Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioinformātica en el Disseny de Fārmacs

Codi de l'assignatura: 569944

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Carlos Galdeano Cantador

Departament: Departament de Farmācia i Tecnologia Farmacčutica, i Fisicoquímica

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

1

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autōnom

22.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Donar a l’alumne una visió global de les técniques emprades en modelització molecular i fomentar l’aplicació d’aquestes técniques a l’estudi de sistemes bioquímics i farmacològics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aprenentatge de técniques informàtiques de disseny i modelització de nous fàrmacs

 

 

Blocs temātics

 

1. El procés de descobriment de fārmacs

2. Reconeixement molecular

3. Introducciķ a la modelitzaciķ molecular

4. Farmacōfors, docking i virtual screening

5. Mčtodes computacionals basats en lligands

6. Simulacions de dināmica molecular

7. Mčtodes quantics

8. Bioinformatica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es realitzaran una classe magistral introduir l’assignatura i 24 hores de classes teoricopràctiques amb ordinador on s’aplicaran les diverses metodologies explicades. S’utilitzaran el programes informàtics PyMol i MOE.

En la medida de lo posible se incorporará la perspectiva de género en el temario de la asignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta d’un examen pràctic el darrer dia de classe de l’assignatura a la sala d’ordinadors on es plantejaran diversos exercicis. Es tindrà en compte l’actitud durant el desenvolupament de les classes.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consta d’un examen pràctic el darrer dia de classe de l’assignatura a la sala d’ordinadors on es plantejaran diversos exercicis. 

.

 

 

Agraīments

 

Agraīm a Chemical Computing Group ULC (Canadā) les llicencies d’ensenyament gratuītes del programa MOE (Molecular Operating Environment).

We acknowledge the Chemical Computing Group ULC (Canada) for free MOE (Molecular Operating Environment) teaching licenses.