Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: ┌ltimes TendŔncies de l'Art (de 1960 a l'Actualitat)

Codi de l'assignatura: 360210

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Laia Manonelles Moner

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

( Les classes seran presencials o no presencials en funciˇ de les circumstÓncies sanitÓries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs. )

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

(La Jornada tindrÓ lloc el dimecres 17 de novembre )

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Recomanacions

 

Es recomana seguir el curs amb assiduïtat, completar els continguts desenvolupats a classe amb altres lectures i conèixer la bibliografia essencial que s’ha seleccionat o recomanat a classe.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els canvis que s’han produït en l’art contemporani des de la Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat, reflexionar i adoptar una actitud crítica sobre aquests canvis.

— Conèixer de manera destacada els moviments, tendències i/o autors la significació dels quals ha marcat la nova percepció artística i la seva relació amb la societat.

— Adquirir certa maduresa intel·lectual per copsar, en una societat globalitzadora, el paper que prenen les produccions artístiques en l’actualitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

*  1.1 Valoració i significació dels canvis en el context social i artístic després de la Segona Guerra Mundial

1.2 La dissolució dels límits

1.3 La disjuntiva París versus Nova York

2. La reacciˇ europea desprÚs de la segona postguerra

*  2.1 Informalisme /Art autre

2.2 Dau al Set i El Paso

2.3 La singularitat del Grup COBRA

2.4 Retorn als realismes: Nouveau réalisme

3. L’art com a expressiˇ, pulsiˇ i espai vivencial, en el rerefons de l’imaginari colĚlectiu

*  3.1 La creació com a vector d’alliberació íntima, psíquica i psicosocial: expressionisme abstracte

3.2 El nou paisatge social i els mitjans de comunicació de masses: el Pop Art. 

4. L’art dels anys seixanta i principi dels setanta

*  5.1 Consolidació de l’escultura: Art Minimal

5.2 Art Conceptual

5.3 Land Art

5.4 Happening, Performance, Body art.

5.5 Art povera,

5. La producciˇ artÝstica en el context del postmodernisme. La fi de la modernitat?

*  6.1 Una relectura de la Història de l’art i les avantguardes,

6.2 Art i feminisme

6.3 Art i activisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament de l’assignatura es fonamenta en les classes magistrals, en la lectura de textos relacionats amb el temari i en la participació activa de l’alumne en funció del contingut, de les reflexions portades a terme i de l’anàlisi tant d’obres com d’autors o de les visites efectuades.

L’anàlisi de les obres en el context en què s’han desenvolupat i la de determinats autors constitueixen la trama per significar la diversitat de produccions artístiques.


En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

Les sortides culturals i de camp es faran presencialment si es programen, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa a partir de dues activitats:

  • El Grup A farà un treball professionalitzador per grups (50%) i una memòria personal de l’assignatura (50%)
  • El Grup B farà un treball de recerca per grups (50 %) i una prova teòrica (50 %)
  • El Grup C farà un treball professionalitzador per grups (50%) i una memòria personal de l’assignatura (50%)

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació única
El Grup A: L’avaluació única consisteix en una prova teòrica.

Grup B: L’avaluació única consisteix en una prova teòrica.

El Grup C: L’avaluació única consisteix en una prova teòrica.


Reavaluació

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

Reavaluació:

Grup A: La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

Grup B: La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

Grup C: Reelaboració d’una de les evidències d’avaluació compreses en l’avaluació continuada (alumnes avaluació continuada) o realització d’una prova teòrica (alumnes avaluació única). 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VVAA, Versiones del Sur, Museo Reina Sofía, 2000-2001  Enlla├ž

VVAA, Hors Limits. L’Art et la vie 1952-1994, París: Centre Georges Pompidou, 1995  Enlla├ž

BARNITZ, J., Twentieth-century art of Latin America, University of Texas, 2001  Enlla├ž

CIRLOT, L., Historia del Arte. Últimas tendencias, Barcelona: Planeta, 1997  Enlla├ž

CHIPP, H. B.: Teorías del Arte Contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas, Madrid, Akal, 1995  Enlla├ž

CRAVEN, D., Art and revolution in Latin America, 1910-1990, Yale UniversityPress, 2006  Enlla├ž

Exemplar al CCUC.  Enlla├ž

FOSTER, H., KRAUSS, R., BOIS, Y.-A. y BUCHLOCH, B.: Art since 1900 . Modernism, antimodernism, postmodernism, Thames& Hudson, 2012  Enlla├ž


Ediciˇ en castellÓ.  Enlla├ž

FRASCINA, F. &HARRIS, J. (eds.)Art in modern culture: an anthology of critical texts, Phaidon, 1992  Enlla├ž

GUASCH, A.M., El arte último del siglo XX, del postminimalismo a lo multicultural, Madrid: Alianza, 2001  Enlla├ž

GRENIER, C., Multiple Modernities(1905-1970), Centre George Pompidou 2013  Enlla├ž

GUILBAUT, S.,How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War. University of Chicago Press, 1983  Enlla├ž

GUILBAUT, Serge, Reconstructing modernism. Art in New York, Paris and Montreal 1945-1964, London, Cambridge, The MIT Press, 1990.  Enlla├ž

JONES, A., A companion to contemporary art since 1945, Blackwell, 2010  Enlla├ž

MADERUELO, J. (Ed.),Medio siglo de arte. Últimas tendencias 1955-2005, Madrid: Abada, 2006  Enlla├ž

MARCHÁN FIZ, S.: Del arte objetual al arte de concepto, Madrid, Akal, 1986  Enlla├ž


Ediciˇ de 2012  Enlla├ž

MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra, 2003  Enlla├ž

RAMÍREZ, M. C. and OLEA, H., Inverted Utopias: Avant-garde Art in Latin America, New Haven: Yale University Press, 2004

SELZ, P.; STILES, K.: Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, Berkeley, University of California Press, 2012  Enlla├ž

WALLIS, B.: Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal, 2001  Enlla├ž

WOOD, P. al (ed.): Modernism in Dispute: Art Since the Forties.Yale University Press, 1993  Enlla├ž

GUASCH, A.M., El arte en la era de lo global, 1989-2015, Alianza forma, Madrid, 2016  Enlla├ž

 BARREIRO, P. Avant-garde and Criticism in Francoist Spain (Liverpool University Press). 2017.  Enlla├ž