Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica

Codi de l'assignatura: 569887

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Elena Escubedo Rafa

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, www.aemps.gob.es.

Agència Europea de Medicaments, www.ema.europa.eu.

Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, Food and Drug Administration), www.fda.gov.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Les setmanes depenen de l?organització global de la docència del màster.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

— Nivell d’anglès tècnic mitjà-alt.

— Lectura de la bibliografia de més actualitat que recomani el professorat en cada edició.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Conèixer les bases de la recerca biomèdica preclínica (inclosos models animals), drug-discovery i la validació de dianes terapèutiques.

— Conèixer i saber aplicar els criteris per al desenvolupament correcte dels medicaments d’origen sintètic, biotecnològic i noves teràpies, des de les primeres fases fins al registre final.

— Conèixer la legislació que regula els assaigs clínics, en els aspectes ètics i metodològics, la normativa actual de patents i la llei de biobancs.

— Familiaritzar-se amb els principis de l’ètica en experimentació animal, així com la bona pràctica clínica (BPC).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis i fonaments del desenvolupament de medicaments.

 

— Conèixer els principis i fonaments de la recerca preclínica.


— Conèixer els principis i fonaments de la recerca clínica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessions teòriques

1.1. Introduction

1.2. Patents and Databases 

1.3. Drug discovery 1: Targets and search for new therapeutic target

1.4. Drug discovery 2: From screening to new clinical entity

1.5. Drug development - Preclinical Research (1) 

1.6. Drug development: Preclinical Research (2) 

1.7. Drug development:Preclinical Research (3)

1.8. First assays in humans and epidemiology

1.9. Clinical Trials (1)

1.10. Clinical Trials (2)

1.11. Clinical Trials (3)

1.12. Regulatory affairs. Reprofiling.

1.13. Final session lectures

2. Seminaris
Drug discovery: Ligand binding as a screening methodology.
Problem based seminar and calculations. Fitting the results of a competitive binding experiment with GraphPad Prism

2.1. Seminar on drug discovery

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques en què s’imparteixen els conceptes fonamentals de la matèria.

— Seminaris en què es fa l’aplicació pràctica dels conceptes adquirits en les sessions teòriques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent:

— Assistència al 80% de les classes (15%)

— Avaluació del seminari (10 %)

— Treball dirigit sobre el desenvolupament de nous fàrmacs (75%)