Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de l'Obesitat

Codi de l'assignatura: 569898

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Villarroya Gombau

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

15

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements de les principals bases fisiopatològiques de l’obesitat, fent èmfasi en els nivells molecular, cel·lular i fisiològic de l’anàlisi.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

L’epidèmia de l’obesitat

2

Base cel·lular i molecular de la despesa d’energia

3

Adipobiologia

4

Teixit adipós marró

5

Models experimentals per a l’estudi de l’obesitat i l’adipobiologia

6

Neuroendocrinologia del control de la ingesta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teòriques i seminaris amb la participació d’investigadors especialitzats en línies diverses.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Assistència i participació (20 %): l’assistència a classe es controla diàriament mitjançant un full de signatures.
— Un primer qüestionari (40 %). *
— Un segon qüestionari (40 %). *

* Els qüestionaris es fan a partir d’articles de revisió. Els articles es faciliten a classe i els qüestionaris cal fer-los en la mateixa sessió. Consisteixen en una sèrie de preguntes del tipus vertader o fals i cada resposta incorrecta resta 0,5 punts.

 

Avaluació única

— Un primer qüestionari (50 %). *
— Un segon qüestionari (50 %). *

* Els qüestionaris es fan a partir d’articles de revisió. Els articles es faciliten a classe i els qüestionaris cal fer-los en la mateixa sessió. Consisteixen en una sèrie de preguntes del tipus vertader o fals i cada resposta incorrecta resta 0,5 punts.