Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Interaccions entre Aliments i Medicaments

Codi de l'assignatura: 569941

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Del Carmen Vidal Carou

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Comunicar conclusions, coneixements i raons últimes que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats de  manera clara i sense dobles sentits.

 


Capacitat  d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui  reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades  a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer les principals interaccions entre aliments i medicaments, el seus mecanismes i les conseqüències derivades.

 


Conèixer les situacions individuals que puguin suposar  un major risc d’interacció, amb significació clínica,  entre aliments i medicaments.

 


Conèixer altres escenaris per a les interaccions entre aliments i medicaments. Interaccions amb l’alcohol, tabac, cafè, components bioactius, plantes medicinals, etc

 

Referits a habilitats, destreses


Saber interpretar possibles efectes adversos, o simplement inesperats, d’un tractament farmacològic, deguts a interaccions amb aliments.

 


Aportar elements de criteri per a presa de decisions front a una possible interacció, tenint en compte tant la importància dels seu efecte clínic com el grau de evidencia i la consistència dels estudis que la descriuen

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Conceptes generals d'interaccions entre aliments i medicaments. InterŔs en salut p˙blica. Grups de risc. Predicciˇ, prevenciˇ i vigilÓncia de les interaccions entre aliments i medicaments

2. Interaccions dels aliments i l'alimentaciˇ sobre els medicaments. Interaccions FarmacocinŔtiques:

2.1. a nivell d’absorció,

2.2. a nivell de distribució

2.3. a nivell de metabolització

2.4. a nivell d’excreció

3. Interaccions dels fÓrmacs sobre l'aprofitament dels nutrients. InfluŔncia de l'estat nutricional en la biodisponibilitat i acciˇ dels fÓrmacs

4. Interaccions entre components bioactius (fibra, polifenols, cafe´na, etc.) i fÓrmacs

5. Interaccions entre alcohol i fÓrmacs

6. Interaccions entre contaminants, tabac i fÓrmacs

7. Interaccions entre plantes d'˙s medicinal i fÓrmacs

8. Interaccions en situacions de risc nutricional: embarÓs, alletament, edat avanšada i nutriciˇ enteral i parenteral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes de teoria presencials, sessió teòric pràctica de busca d’informació i seminari d’interaccions en plantes medicinals i medicaments. 

es pot veure modificada en funció de la situació sanitària

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 Assistència a classe: 10% (evidencia de qualificació no re-avaluable)

Treball monogràfic: 25% (evidencia de qualificació no re-avaluable)

Activitat Interaccions plantes medicinal. 15% (evidencia no re-avaluable)

Prova d’avaluació final: 50%. La prova d’avaluació final consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb 60-70 preguntes (evidencia de qualificació re-evaluable)

Cal realitzar totes les activitas i presentarse a la oriva final, en cas contrari la qualificació és de no presentat.

 

Es pot veure modificat en funció de la situació sanitària

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baxter K, editor. Interacciones farmacológicas [de] Stockley: fuente bibliográfica sobre interacciones, sus mecanismos, importancia clínica y orientación terapéutica 3a ed. Barcelona: Pharma; cop. 2009.  Enlla├ž

2a ediciˇ, 2007  Enlla├ž

Mariné A, Codony R, Gódia O, et al. Manual de interacciones alimentos-medicamentos. Barcelona : Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona : Colegio Oficial de Farmacéuticos; DL 1986.  Enlla├ž

Pronsky ZM. Food Medication Interactions. 18a ed. Birchrunville, Penn. : Food-Medication Interactions; cop, 2015.  Enlla├ž


17a ediciˇ, 2012  Enlla├ž

McCabe BJ, Frankel EH, Wolfe JJ, editors. Handbook of Food -Drug interactions. Boca Ratón : CRS Press; 2003.  Enlla├ž

Boullatta JI, Armenti VT, editors. Handbook of Drug-Nutrient interaction. 2a ed. New York : Humana Press; cop. 2010.  Enlla├ž

Calvo Hernández MV, Planas Vilà M. Interrelación entre fármacos y nutrientes en situaciones fisiopatológicas determinadas: como abordar el tratamiento farmacológico y nutricional. Barcelona: Glosa; cop. 2008.  Enlla├ž

Bases de dades

CRCnetBASE [internet]. [data de consulta: 20-03-2018]. Disponible a: http://www.crcnetbase.com/page/food_science_ebooks  Enlla├ž

ScienceDirect [Recurs electr˛nic]. [ew York, etc.]: Elsevier Science; [1999]-  Enlla├ž

CapÝtol

Vidal Carou MC, Bosch Fusté J. Interacciones entre alimentos y medicamentos. A: Carbajal Azcona A, Coord. Manual práctico de nutrición y salud kellogg’s: alimentación para la prevención y el manejo de enfermedades prevalentes. Madrid: Exlibris Ediciones; 2012.  Enlla├ž

Tejada González, P.; Alonso Aperte, E.; Vidal Carou, M. C. Interacciones de los fármacos con nutrientes, alimentos y dieta,  en (Garcia Navarro, J. A ; Varela Moreira G, Coord) Libro blanco de la nutrición de las personas mayores en España, Ediciones FEN: Madrid; 2019

PÓgina web

Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [internet]. [data de consulta: 20-03-2018]. Disponible a: https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html  Enlla├ž

  Centro de informaciˇn on-line del medicamento de la Agencia Espa˝ola del Medicamento y Productos Sanitarios, CIMA.

FDA. U.S. Food and Drug Administration [internet]. [data de consulta: 20-03-2018]. Disponible a: https://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm096386.htm  Enlla├ž

  Informaciˇ per a consumidors de la FDA