Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Coneixements Bàsics en Antropologia Biològica: Tècniques Instrumentals

Codi de l'assignatura: 568858

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Assumpció Malgosa 

A/e: assumpcio.malgosa@uab.cat

 

 

Idiomes

 

Les classes s’impartiran en castellà. El material de suport i la bibliografia serà en majoritàriament en anglès.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Justificació de l’assignatura en el Màster:

Donada la interdisciplinarietat del màster és necessari que alguns estudiants procedents de llicenciatures i graus d’humanitats complementin la seva formació en aspectes fonamentals i bàsics en biologia, amb especial èmfasi en conceptes d’osteologia i morfologia

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les bases i etapes del creixement humà
  • Conèixer els sistemes del cos humà
  • Conèixer l’organització i funció del sistema nerviós
  • Conèixer les característiques bàsiques del teixit ossi i les estructures òssies
  • Conèixer conceptes bàsics d’osteologia i osteometria.
  • Conèixer la variabilitat de l’esquelet humà i les característiques que el diferencien d’altres mamífers

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa de classes

*  
Les classes presencials s’impartiran al laboratori, durant 4 dies en sessions de 4 hores. Es combinarà la teoria amb el treball pràctic amb material per a cada estudiant de manera que cada alumne pugui anar treballant paral·lelament. Es treballarà també amb atles virtuals.

1.1. El cos humà

Nivell d’organització

La cèl·lula. Tipus de cèl·lules

Tipus de teixits: epitelial, connectiu, nerviós, muscular i ossi

Homeòstasi

1.2. Sistemes i òrgans del cos humà 

Sistemes Tegumentari, Esquelètic, Muscular, cardiovascular, limfàtic i immunitari, respiratori, digestiu, urinari, reproductor, endocrí, nerviós

1.3. Sistema nerviós

Organització i funció del sistema nerviós

1.4. Sistema múscul-esquelètic

 El moviment. Elements.  Sistemes de referència.

Tipus d’os

L’esquelet humà

Tipus de musculatura

Músculs

Atles virtuals

1.5. Creixement i desenvolupament 

Etapes de creixement: etapa prenatal, lactant, infància, adolescència, adulta

Factors que regulen el creixement: genètics, endocrins, ambientals

Corbes de creixement

Edat cronològica vs. edat biològica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball tutoritzat/Activitats dirigides:

Al llarg de l’assignatura els professors recomanaran  lectures als alumnes i algunes tasques que els permetin treballar els conceptes que s’han explicat a classe. Hi haurà seguiment individualitzat dels alumnes per part dels professors a través de sessions de tutorització.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Assistència, participació a classe i participació en la tutorització individualitzada: 20% de la nota final.
Activitats a classe: 30%
Prova de síntesi: 50%