Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Consultoria Política

Codi de l'assignatura: 573755

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Capo Giol

Departament: Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per elaborar informes.

— Adquisició de deontologia professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura té un contingut essencialment pràctic:

— Conèixer les necessitats i els motius que impulsen les institucions públiques a demanar assessorament i consultoria a organitzacions externes i a analistes professionals.

— Revisar els tipus d’informes que elaboren els consultors, i les aportacions i els límits que tenen.

— Revisar els aspectes d’implicació partidista, neutralitat i deontologia que requereix aquest tipus de pràctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El concepte de «consultoria política». Possibles definicions i evolució històrica

2. Tipus de consultoria política

3. La consultoria per a les administracions públiques, les empreses privades i les ONG

4. Implicació partidista, neutralitat i deontologia en la consultoria política

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia per impartir l’assignatura combina les exposicions de la professora amb la presentació que fan els estudiants de treballs i informes, que es debaten en el grup lectiu.

També es fan visites a institucions i entrevistes amb dirigents institucionals que recorren a la consultoria política (quest curs en funció de la situació de la pandèmia i el que permeti).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada inclou la presentació de dos informes al llarg del curs, que tenen una valoració del 30 % i del 40 % de la nota. L’avaluació de síntesi final també és en forma d’informe i té el valor del 30 % restant.

Reavaluació

Els alumnes només tenen dret a la reavaluació si s’han presentat a les proves de l’avaluació continuada. La reavaluació es fa sobre la prova o proves no superades, i consisteix a millorar els informes no superats.

 

Avaluació única

Atesa la naturalesa d’aquest curs, l’avaluació única no és recomanable.

La sol·licitud d’avaluació única s’ha de fer en les dates i amb els procediments habilitats per la Facultat.

L’avaluació única també consisteix en la presentació d’un informe, la complexitat del qual ha d’acreditar el treball i els coneixements adquirits en els informes parcials que es fan en l’avaluació continuada.  Haver-se presentat a aquesta prova de síntesi permet la reavaluació en cas de suspens, que també consisteix en la millora de l’informe final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Barnés, J. S. y otros.  Consultoría política. Universidad Camilo J. Cela y ed. Amarante. Madrid, 2016.