

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura, s’ha de cursar oficialment el curs d’experimentació animal que és el que ens dona el titol addicional de poder treballar amb animals d’experimentació. Aquesta matricula comporta el pagament addicional de 180 Euros.

També es pot reconèixer aquesta assignatura una vegada superat el curs d’experimentació animal.

Per aquest motiu es recomana obtenir el vist i plau del coordinador del màster abans de matricular l’assignatura.

 

 

 

 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Capacitat de treballar amb models animals

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixementsL’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti acreditar-se com a investigador usuari d’animals d’experimentació. En aquest sentit, el programa que es presenta inclou les matèries que s’especifiquen en el Decret 214/97 per a la formació del personal investigador i les recomanacions que va publicar FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) el 1995 sobre la formació de les persones responsables de dirigir els experiments amb animals (Categoria C).
Es pretén que per una banda, els alumnes adquireixin els coneixement generals bàsics en ciència de l’animal de laboratori, i per altra, que aconsegueixin un aprenentatge altament específic de les tècniques que hauran d’emprar en el seu treball amb animals d’experimentació

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Experimentaciˇ animal:

*  

1.1. Introducció i revisió històrica.

1.2. Marc legal: europeu, nacional i autonòmic. Transport i utilització d’animals de laboratori. Autoritzacions (centres, personals, etc.)


 

2. Biologia de l’animal d’experimentaciˇ:

*  

2.1. Anatomia i fisiologia comparades. Particularitats.

2.2. Reproducció i cria de les espècies més utilitzades.


 

3. Factors que influeixen en l’ experimentaciˇ animal:

*  

3.1. Instal.lacions i condicions ambientals: factors ambientals i el seu control. Tipus d’instal.lacions (unitats de barrera, aïlladors, sistemes de flux laminar,...) i estatus microbiològic (animals convencionals, SPF, ...).

3.2. Nutrició i alimentació: requisits nutritius, tipus de dietes i règims alimentaris.

3.3. Comportament i benestar animal: homeostasi i estrès.

3.4. Patologia i control sanitari.

3.5. Estandardització genètica: interaccions genotip/ambient. Tipus de línies genètiques i el seu control.


 

4. Disseny experimental:

*  

4.1. Elecció del model (espècie, estatus genètic, microbiològic i sanitari,...)

4.2. Concepte de les 3 R’s i tècniques alternatives.

4.3. Anàlisi estadística: càlcul del nombre d’animals. Anàlisi estadístic i interpretació dels resultats.

4.4. Gestió de la Qualitat.

4.5. Pautes en l’elaboració de publicacions en l’àmbit de l’animal d’experimentació.


 

5. Protocols experimentals:

*  

5.1. Models experimentals més habituals (espontanis i induïts).

5.2. Procediments no quirúrgics: administració de substàncies i extracció de mostres.

5.3. Procediments quirúrgics: tècniques i equipaments quirúrgics. Asèpsia. Control post-operatori.

5.4. Índex de severitat, criteris de punt final i supervisió del benestar animal.

5.5. Analgèsia, anestèsia i eutanàsia: principis bàsics d’analgèsia i anestèsia. Anestèsics locals i generals. Interacció amb els resultats experimentals. Problemes més habituals. Mètodes eutanàsics (físics i químics). Tractament de residus.

5.6. Animals modificats genèticament: conceptes generals. Tècniques de generació. Models i aplicacions.

5.7. Manipulació i tècniques bàsiques (rata/ratolí, altres espècies).


 

6. Seguretat i higiene: seguretat en el treball amb animals. AlŔrgies, zoonosis, pat˛gens, EPIs, etc.

7. ComitŔs ╚tics d’Experimentaciˇ Animal: balanš Ŕtic i elaboraciˇ d’una mem˛ria de procediment.

8. PrÓctiques tutelades.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les proposades pel curs que capacita per treballar amb models animals.

En aquest curs, en la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’assistència al curs és obligatòria.
L’avaluació dels continguts teòrics del curs es realitzarà per la metodologia proposada pel curs d’experimentació animal.
La nota ens vindrà donada per la Sra. Teresa Rodrigo després de superar el curs que capacita per la experimentació animal.