Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Moleculars i Investigació en Càncer

Codi de l'assignatura: 569890

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Gil Santano

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

34

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat per analitzar i sintetitzar informació, obtenir una visió global d’un tema i aplicar els coneixements a la pràctica, i capacitat per prendre decisions i adaptar-se a noves situacions.

— Capacitat de comunicació: capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en anglès, amb un domini de llenguatge especialitzat, i capacitat per cercar, comprendre i utilitzar informació.

— Capacitat de reflexió: capacitat per analitzar el concepte de càncer, les característiques generals i els mecanismes a través dels quals es desenvolupa, i capacitat per aprendre les principals tècniques d’estudi i diagnòstic de la malaltia i els mètodes terapèutics que es poden aplicar.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les bases moleculars del càncer i ser capaç de llegir articles pertanyents al camp de l’oncologia molecular i cel·lular des d’un punt de vista crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  
1. Introducció (1 h)
2. Genètica i epigenètica del càncer (1 h)
3. Mecanismes de control del cicle cel·lular (4 h)
4. Vies de transducció de senyals (4 h)
5. Metàstasi (1 h)
6. Angiogènesi (1 h)
7. Apoptosi i càncer (2 h)
8. Bases moleculars de la teràpia contra el càncer (2 h)

Seminaris (12 h)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teòriques (16 hores) i seminaris sobre els últims resultats obtinguts en la recerca oncològica més puntera. Les classes es fan íntegrament en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Preguntes de revisió sobre un article científic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

Books:

  • The Biology of Cancer (Garland Publishing Inc) 2nd Edition (2013)
    by Robert A. Weinberg

      Articles:

  • Hanahan, D., and Weinberg, R.A. (2000). The hallmarks of cancer. Cell 100, 57-70.
  • Hanahan, D., and Weinberg, R.A. (2011). Hallmarks of cancer: the next generation. Cell 144, 646-674.