Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Temes d'Economia Internacional

Codi de l'assignatura: 570425

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Juan Tugores Ques

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: N

 

 

Consideracions prŔvies

 

Oferta docent en castellà i anglès.

Les referències específiques i actualitzades per a cada tema es publiquen en el Campus Virtual.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

Recomanacions

 

Cal haver superat una assignatura de nivell intermedi d’economia internacional i és molt recomanable haver superat l’assignatura obligatòria del màster Economia Internacional.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per reconèixer i identificar els problemes econòmics i empresarials que es plantegen en els àmbits comercials, financers i tecnològics internacionals, així com les seves implicacions en la gestió d’empreses i institucions actives en l’àmbit internacional, i els seus efectes a curt i a llarg termini.

— Capacitat per identificar i valorar les interrelacions entre els diferents vessants de les complexes realitats globals, per poder fer recomanacions i prendre decisions adequades al grau de responsabilitat que s’ostenti.

— Capacitat per buscar i processar informació empírica per resoldre problemes específics i fer propostes concretes en els diferents àmbits de la internacionalització (econòmic, empresarial i juridicopolític).

— Capacitat per abordar situacions i problemes en àmbits empresarials o institucionals que comporten tensions o dilemes ètics, amb reflexió crítica, aprenentatge de les lliçons de la història i de les implicacions de les decisions a mitjà i a llarg termini, i capacitat per saber explicar i comunicar les alternatives.

— Capacitat creativa i emprenedora per analitzar situacions, formular i gestionar projectes i propostes, integrant-hi coneixements i actituds, especialment necessària i rellevant davant dels reptes de la internacionalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar les causes, els mecanismes i les conseqüències de la internacionalització de les relacions econòmiques, així com les seves implicacions sociopolítiques.

— Analitzar les noves realitats comercials i financeres associades a la globalització, així com les novetats en les pautes d’organització productiva internacional.

— Analitzar les implicacions de les noves realitats monetàries i financeres, en especial les que la crisi ha posat de manifest, així com les estratègiques per al funcionament del sistema monetari i financer internacional.

— Aprofundir en les aportacions analítiques per a l’estudi de les noves realitats internacionals globals, així com en les contrapartides empíriques i les connexions amb les anàlisis més tradicionals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Noves realitats i noves regles: internacionalitzaciˇ i globalitzaciˇ

2. Comerš internacional: anÓlisis clÓssiques i noves realitats. Enfocaments basats en l’heterogene´tat. El comerš internacional en serveis

3. Multinacionalitzaciˇ de l’activitat productiva. Comerš, inversiˇ i organitzaciˇ multinacional de la producciˇ. Trade in tasks i global value chains

4. Debats sobre competitivitat

5. ConseqŘŔncies distributives de la globalitzaciˇ

6. Sistema comercial mundial. Proteccionisme i regionalisme en l’economia mundial

7. Macroeconomia i finances internacionals. Mecanismes de transmissiˇ. Paper dels tipus de canvi

8. Sistema financer internacional. Propostes de reforma del sistema monetari i financer internacional

9. Desequilibris externs en l’economia global. Explicacions i implicacions

10. Crisi financera internacional. Causes, mecanismes i escenaris postcrisi

11. Integraciˇ monetÓria. L’experiŔncia de l’euro: llišons i implicacions

12. Globalitzaciˇ, creixement i desenvolupament. Nous enfocaments. Diagn˛stics i estratŔgies de creixement

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En cada sessió el professor presenta els fonaments bàsics dels temes, les aportacions analítiques i empíriques més rellevants, i els aspectes de controvèrsia oberts. En cadascun dels blocs i temes, que s’anuncien amb antelació en el Campus Virtual juntament amb les referències adequades, s’espera la implicació i la participació dels estudiants.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Treball sobre algun dels temes de contingut comercial, que l’estudiant proposa prèviament al professor per obtenir-ne l’acceptació (40 % de la nota final).

— Treball sobre algun dels temes de contingut financer, que l’estudiant proposa prèviament al professor per obtenir-ne l’acceptació (40 % de la nota final).

— Participació en les sessions en què es reflecteixi el treball i la maduresa dels temes (20 % de la nota final).

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en dos treballs, un sobre la part comercial i un altre sobre els temes financers. Prèviament, l’estudiant ha de plantejar la temàtica d’ambdós treballs al professor per obtenir-ne l’aprovació.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electr˛nic

.

  Es treballa sobre articles acadŔmics i estudis i informes de referŔncia, que es poden trobar especificats i actualitzats a les guies de cada sessiˇ que es publiquen en el Campus Virtual.