Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina

Codi de l'assignatura: 573599

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manel Esteller Badosa

Departament: Secretaria d'Estudiants i Docència de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

39

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

39

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

26

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat per analitzar i sintetitzar informació, obtenir una visió global d’un tema i aplicar els coneixements a la pràctica, i capacitat per prendre decisions i adaptar-se a noves situacions.

— Capacitat de comunicació: capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en anglès, amb un domini de llenguatge especialitzat, i capacitat per cercar, comprendre i utilitzar informació.

— Capacitat de reflexió: capacitat per analitzar el concepte d’epigenètica, les característiques generals i els mecanismes a través dels quals es desenvolupa, i capacitat per aprendre les principals tècniques d’estudi i diagnòstic d’aquesta àrea de coneixement i les seves aplicacions biomèdiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les bases moleculars de l’epigenètica.

— Ser capaç de llegir articles pertanyents a aquest camp des d’un punt de vista crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Epigenètica: mecanismes i aplicacions en biomedicina

*  1.Introducció (1 h)

2.Mecanismes moleculars de control epigenètic (4 h)

3.Epigenetics and cancer Immunotherapy (1h)

4.Epigenètica del càncer (2 h)

5.Epigenètica i altres malalties comunes (2 h)

6.Epigenètica i malalties minoritàries (1 h)

7.Fàrmacs epigenètics (1 h)

8.Reptes de futur de l’epigenètica (1 h)

Seminaris (11 h)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Preguntes de tipus test sobre el temari.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Fonts d’informació bàsica

Llibre: “Epigenetics” by C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg CSHL Press, 2007 - 502 páginas

Articles: 
DNA methylation profiling in the clinic: applications and challenges. Heyn H, Esteller M. Nat Rev Genet. 2012 Oct;13(10):679-92.
The Key Role of Epigenetics in Human Disease Prevention and Mitigation. Feinberg AP. N Engl J Med. 2018 Apr 5;378(14):1323-1334.