Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciutats Creatives II

Codi de l'assignatura: 572145

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Pareja Eastaway

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

62.5

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

2.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l’R+D i l’emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l’impacte en la societat.

 

— Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d’innovació) basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.

 

— Capacitat per aplicar les tècniques de generació d’idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d’innovació en les organitzacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura se centra en les intervencions i les pràctiques al territori, i especialment en els nous models col·laboratius desenvolupats entre el sector del coneixement i el sector creatiu de la ciutat. Des d’aspectes de la xarxa fins a qüestions de governança, l’assignatura identifica pràctiques innovadores en empreses, sectors, institucions i entitats ciutadanes que volen canviar els mètodes i els comportaments tradicionals dels actors de la ciutat.

Es fa un èmfasi particular en l’enfocament anomenat especialització intel·ligent, que combina un seguit de polítiques d’innovació, industrials i educatives amb les quals un estat o una regió identifica i selecciona un nombre d’àrees de prioritat per fer-hi inversions de coneixement, centrant-se en els punts forts i els avantatges comparatius. S’explica també com s’articula la triple hèlice (interrelació universitat-empresa-institució) en determinats casos i sistemes de supervisió i avaluació basats en l’evidència.

La diferència principal entre aquesta assignatura i Ciutats Creatives: Models d’Intervenció i Dinàmiques Emprenedores és que en la primera s’expliquen i es debaten els models i les teories, i en aquesta segona s’exploren, per mitjà d’una anàlisi basada en l’evidència, casos específics de models adoptats en diferents sectors i ciutats del món.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ciutat i ecosistema de projectes

*  La capacitat de crear ambients col·laboratius i de treball en xarxa

2. La irrupció d’ecosistemes innovadors

*  Els districtes innovadors com a mitjà per al desenvolupament urbà

3. Nous centres culturals de producció

*  Les factories de creativitat

4. Ciutats intel·ligents i tecnologia

*  Els espais de cotreball, els living labs, els fab labs i els vivers de projectes innovadors

5. Turisme i atractiu urbans

*  La gastronomia (aficionats i gurmets d’alta cuina) i les belles arts (galeries i festivals)

6. Innovació social i desenvolupament urbà

*  La participació ciutadana i la importància de la reutilització de l’espai urbà

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura s’organitza a partir de lectures i materials audiovisuals sobre representacions i experiències concretes de competitivitat urbana, acompanyades de debats sobre temes seleccionats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitat 1. Exercici individual en línia (40 %). Es repartiran tres articles sobre tres temes diferents i es plantejaran unes quantes preguntes sobre cadascun. D’aquestes preguntes cal triar-ne només un conjunt relatiu a un dels articles i fer-ne un treball escrit.

Activitat 2. Durant tot el curs l’alumnat es dividirà en grups de tres. Cada grup analitzarà un sector creatiu diferent i el seu funcionament en una ciutat específica. Al final del semestre, cada grup haurà de lliurar un pòster i un informe en què es reflecteixi l’«ecologia de projectes» d’aquest sector en concret en aquesta ciutat en particular (60 %).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un sol examen final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Capítol

Camagni, R., Resurgence, T., & Approaches, S. (2008b). Towards a Concept of Territorial Capital, 29–45, En: Modelling regional scenarios for the Enlarged Europe.

Catàleg UB  Enllaç

Pareja-Eastaway, M. and Piqué, Josep M. (2014) Spain: creating ecologies of innovation in cities - the case of 22@Barcelona. In: Engel, J. & S. Fisher (eds) Clusters of innovation.  Northhampton: Edwar Elgar Publishing. CL. 

Catàleg UB  Enllaç

Article

Rius, J. & Zarlenga,M. (2014)Industries, districts, institutions and scenes. Typology of cultural clusters in Barcelona. RES nº 21 , pp. 47-68.

  Edició en castellà

Grabher, G. (2004), ‘Learning in projects, remembering in networks? Communality, sociality, and connectivity in project ecologies’, European Urban and Regional Studies, 11(2): pp. 103-123.  

Grabher, G. (2001), ‘Locating economic action: projects, networks, localities and institutions’, Environment and Planning, A 31, 1, pp. 329-31.

Hackett S. and Dilts D. (2004) A systematic review of business incubators research. Journal of Technology Transfer, 29: 55–82

Moulaert, F., & Sekia, F. (2003a). Territorial Innovation Models: A Critical Survey. Regional Studies, 37(3), 289–302. doi:10.1080/0034340032000065442

Sims, R. (2009) Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience, Journal of Sustainable Tourism, 17:3, 321-336, DOI: 10.1080/09669580802359293