Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Noves Teràpies i Recerca Translacional en Patologies Metabòliques

Codi de l'assignatura: 569900

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Vazquez Carrera

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

38

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

19

 

 

Recomanacions

 

Idioma

Aquesta assignatura s’imparteix en anglès, i els articles i els materials de classe també estan escrits en aquest idioma. Cal, doncs, tenir un nivell de competència en anglès que permeti comprendre articles científics, a més d’unes habilitats bàsiques de comunicació oral (conversacionals) i escrita suficients per poder participar en els debats que es facin a classe i fer les presentacions orals sobre literatura científica.


Coneixements previs

Les sessions exigeixen un nivell avançat, sobretot en l’anàlisi de processos biològics, incloent-hi les perspectives molecular, bioquímica, cel·lular i terapèutica. Cal demostrar uns coneixements i una comprensió de la biologia cel·lular, la genètica molecular, la bioquímica i la farmacologia equivalents al nivell que s’assoleix amb el títol universitari de Biologia, Farmàcia, Bioquímica o Medicina.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
— Capacitat per adquirir, processar i comunicar informació específica de manera crítica i per formular i debatre hipòtesis diferents.

— Capacitat per dissenyar enfocaments experimentals, teòrics o numèrics a fi de resoldre qüestions específiques.


Competències específiques

— Capacitat per descriure els mecanismes, les xarxes i les vies principals que participen en el tractament de l’obesitat, la diabetis i l’aterosclerosi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els mecanismes cel·lulars i moleculars involucrats en la fisiopatologia de la diabetis a fi d’identificar les possibles dianes farmacològiques en el seu tractament.


Referits a habilitats i capacitats

— Transmetre informació científica, tant oralment com per escrit.

— Adquirir habilitats de recerca d’informació científica, ser capaç d’organitzar-la i aprendre a integrar-la i connectar-la.

— Aprendre a raonar, deduir i analitzar críticament conceptes de la recerca científica.


Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en grups de manera cooperativa.

— Treballar el lideratge i la presa de decisions.

— Fer de l’autocrítica una eina de treball i utilitzar la crítica constructiva en relació amb els companys.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tractament de l’obesitat

*  
1.1. Estratègies globals de tractament: la piràmide de tractament de l’obesitat. Tractament de l’obesitat i tractament dels efectes secundaris
1.2. Tractament dietètic de l’obesitat: dietes baixes en calories, dietes cetogèniques, etc. Exercici i obesitat
1.3. Tractament farmacològic de l’obesitat. Desenvolupament històric dels medicaments contra l’obesitat. Acció farmacològica en el sistema fam/sacietat, l’absorció de nutrients i la despesa d’energia
1.4. Tractament quirúrgic de l’obesitat: la cirurgia bariàtrica. Base endocrina i metabòlica dels efectes de la cirurgia bariàtrica. Altres estratègies quirúrgiques
1.5. Seminari: «Rimonabant: història fallida d’un medicament contra l’obesitat»

2. Tractament de la diabetis

*  
2.1. Dieta i activitat física
2.2. Nous punts de vista en el tractament de la diabetis mellitus de tipus 1
2.3. Tractament amb insulina
2.4. Fàrmacs antidiabètics orals
2.5. Nous punts de vista en el tractament de la diabetis mellitus de tipus 2

3. Tractament de l’aterosclerosi

*  
3.1. Lípids de la dieta i de la sang: control dietètic de la dislipidèmia
3.2. Fàrmacs i dislipidèmia. Dianes moleculars de fàrmacs hipolipemiants
3.3. Fàrmacs en fase d’investigació en el control de la hipercolesterolèmia i la dislipidèmia diabètica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura, que forma part d’un màster clarament orientat al estudis de doctorat, es combinen presentacions a càrrec de l’alumnat amb sessions docents introductòries, en les quals es té en compte que els estudiants poden tenir bagatges diferents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris generals

— Assistència i participació en els debats.

— Examen.


Criteris específics

S’expliquen el primer dia de classe.

 

Avaluació única

Criteris generals

— Assistència i participació en els debats.

— Examen.


Criteris específics

S’expliquen el primer dia de classe.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Reviews in magazines:
International Journal of Obesity (www.nature.com/ijo/)
Obesity (http://www.obesity.org/publications/obesity-journal.htm)
Obesity reviews (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/ 28ISSN%% 291467-789X)
Cell Metabolism (www.cell.com/cell-metabolism/)
Endocrinology (http://endo.endojournals.org/)
Nature Reviews Endocrinology (http://www.nature.com/nrendo/index.html)

Comprehensive electronic resources and basic textbooks recommended:
— Sociedad Española de Diabetes (SED)
— European Society for the Study of Diabetes (EASD)
— American Diabetes Association (ADA)
— Type 2 Diabetes Mellitus. Manuel Serrano Ríos y José A. Gutiérrez Fuentes. Elsevier. Biblioteca Fundación Lilly (free).