Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes d'Il·luminació Eficient i Intel·ligent

Codi de l'assignatura: 569748

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Blas Garrido Fernandez

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

1

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

1.5

 

-  Seminari

Presencial

 

1.5

Aprenentatge autònom

37.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements de la llum i de les fonts de llum i, sobretot, dels LED. 

— Aprendre la tecnologia darrere de les aplicacions amb il·luminació intel·ligent.

— Poder desenvolupar un estudi i/o projecte d’eficiència d’il·luminació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments

*  Atributs de la llum. Òptica i fisiologia de l’ull. Fotometria. Colorimetria

2. Fonts de llum clàssiques

*  Cos negre i fonts de llum incandescent. Descàrregues i fonts de llum fluorescent

3. Il·luminació d’estat sòlid

*  Semiconductors i díodes. LED d’alta potència. Empaquetament dels LED. Lluminàries. Evolució i perspectives de la il·luminació d’estat sòlid

4. Il·luminació eficient i intel·ligent

*  Alimentació i regulació dels LED. Controladors intel·ligents. Protocols DALI I ZIGBEE. Sensors intel·ligents

5. Projectes i aplicacions

*  Anàlisi del cicle de vida. Estudis d’eficiència comparada. Definició d’il·luminació de qualitat i ritmes circadiaris. Estàndards i regulacions. Projectes d’il·luminació

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència a classe obligatòria

— Examen de conceptes (50 %).

— Treball (50 %).

Les dues parts s’han d’aprovar per separat.

Els estudiants seran reavaluats si no superen els 4 punts sobre 10.

 

Avaluació única

Els alumnes que s’acullin a l’avaluació única han de fer un examen de conceptes i un treball. Les dues parts s’han d’aprovar per separat.

Els estudiants seran reavaluats si no superen els 4 punts sobre 10.