Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gen˛mica i Prote˛mica

Codi de l'assignatura: 569904

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Carlos Julian Ciudad Gomez

Departament: Departament de BioquÝmica i Fisiologia

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial

 

40

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial

 

2

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

16

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Per formar els professionals del segle XXI en l’àmbit de la biomedicina és totalment necessari el coneixement de les tècniques de genòmica i proteòmica així com les possibles aplicacions en l’àmbit de la biomedicina. És especialment interessant la seva utilitat per a l’estudi de les malalties humanes i per al desenvolupament de nous mètodes de diagnosi i de nous tractaments. En la mesura que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere al temari de l’assignatura.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer gairebé totes les tècniques que existeixen actualment en l’àmbit de la proteòmica i la genòmica així com algunes de les aplicacions més representatives en el camp de la biomedicina.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gen˛mica

*  Organització general del genoma humà. Genòmica funcional. Transcriptòmica. Bioxips

1.1. El genoma humà

1.2. Anàlisi global de l’expressió de l’mRNA

1.3. Seqüenciació de DNA

1.4. Immunoprecipitació de cromatina. ChIP on chip i ChIP-seq

1.5. Genomes en malalties

1.6. Xarxes de regulació gènica

2. Prote˛mica

*  Introducció. Separació de proteïnes. Identificació de proteïnes. Espectrometria de masses. Anàlisi de l’expressió proteica. Interaccions proteïna-proteïna. Proteòmica. Introducció a la proteòmica. Concepte de proteoma. Estratègies generals per a la identificació de proteïnes i caracterització del proteoma

2.1. Separació i purificació de proteïnes

2.2. Identificació de proteïnes

2.3. Espectrometria de masses

2.4. Interaccions entre proteïnes

2.5. Anàlisi global de l’expressió proteica

2.6. Proteòmica funcional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial:
— Classes teòriques.
— Classes pràctiques.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Assistència a classes teòriques i pràctiques. Examen escrit.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics (2nd Edition) by A. Malcolm Campbell and Laurie J. Heyer

 

Molecular Analysis and Genome Discovery, 2nd Edition by Ralph Rapley (Editor), Stuart Harbron (Editor)

 

Introducing Proteomics: From concepts to sample separation, mass spectrometry and data analysis by Josip Lovric

 

Genomics: Essential Methods by Mike Starkey (Editor), Ramnath Elaswarapu (Editor)

 

Proteomics of Biological Systems: Protein Phosphorylation Using Mass Spectrometry Techniques by Bryan M. Ham